Kribo

Bæreevne-bestand2-NN

Mar 30th, 2021
506
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. import matplotlib.pyplot as plt
 2. import numpy as np
 3.  
 4. Reproduksjon = 200      #Kor mange prosent populasjonen aukar kvart år
 5. Tid = 50                #Kor mange år som blir simulerte
 6. Sykdom = 50             #Kor mange prosent som døyr av sjukdomsutbrot
 7. Rovdyr = 15             #Kor mange prosent som blir etne av rovdyr
 8. Miljøendring = 70       #Kor mange prosent som døyr ved ei stor miljøendring
 9. Mattilgang = 1000       #Kor mange dyr det er mat til i økosystemet
 10. Pop = 30                #Kor mange dyr som er i området når simuleringa startar
 11. Populasjon = [Pop]
 12. År = [0]
 13. for i in range (1,Tid):
 14.     S = np.random.randint(1,5)  #Vel eit tal mellom 1 og 5. Viss 1 blir valt,vil sjukdom inntreffe (20 % sjanse).
 15.     if S == 1:
 16.         S = 1
 17.     else:
 18.         S = 0
 19.     M = np.random.randint(1,15)
 20.     if M == 1:
 21.         M = 1
 22.     else:
 23.         M = 0
 24.     Pop = Pop*(Reproduksjon/100)*((100-Rovdyr)/100)*(1-S*(Sjukdom/100))*(1-M*(Miljøendring/100))
 25.     if Pop > 1000:
 26.         Pop = Pop*0.1+Mattilgang    #Viss Pop>Mattilgang, vil dei 1000 det er nok mat til + 10 % av bestanden overleve.
 27.     Populasjon.append(Pop)
 28.     År.append(i)
 29.    
 30. plt.plot(År,Populasjon)
 31. plt.xlabel("År")
 32. plt.ylabel("Populasjon")
 33. plt.show()
RAW Paste Data