Ledger Nano X - The secure hardware wallet
SHARE
TWEET

Walidacja formularza JS

Mary_Pieroszkiewicz May 21st, 2020 (edited) 966 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. const toggleErrorField = function(field, show) {
 2.   const errorText = field.nextElementSibling;
 3.   if (errorText !== null) {
 4.     if (errorText.classList.contains('form-error-text')) {
 5.       errorText.style.display = ? 'block' : 'none';
 6.       errorText.setAttribute('aria-hidden', show);
 7.     }
 8.   }
 9. };
 10.  
 11. const markFieldAsError = function(field, show) {
 12.   if (show) {
 13.     field.classList.add("field-error");
 14.   } else {
 15.     field.classList.remove("field-error");
 16.     toggleErrorField(field, false);
 17.   }
 18. };
 19.  
 20. const form = document.querySelector('#contactForm');
 21. const inputName = form.querySelector('input[name=name]');
 22. const inputSurname = form.querySelector('input[name=surname]');
 23. const inputEmail = form.querySelector('input[name=email]');
 24. const formMessage = form.querySelector('input[name=message]');
 25.  
 26. form.setAttribute('novalidate', true);
 27.  
 28. const inputs = [inputName, inputSurname, inputEmail];
 29. for (const el of inputs) {
 30.   el.addEventListener("input", e => markFieldAsError(e.target, !e.target.checkValidity()));
 31. }
 32.  
 33. form.addEventListener("submit", e => {
 34.   e.preventDefault();
 35.  
 36.   let formErrors = false;
 37.  
 38.   //2 etap - sprawdzamy poszczególne pola gdy ktoś chce wysłać formularz
 39.   for (const el of inputs) {
 40.     markFieldAsError(el, false);
 41.     toggleErrorField(el, false);
 42.  
 43.     if (!el.checkValidity()) {
 44.       markFieldAsError(el, true);
 45.       toggleErrorField(el, true);
 46.       formErrors = true;
 47.     }
 48.   }
 49.  
 50.   if (!formErrors) {
 51.     const submit = form.querySelector("[type=submit]");
 52.     submit.disabled = true;
 53.     submit.classList.add("element-is-busy");
 54.  
 55.     const formData = new FormData();
 56.     for (const el of inputs) {
 57.       formData.append(el.name, el.value)
 58.     }
 59.  
 60.     const url = form.getAttribute("action");
 61.     const method = form.getAttribute("method");
 62.  
 63.     fetch(url, {
 64.       method: method.toUpperCase(),
 65.       body: formData
 66.     })
 67.         .then(res => res.json())
 68.         .then(res => {
 69.           if (res.errors) {
 70.             const selectors = res.errors.map(el => `[name="${el}"]`);
 71.             const fieldsWithErrors = form.querySelectorAll(selectors.join(","));
 72.             for (const el of fieldsWithErrors) {
 73.               markFieldAsError(el, true);
 74.               toggleErrorField(el, true);
 75.             }
 76.           } else {
 77.             if (res.status === "ok") {
 78.               const div = document.createElement("div");
 79.               div.classList.add("form-send-success");
 80.               div.innerText = "Wysłanie wiadomości się nie powiodło";
 81.  
 82.               form.parentElement.insertBefore(div, form);
 83.               div.innerHTML = `
 84.                         <strong>Wiadomość została wysłana</strong>
 85.                         <span>Dziękujemy za kontakt. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej</span>
 86.                     `;
 87.               form.remove();
 88.             }
 89.             if (res.status === "error") {
 90.               //jeżeli istnieje komunikat o błędzie wysyłki
 91.               //np. generowany przy poprzednim wysyłaniu formularza
 92.               //usuwamy go, by nie duplikować tych komunikatów
 93.               const statusError = document.querySelector(".send-error");
 94.               if (statusError) {
 95.                 statusError.remove();
 96.               }
 97.  
 98.               const div = document.createElement("div");
 99.               div.classList.add("send-error");
 100.               div.innerText = "Wysłanie wiadomości się nie powiodło";
 101.               submit.parentElement.appendChild(div);
 102.             }
 103.           }
 104.         }).finally(() => {
 105.       submit.disabled = false;
 106.       submit.classList.remove("element-is-busy");
 107.     });
 108.   }
 109. });
 110.  
 111. document.querySelector("#loadingTest").addEventListener("click", function() {
 112.   this.classList.add("element-is-busy");
 113.   this.disabled = true;
 114. });
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top