Ledger Nano X - The secure hardware wallet
SHARE
TWEET

2

Eriss69 Apr 9th, 2020 128 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. using namespace std;
 3. bool OKtAB(int first[],int second[],int sum[],int f,int s,int su)
 4. {
 5.     bool ok=false;
 6.     int i;
 7.     if (f == s && f == su)
 8.     {
 9.         ok = true;
 10.         for (i = 0; i < f; i++)
 11.         {
 12.             sum[i] = first[i] + second[i];
 13.         }
 14.  
 15.     }
 16.     return ok;
 17. }
 18. bool pairWithSumEqualsXExists(int array[], int wymiar, int x)
 19. {
 20.     bool ok = false;
 21.     int i, j;
 22.     for (i = 0; i < wymiar && !ok; i++)
 23.     {
 24.         for (j = 0; j < wymiar && !ok; j++)
 25.         {
 26.             if (i != j && array[i] + array[j] == x)
 27.             {
 28.                 ok = true;
 29.             }
 30.         }
 31.     }
 32.  
 33.     return ok;
 34. }
 35. int main()
 36. {
 37.     int *F,*S,*SUM; //*-wskaźnik
 38.     int f1, s1, sum1,i; //-wymiary
 39.     //b
 40.     int X;
 41.  
 42.     cin >> f1 >> s1 >> sum1;
 43.     F = new int[f1];
 44.     cout << "WCZYTUJEMY TABLICE 1:" << endl;
 45.     for (i = 0; i < f1; i++)
 46.     {
 47.         cin >> F[i];
 48.  
 49.     }
 50.     S = new int[s1];
 51.     cout << "WCZYTUJEMY TABLICE 2:" << endl;
 52.    
 53.     for (i = 0; i < s1; i++)
 54.     {
 55.         cin >> S[i];
 56.     }
 57.     SUM = new int[sum1];
 58.     if (OKtAB(F, S, SUM, f1, s1, sum1))
 59.     {
 60.         cout << "Tablica wynikowa" << endl;
 61.         for (i = 0; i < f1; i++)
 62.         {
 63.             cout << SUM[i] << ",";
 64.         }
 65.         cout << endl;
 66.     }
 67.     else
 68.     {
 69.         cout << "Nie sa zgodne wymiary!" << endl;
 70.     }
 71.     //b
 72.     cout << "Podaj szukana sume:";
 73.     cin >> X;
 74.     if (pairWithSumEqualsXExists(F,f1,X))
 75.     {
 76.         cout << "Podana suma w tablicy istnieje" << endl;
 77.     }
 78.     else
 79.     {
 80.         cout << "Podana suma w tablicy nie istnieje" << endl;
 81.     }
 82. }
 83. /*
 84. Napisz dwie funkcje:
 85. 1
 86. a)
 87. Pierwsza ma przyjmować 3 tablice i 3 inty, ktore są ich rozmiarami,
 88. przy czym najpierw ma sprawdzić czy ich rozmiary są równe.Jeśli tak,
 89. to ma zapisac w tablicy wynikowej, czyli tej trzeciej sumę elementów na indeksie i pierwszej i drugiej tablicy.
 90. Tzn : sum[i] = first[i] + second[i];
 91. b)
 92. Druga funkcja ma natomiast wziąć jedną tablicę, jej rozmiar oraz liczbę X
 93. I ma sprawdzić, czy w tej tablicy istnieją dwie takie liczby, że ich suma jest równa X
 94. Czyli dla danych wejściowych
 95. int array[5] = { 1, 3, 5, 7, 11 };
 96. int X = 18;
 97. pairWithSumEqualsXExists(array, 5, X) ma zwrócić true.
 98.  
 99. (A jak nie istnieje np dla X równego 13 to ma zwrócić false
 100.     Ta nazwa moze ciut długa
 101.     Mozesz nazwac ewentualnie sumExists
 102.     Czy coś
 103.     Że wiesz, suma istnieje)
 104. */
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top