SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 26th, 2018 107 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <?php
 2. # Starta session och inkludera databas uppkopplingen
 3. session_start();
 4. require_once 'database.php';
 5. ?>
 6.  
 7. <?php
 8. # Här loggar vi in om formuläret är postat
 9. if(isset($_POST['username']) && isset($_POST['password']))
 10. {
 11.     # Spara username i en lokal variabler så det är lättare att jobba med den
 12.     $username = $_POST['username'];
 13.    
 14.     # Kör mysql_real_escape_string för att escape:a alla farliga tecken
 15.     $escaped_username = mysql_real_escape_string($username);
 16.    
 17.     # Kör en md5-hash på lösenordet
 18.     $md5_password = md5($_POST['password']);
 19.    
 20.     # Kör mysq-frågan
 21.     $query = mysql_query("select * from users where username = '".$username."' and password = '".$md5_password."'");
 22.    
 23.     if(mysql_num_rows($query) == 1)
 24.     {
 25.         # Om vi hittade en rad som matachade så har vi rätt användarnamn och lösenord
 26.         # Så hämta ut värdena från databasen
 27.         $result = mysql_fetch_assoc($query);
 28.        
 29.         # Sätt session variabler
 30.         $_SESSION['logged_in']     = true;
 31.         $_SESSION['user_id']    = $result['user_id'];
 32.         $_SESSION['username']    = $result['username'];
 33.        
 34.         # Vidarebefodra till welcome.php
 35.         header('location: welcome.php');
 36.         exit();
 37.     }else
 38.         echo "<b>Felaktigt användarnamn eller lösenord</b><br /><br />";
 39. }
 40. ?>
 41. <h1>Please Login</h1>
 42. <form action="login.php" method="post">
 43.     Username:<br />
 44.     <input name="username" type="text" /><br />
 45.     <br />
 46.     Password:<br />
 47.     <input name="password" type="password" /><br />
 48.     <br />
 49.     <input name="submit" type="submit" value="Login" />
 50. </form>
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top