Guest User

xwrek.cfg

a guest
Feb 23rd, 2017
94
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //------------------------------------[PARAMETRY STARTOWE CS:GO]--------------------------------
 2. // -threads 4 -noaafonts +mat_vignette_enable 0 -nod3d10 -processheap -noforcemparms -noforcemaccel +cl_forcepreload 1 +mat_queue_mode 2 +violence_hblood 0 -full -freq Hz -novid -console -nod3d9ex -nojoy -tickrate 128 +mat_post
 3. //----------------------------------------------------------------------------------------------
 4.  
 5. //MYSZ CPI/DPI:800 | WIN:6/11
 6. sensitivity 1.5
 7. m_rawinput "1" //Enable Raw Input for perfect precision (Raw input is unavailable on OSX)
 8. m_mouseaccel2 "0" //Disables windows mouse acceleration initial threshold, safety precaution
 9. m_mouseaccel1 "0" //Disables windows mouse acceleration initial threshold, safety precaution
 10. m_customaccel "0" //Custom mouse acceleration disabled
 11. zoom_sensitivity_ratio_mouse "1" // Czułość myszki podczas celownia z awp/scout
 12.  
 13. // USTAWIENIA DZWIEKU
 14. volume "0.30" // Ogólna głośność gry.
 15. snd_mixahead "0.06" // Zmniejsza opóźnienie dźwięku na 60ms // def. 100ms - Jeśli masz starszy komputer nie korzystaj z tego, gdyż może zmniejszyć FPS.
 16. voice_scale "0.4" // Głośność komunikacji głosowej na 70%
 17. voice_mixer_volume "0.3" // Głoścność mikrofonu na 30% - W twoim przypadku 30% może być zbyt mało.
 18. snd_menumusic_volume "0.1" // Głośnosc muzyki w menu
 19. snd_musicvolume "0.1" // Głośność muzyki w grze na 40%
 20. snd_roundstart_volume "0" // Wyłączenie muzyki na początku rundy
 21. snd_roundend_volume "0" // Wyłączenie muzyki na końcu rundy
 22. snd_mapobjective_volume "0" // Wyłączenie muzyki po podlożeniu bomby
 23. snd_deathcamera_volume "0" // Wyłączenie muzyki podczas zgonu.
 24.  
 25. // USTAWIENIA VIDEO
 26. mat_monitorgamma "1.6"
 27. mat_monitorgamma_tv_enabled "0"
 28.  
 29. // USTAWIENIA MODELU
 30. cl_bobamt_lat 0.1 // Zmniejsza poziom trzesienia sie celownika w awp/scout.
 31. cl_bobamt_vert 0.1 // Zmniejsza poziom trzesienia sie celownika w awp/scout.
 32. cl_bob_lower_amt 5 // Minimalne trzesienie sie broni.
 33. cl_bobcycle 0.98 // Minimalne trzesienie sie broni.
 34. cl_viewmodel_shift_left_amt "1.5"
 35. cl_viewmodel_shift_right_amt "0.75"
 36. viewmodel_fov "68"
 37. viewmodel_offset_x "2"
 38. viewmodel_offset_y "2"
 39. viewmodel_offset_z "-2"
 40.  
 41. // ŁĄCZE i SERWERY
 42. rate "786432"
 43. cl_updaterate "128"
 44. cl_cmdrate "128"
 45. cl_interp "0"
 46. cl_interp_ratio "1"
 47. cl_timeout "1337"
 48. cl_predict "1" //Skip waiting for server feedback and simulate client side movement in real-time
 49. cl_predictweapons "1"
 50. cl_lagcompensation "1"
 51. cl_forcepreload "1" // Całkowite załadowanie mapy podczas dołączania na serwer.
 52. mm_dedicated_search_maxping "90" // Maksymalny ping na MM podczas wyszukiwania meczu.
 53.  
 54. // USTAWIENIA NET GRAPH
 55. net_graph "1" // Włącza net graph - pokazywanie fps, pingu, tickrate itd.
 56. net_graphproportionalfont "0.5" // Zmniejszenie czcionki w net graph
 57. net_graphheight "64"
 58.  
 59. // HUD
 60. cl_hud_color 1 // Zmienia kolor hudu
 61. cl_hud_playercount_pos "1"
 62. cl_hud_playercount_showcount "0"
 63. cl_hud_healthammo_style "0"
 64. cl_hud_background_alpha "0"
 65. hud_scaling "0.8"
 66. hud_showtargetid "1"
 67. cl_hud_bomb_under_radar "1"
 68. cl_loadout_colorweaponnames "1"
 69. cl_showloadout "1"
 70. safezonex "1.0"
 71. safezoney "1.0"
 72.  
 73. // USTAWIENIA RADARU
 74. cl_hud_radar_scale "0.9" // Powiększa radar.
 75. cl_radar_icon_scale_min 0.9 // Większe ikonki graczy na radarze.
 76. cl_radar_always_centered 0 // Wyłącza czarne tło wokół radaru, dzięki temu więcej widać na mapie.
 77. cl_radar_scale 0.3 // Skala mapy na radarze.
 78.  
 79. // Celownik
 80. cl_crosshair_drawoutline "1"
 81. cl_crosshair_dynamic_maxdist_splitratio "0.35"
 82. cl_crosshair_dynamic_splitalpha_innermod "1"
 83. cl_crosshair_dynamic_splitalpha_outermod "0.5"
 84. cl_crosshair_dynamic_splitdist "7"
 85. cl_crosshair_outlinethickness "1"
 86. cl_crosshair_sniper_show_normal_inaccuracy "0"
 87. cl_crosshair_sniper_width "2"
 88. cl_crosshairalpha "300"
 89. cl_crosshaircolor "5"
 90. cl_crosshaircolor_b "255"
 91. cl_crosshaircolor_g "255"
 92. cl_crosshaircolor_r "0"
 93. cl_crosshairdot "0"
 94. cl_crosshairgap "0"
 95. cl_crosshairgap_useweaponvalue "0"
 96. cl_crosshairscale "0"
 97. cl_crosshairsize "4"
 98. cl_crosshairstyle "4"
 99. cl_crosshairthickness "1.5"
 100. cl_crosshairusealpha "1"
 101. cl_fixedcrosshairgap "3"
 102.  
 103. //////////////////
 104. ////~~Bindy~~////
 105. ////////////////
 106.  
 107. bind "`" "toggleconsole"
 108. bind "f10" "disconnect" // Rage quit bind.
 109. bind "alt" "noclip" // Noclip podczas ćwieczenia.
 110. bind "MOUSE5" "use weapon_flashbang" // Wyciąganie flasha bocznym klawiszem myszy
 111. bind "shift" "+speed;r_cleardecals" // Czyści mape z krwi podczas nacisnięcia shift
 112. bind "r" "+reload;r_cleardecals" // Czyści mape z krwi podczas przeładowania
 113. bind "MOUSE5" "+voicerecord" // Mikrofon pod V
 114. bind "-" "sv_cheats 1; toggle mat_postprocess_enable; sv_skyname vertigoblue_hdr" // Włączenie sv cheats, zmiana skyboxa na vertigo oraz wyłączenie post procesu. (Tylko lokalnie)
 115.  
 116. bind "0" "slot10"
 117. bind "1" "slot1"
 118. bind "2" "slot2"
 119. bind "3" "slot3"
 120. bind "4" "slot4"
 121. bind "5" "slot5"
 122. bind "6" "slot6"
 123. bind "7" "slot7"
 124. bind "8" "slot8"
 125. bind "a" "+moveleft"
 126. bind "b" "buymenu"
 127. bind "c" "radio3"
 128. bind "d" "+moveright"
 129. bind "e" "+use"
 130. bind "f" "+lookatweapon"
 131. bind "g" "drop"
 132. bind "i" "show_loadout_toggle"
 133. bind "m" "teammenu"
 134. alias "+switch" "lastinv"
 135. alias "-switch" "lastinv"
 136. bind "space" "+jump"
 137. bind "r" "+reload"
 138. bind "s" "+back"
 139. bind "u" "messagemode2"
 140. bind "w" "+forward"
 141. bind "x" "radio2"
 142. bind "y" "messagemode"
 143. bind "`" "toggleconsole"
 144. bind "," "buyammo1"
 145. bind "." "buyammo2"
 146. bind "SPACE" "+jump"
 147. bind "TAB" "+showscores"
 148. bind "ESCAPE" "cancelselect"
 149. bind "DEL" "mute"
 150. bind "PAUSE" "pause"
 151. bind "SHIFT" "+speed"
 152. bind "CTRL" "+duck"
 153. bind "F3" "autobuy"
 154. bind "F4" "rebuy"
 155. bind "F5" "jpeg"
 156. bind "F6" "save quick"
 157. bind "F7" "load quick"
 158. bind "F10" "quit prompt"
 159. bind "MOUSE1" "+attack"
 160. bind "MOUSE2" "+attack2"
 161. bind "MOUSE3" "+JUMPTHROW"
 162. bind "MOUSE5" "+voicerecord"
 163. bind "MWHEELUP" "invnext"
 164. bind "MWHEELDOWN" "invprev"
 165. //------------------------------------------------------[SKRYPTY]-------------------------------------------------------------------------
 166. // CELOWNIK DO GRANATÓW
 167. alias "-crosshairsmoke" "cl_crosshairsize 4;cl_crosshairgap 0"
 168. alias "+crosshairsmoke" "cl_crosshairsize 1337;cl_crosshairdot 0;cl_crosshairgap -5"
 169. bind "CapsLock" "+crosshairsmoke"
 170.  
 171. // NAPRAWA TAB I KONSOLI
 172. alias "fixres" "mat_setvideomode 1024 768; mat_setvideomode 1024 768 0"
 173. bind "/" "fixres"
 174.  
 175. // POKAZYWANIE MIEJSCA BOMBY
 176. // Nacisnięcie klawisza E włącza podpowiedźi w grze - widać gdzie znajduje się bomba.
 177. alias "+paka" "+use; gameinstructor_enable 1"
 178. alias "-paka" "-use; gameinstructor_enable 0"
 179. bind "e" "+paka"
 180.  
 181. // WYŻSZY SKOK
 182. alias "+hjump" "+jump; +duck"
 183. alias "-hjump" "-jump; -duck"
 184. bind "space" "+hjump"
 185.  
 186. // POKAZYWANIE NETGRAPH POPRZEZ TAB
 187. alias "+scorenet" "+showscores; net_graphheight 150"
 188. alias "-scorenet" "-showscores; net_graphheight 9000"
 189. bind "TAB" "+scorenet" //Bind TAB to whatever you prefer
 190.  
 191. // PODWÓJNE Q (SZYBKA ZMIANA NA NÓŻ)
 192. alias "+switch" "lastinv"
 193. alias "-switch" "lastinv"
 194. bind "q" "+switch"
 195.  
 196. // SPAMOWANIE PISTOLETAMI
 197. // Bind kupuje i automatycznie wyrzuca pistolety na respie.
 198. alias pspam "buy hegrenade;buy glock;buy hkp2000;drop"
 199. bind "," "pspam"
 200.  
 201. // KUPUJE I RZUCA BROŃ
 202. alias "buyanddrop" "buy ak47; buy m4a1; buy m4a1_silencer; slot1; drop"
 203. bind "." "buyanddrop"
 204. //----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205. // VOLUME UP PODCZAS CICHEGO CHODZENIA
 206.  
 207. //Chodzenie:
 208. alias +shh "incrementvar volume 0 1 0.05;+speed;r_cleardecals"
 209. alias -shh "incrementvar volume 0 1 -0.05;-speed"
 210. bind "shift" "+shh"
 211.  
 212. //Kucanie / off
 213. //alias +shhd "incrementvar volume 0 1 0.1;+duck;r_cleardecals"
 214. //alias -shhd "incrementvar volume 0 1 -0.1;-duck"
 215. //bind "CTRL" "+shhd"
 216. //----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217. // INNE KOMENDY
 218. cl_disablehtmlmotd 0
 219. fps_max "399" // max fps 399 - nie widzę różnicy po 400 fps.
