SHARE
TWEET

Untitled

a guest Apr 19th, 2015 1,334 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. [TELEPORTY]:
 2. - /teleporty lub klawisz [F2] - Menu teleportów.
 3. - /stuntpark,
 4. - /lv,/ls,/sf,
 5. - /tunelv,/tunels,/tunesf,
 6. - /lvlot,/lslot,/sflot,
 7. - /starelotnisko,/tama,/gora,
 8. - /cj,/skate,/parking,
 9. - /tram,/dworzec,/molo,/bank,
 10. - /arena
 11.  
 12. [Mini-Gry]:
 13. - /fo - Zapisuje na minigrę Fallout.
 14. - /oneshoot - Wchodzisz na OneShot.
 15. - /osexit - Wychodzisz z OneSoot.
 16. - /derby - Zapisuje na minigrę Destruction Derby.
 17. - /wg - Zapisuje na minigrę Wojnę gangów.
 18. - /hay - Zapisuje na minigrę Hay.
 19. - /race - Zapisuje na minigrę Race(Wyścig).
 20. - /mc - Zapisuje na minigrę Monster Crash.
 21. - /drexit - Rezygnujesz z wyścigu.
 22. - /dr - Zapisuje na minigrę Drift.
 23. - /rexit - Rezygnujesz z wyścigu.
 24. - /r - Przenosi pojazd do poprzedniego punktu kontrolnego na wyścigu.
 25. - /wypisz - Wypisuje z minigry.
 26.  
 27. [GRACZ]:
 28. - /flo - Komenda naprawia bug/bład przez który nie można zadawać obrażeń innym graczom.
 29. - /playtime - Wyświetla czas gry.
 30. - /chspawn lub klawisz [F7] - Wyświetla menu wyboru miejsca spawnu po śmierci.
 31. - /teleporty lub klawisz [F2] - Menu teleportów.
 32. - /stats <id gracza> - Wyświetla statystyki gracza o podanym ID.
 33. - /top100 - Wyświetla listę 100 najlepszych graczy.
 34. - /pomoc lub klawisz [F9] - Wyświetla menu pomocy.
 35. - /biznesy - Wyświetla listę biznesów.
 36. - /okradnij <id gracza> - Okradasz gracza z pieniędzy,życia,broni i kamizelki.
 37. - /hitman <id gracza> <kwota> - Wystawiasz nagrodę za zabicie gracza.
 38. - /nagroda <id gracza> - Wyświetla ilość nagród wystawionych za zabicie gracza.
 39. - /jetp - Daje jetpack za 125000$ - (Aby zdjąć jetpack wpisz tę komendę ponownie).
 40. - /admins - Wyświetla listę adminów.
 41. - /pw <id gracza> <treść wiadomości> - Wysyła prywatną wiadomość.
 42. - /teleporty - Wyświetla listę teleportów.
 43. - /walking <id> - Zmienia styl chodzenia/poruszania się.
 44. - /solo <id gracza> - Zapraszasz gracza na pojedynek.
 45. - /solo-on /solo-off - Włącza lub wyłącza możliwość zapraszania Cię na pojedynek.
 46. - /style <id> - Zmienia styl walki.
 47. - /givecash <id gracza> <kwota> - Przesyła pieniądze dla gracza.
 48. - /kolor <r> <g> <b> - Zmienia kolor nicka - (Przykład: /kolor 255 50 200).
 49. - /kill - Popełniasz samobójstwo.
 50. - /savepos - Zapisuje pozycję dla wszystkich graczy.
 51. - /loadpos - Wczytujesz zapisaną pozycję.
 52. - /100hp - Uzupełniasz życie na 100% za 6500$.
 53. - /kamizelka - Daje kamizelkę za 15000$.
 54. - /spawnkamizelka - Daje kamizelkę na spawn za 125000$.
 55. - /skok <500-10000> - Skaczesz z dużej wysokości.
 56. - /skin <id> - Zmienia skin - (Przykład: /skin 294).
 57.  
 58. [GANG]:
 59. - /gangs - Wyświetla listę gangów.
 60. - /gang-create <nazwa gangu> - Tworzy gang o podanej nazwie.
 61. - /gang-panel lub klawisz [F4] - Wyświetla panel do zarządzania gangiem - (Do panelu ma dostęp tylko lider).
 62. - /gang-kick <login członka gangu> - Wyrzucasz gracza z gangu - (Komenda dostępna tylko dla lidera).
 63. - /gang-kolor <r> <g> <b> - Zmienia kolor gangu - (Komenda dostępna tylko dla lidera).
 64. - /gang-baza - Teleportuje do bazy gangu.
 65. - /gang-quit - Wychodzisz z gangu - (Jeśli jesteś liderem,to gang zostanie usunięty).
 66. - /gang-info - Wyświetla listę członków gangu.
 67. - /gang-invite <id gracza> - Zapraszasz gracza do gangu - (Komenda dostępna dla lidera i zastępcy lidera).
 68. - /g <wiadomość> - Wysyła wiadomość do wszystkich członków gangu.
 69. 'Leader' - Może w pełni zarządzać gangiem.
 70. 'Sub Leader' - Może tylko zapraszać innych graczy do gangu.
 71. 'Member' - Jest zwykłym członkiem gangu i nie może nim zarządzać.
 72.  
 73. [POJAZD]
 74. - /privcar lub klawisz [F3] - Wyświetla panel do zarządzania prywatnym pojazdem.      - /veh lub klawisz [F1] - Wyświetla menu tworzenia pojazdów.
 75. - /tune - Automatycznie tuninguje pojazd za 5000$.
 76. - /plate <nazwa> - Zmienia nazwę tablicy rejestracyjnej.
 77. - /napraw - Naprawia pojazd za 5000$.
 78. - /flip - Stawia pojazd na koła za 1000$.
 79. - /vkolor <r1> <g1> <b1> <r2> <g2> <b2> - Zmienia kolor pojazdu - (Przykład: /vkolor 45 255 6 0 255 0).
 80. - /vs lub klawisz L - Włącza lub Wyłącza światła.
 81. - /vskolor <r> <g> <b> - Zmienia kolor przednich świateł - (Przykład: /vskolor 45 255 6)
 82. - /lock - Zamyka pojazd.
 83. - /unlock - Otwiera pojazd.
 84. - /v <nazwa pojazdu lub id pojazdu> - Tworzy pojazd o podanej nazwie lub podanym id za 1000$ - (Przykład: /v infernus lub /v 522).
 85. - /nitro - Dodaje nitro dla pojazdu za 5000$.
 86.  
 87. [INNE]:
 88. - /zarejestruj <login> hasło> - Rejestruje konto.
 89. - /zaloguj <login> <hasło> - Loguje na konto.
 90. - /wyloguj - Wylogowuje z konta.
 91. - /zmienhaslo <stare haslo> <nowe haslo> - Zmienia hasło konta.
 92. - /zmiennick - Zmienia nick/login konta.
 93. - /locktime - Zatrzymuje czas.
 94. - /mytime <godzina> <minuta> - Zmienia czas - (Przykład: /mytime 10 12).
 95. - /kolorwody <r> <g> <b> <a> - Zmienia kolor wody - (Przykład: /kolorwody 0 150 200 120)
 96. - /pogoda <id> - Zmienia pogodę - (Przykład: /pogoda 1).
 97. - /time - Pokazuje aktualny czas.
 98. - /quit - Wyłącza grę.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top