Advertisement
datafile

hai mươi hai (22) hai mươi hai (22) - Hứa Kim Tuyền, AMEE | HoatHinh.tv | kvyyApgfnHC3

May 25th, 2022
751
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Lời bài hát hai mươi hai (22)  hai mươi hai (22) - Hứa Kim Tuyền, AMEE  | HoatHinh.tv | kvyyApgfnHC3 Lyrics up by vnflix.com "Cuộc đời này là màu hồng" - mẹ nói lúc con ra đời
 2. "Mỉm cười là điều tuyệt vời" - mẹ nói lúc con lên 5
 3. Dù răng con sún, chân không dài, vai chẳng thon
 4. Mặt Trời còn dẹt một phần mà sao thế gian luôn cần?
 5. "Hãy làm điều mình tự hào" - mẹ nói lúc con lên 10
 6. "Đừng làm điều mình ngần ngại" - mẹ nói lúc con 12
 7. Dù cho đôi lúc, con sai đường và quên lối đi
 8. Trưởng thành là điều tuyệt vời để từ sai ta học cho đúng.
 9. Sau này năm con 22 sẽ thấy màu mắt của con thật xinh
 10. Thấy giọng ca ngân nga trong vắt có khi lại khiến con rất đặc biệt
 11. Và hãy nhớ rằng trên đời này
 12. Không ai phải giống ai
 13. Nên là năm con 22
 14. Hãy sống hồn nhiên giống như mưòi hai
 15. Tình đầu là điều tuyệt vời mà con khắc ghi suốt đời.
 16. Từng chạm và từng dịu dàng làm tim của con rối bời
 17. Đừng quan tâm quá con sẽ cùng cậu ta đến đâu
 18. Kỉ niệm là điều ở lại dù ai có không quay lại.
 19. Sau này năm con 22 hãy vang lời ca của con muôn nơi
 20. Mang tình yêu thương con đang giữ nhân ra tỏa khắp muôn phương chân trời.
 21. Sẽ thật khó vì có đôi lần con sẽ cảm thấy chơi vơi
 22. Nhưng chẳng sao khi con cho đi
 23. Phía sau đừng nghĩ sẽ nhận lại gì.
 24. Hai mươi hai, hai mươi hai, hai mươi hai
 25. Địa cầu là một hình tròn vậy nên thế gian xoay vòng
 26. Điều mình nhận được là điều mình vô thức đã cho đi
 27. Vậy nên sau nếu con có rời xa chốn đây
 28. Đừng sợ và đừng chần chờ vì đi cũng là để trở về.
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement