TungstenVn

hmm

Apr 23rd, 2021
587
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. + e k có kiến thức về sinh học nhưng có nhiều cái về chiều cao khá là thú vị mà em tự thấy đc ấy cô
 2.  
 3. + ko biết cô biết anh thanhnguyenakon chủ của nhóm fb tập luyện phát triển chiều cao.
 4.   trong đó có nhiều người hơn 18 vẫn tập và tăng đc khá chiều, 2-3cm có, mà 5cm hơn cũng có
 5.  
 6. (+) em 2003 , hồi cuối lớp 9 em cao 1m69, đến giờ cuối lớp 12 cao (1 tháng trước) đc 1m69 tức là bị chững chiều cao rồi
 7. thì 1 tháng nay e có treo xà (mỗi ngày chỉ treo xà 1 tiếng,e nhác nên cũng chẳng tập gì khác) mà có vẻ e đã tăng thêm đc ~0,5cm (dựa người vô tường kéo 1 cái hộp từ trên xuống).
 8. 0,5cm này duy trì đc xuyên suốt cả ngày, k bị tụt như khi sáng mới ngủ dậy
 9. -lâu lâu vẫn tụt mất 0,5cm này nhưng cũng lên lại
 10.  
 11. em chẳng biết ghi cái này để làm gì mà thôi để cô đọc giống như đọc truyện thực tế :v
 12.  
 13.  
 14.  
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×