 220. cl_showhelp "0" // Wyłączenie podpowiedzi w grze
 221. cl_autowepswitch "0" // Wyłącza auto wybieranie broni która podnosimy
 222. cl_disablefreezecam "1" // Zapomniałem co to robi 😀
 223. cl_dm_buyrandomweapons "0" // Wyłączenie losowych broni na DM Valve.
 224. engine_no_focus_sleep "30" // alt+tab nie zatrzymuje CS na stream.
 225.  
 226. // WIĘCEJ FPS
 227. muzzleflash_light "0" // Wyłączenie rozbłysku flasha
 228. r_drawtracers_firstperson 0 // Wyłącznie lecących pocisków z karabinu (Pierwsza osoba)
 229. func_break_max_pieces "0" // Wyłączenie odpadków po rozwalonych elementatch na mapie.
 230. r_dynamic "0" // Wyłączenie rozbłysku podczas strzelania
 231. r_eyegloss "0"
 232. r_eyemove "0"
 233. r_eyeshift_x "0"
 234. r_eyeshift_y "0"
 235. r_eyeshift_z "0"
 236. r_eyesize "0"
 237.  
 238. // WYJŚCIE Z GRY
 239. alias "q" "quit"
 240. alias "qq" "quit"
 241. alias "dc" "disconnect"
 242. alias "rr" "retry"
 243. alias "s" "status"
 244. //----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245. // DAWANIE BRONI
 246. alias "ak" "give weapon_ak47"
 247. alias "m4" "give weapon_m4a1"
 248. alias "m4s" "give weapon_m4a1_silencer"
 249. alias "galil" "give weapon_galilar"
 250. alias "famas" "give weapon_famas"
 251. alias "aug" "give weapon_aug"
 252. alias "sg" "give weapon_sg556"
 253. alias "tec" "give weapon_tec9"
 254. alias "fiveseven" "give weapon_fiveseven"
 255. alias "cz" "give weapon_cz75a"
 256. alias "beretki" "give weapon_elite"
 257. alias "dual" "give weapon_elite"
 258. alias "p2000" "give weapon_hkp2000"
 259. alias "usp" "give weapon_usp_silencer"
 260. alias "glock" "give weapon_glock"
 261. alias "deagle" "give weapon_deagle"
 262. alias "p250" "give weapon_p250"
 263. alias "mp9" "give weapon_mp9"
 264. alias "mac10" "give weapon_mac10"
 265. alias "uzi" "give weapon_mac10"
 266. alias "mp7" "give weapon_mp7"
 267. alias "bizon" "give weapon_bizon"
 268. alias "ump" "give weapon_ump45"
 269. alias "mag7" "give weapon_mag7"
 270. alias "swag7" "give weapon_mag7"
 271. alias "sawedoff" "give weapon_sawedoff"
 272. alias "sawnoff" "give weapon_sawedoff"
 273. alias "soff" "give weapon_sawedoff"
 274. alias "sawed" "give weapon_sawedoff"
 275. alias "sawn" "give weapon_sawedoff"
 276. alias "nova" "give weapon_nova"
 277. alias "xm" "give weapon_xm1014"
 278. alias "xm1014" "give weapon_xm1014"
 279. alias "awp" "give weapon_awp"
 280. alias "scout" "give weapon_ssg08"
 281. alias "scar" "give weapon_scar20"
 282. alias "scar20" "give weapon_scar20"
 283. alias "g3" "give weapon_g3sg1"
 284. alias "c4" "give weapon_c4"
 285. alias "paka" "give weapon_c4"
 286. alias "negev" "give weapon_negev"
 287. alias "m249" "give weapon_m249"
 288. alias "revolver" "give weapon_revolver"
 289. //----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 290. echo " "
 291. echo " "
 292. echo "<----------------------------->"
 293. echo "| xwrek.cfg [15.02.17] loaded |"
 294. echo "<----------------------------->"
 295. echo " "
 296. echo " "
RAW Paste Data