SHARE
TWEET

Untitled

a guest Nov 14th, 2019 88 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Kto jest autorem C++:
 2. Steve Jobs
 3. Bjarne Stroustrup
 4. Barack Obama
 5. Józef Piłsudski
 6. b
 7. Jak zdeklarować zmienną typu liczby całkowitej:
 8. double
 9. int
 10. float
 11. char
 12. b
 13. Jakiego typu jest zmienna o wartosci 'c':
 14. double
 15. float
 16. string
 17. char
 18. d
 19. Co nie jest biblioteką dla C++:
 20. numpy
 21. fstream
 22. string
 23. windows.h
 24. a
 25. Jak nazywa się pętla, która służy tylko do iteracji:
 26. for
 27. while
 28. do-while
 29. void
 30. a
 31. Czym się kończy prawie każda linijka:
 32. .
 33. ,
 34. ;
 35. :
 36. c
 37. Co nie zostało napisane w C++:
 38. Mysql Server
 39. Instagram
 40. Photoshop
 41. Apple OS X
 42. b
 43. Edytorem do C++ nie jest
 44. Code Blocks
 45. Dev C++
 46. Pycharm
 47. Visual studio code
 48. d
 49. Jakiego typu jest zmienna o wartości 2.1:
 50. float
 51. string
 52. char
 53. int
 54. a
 55. Co robi funckja if:
 56. sprawdza warunek
 57. odejmuje
 58. dodaje
 59. dzieli
 60. a
 61. Jak wypisac zmienna:
 62. string
 63. cin
 64. if
 65. cout
 66. d
 67. Jak wczytać zmienną z klawiatury:
 68. cin
 69. for
 70. while
 71. else
 72. a
 73. Jakim znakiem inicjalizujesz zmienna:
 74. ;
 75. >
 76. =
 77. :
 78. c
 79. Jakim znakiem znajdziesz modulo:
 80. /
 81. %
 82. .
 83. ,
 84. b
 85. Co oznacza inekrementacja:
 86. zwiększenie wartości o jeden
 87. dzielenie
 88. odejmowanie
 89. różniczkowanie
 90. a
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top