Advertisement
Guest User

Untitled

a guest
May 16th, 2012
31
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.54 KB | None | 0 0
  1. eth0 Link encap:Ethernet HWadr 00:24:1d:c0:36:2e
  2. inet adr:192.168.1.10 Všesměr:192.168.1.255 Maska:255.255.255.0
  3. AKTIVOVÁNO VŠESMĚROVÉ_VYSÍLÁNÍ BĚŽÍ MULTICAST MTU:1500 Metrika:1
  4. RX packets:6205 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
  5. TX packets:9055 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
  6. kolizí:0 délka odchozí fronty:1000
  7. Přijato bajtů: 5905262 (5.9 MB) Odesláno bajtů: 1124155 (1.1 MB)
  8. Přerušení:43 Vstupně/Výstupní port:0xe000
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement