veronikaaa86

14. Traveling

May 13th, 2021
652
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. package com.company;
 2.  
 3. import java.util.Scanner;
 4.  
 5. public class Traveling {
 6.     public static void main(String[] args) {
 7.         // Създаваме си четец за данните
 8.         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
 9.  
 10.         // Четем данните в коректната последователност
 11.         int speedFirstCar = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
 12.         int speedSecondCar = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
 13.  
 14.         // Изчисляваме разстоянието, което е изминала първата кола 3 часа след тръгването на 2-та (2-та тръгва 2 часа след 1-та => 2 + 3 = 5 часа)
 15.         double firstDistance = speedFirstCar * 5.0;
 16.         // Изчисляваме разстоянието, което е изминала първата кола 3 часа след тръгването си
 17.         double secondDistance = speedSecondCar * 3.0;
 18.  
 19.         // Принтираме резултата, като изчисляваме разликата, използвайки Math.abs -> намиране на абсолютна стойност на число или разстоянието от цифрата до нулата (винаги връща положително число)
 20.         System.out.println(Math.abs(firstDistance - secondDistance));
 21.     }
 22. }
 23.  
RAW Paste Data