daily pastebin goal
57%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 16th, 2018 113 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. ''' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Lista 1   :   Zadanie 1  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '''
 2.  
 3. import matplotlib.pyplot as plt
 4. import numpy as np
 5. import scipy.io
 6.  
 7. u1 = []
 8. y1 = []
 9. u2 = []
 10. y2 = []
 11. u3 = []
 12. y3 = []
 13.  
 14.  
 15. ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' #wpisywanie danych do tablic
 16.  
 17.  
 18. file = scipy.io.loadmat('zadanie_1i2_zbior_1.mat')
 19. data = file['dane1']
 20.  
 21. for x in data:
 22.     i = 0
 23.     u1.append(x[i])
 24.     y1.append(x[i+1])
 25.  
 26. file = scipy.io.loadmat('zadanie_1i2_zbior_2.mat')
 27. data = file['dane2']
 28.  
 29. for x in data:
 30.     i = 0
 31.     u2.append(x[i])
 32.     y2.append(x[i+1])
 33.  
 34. file = scipy.io.loadmat('zadanie_1i2_zbior_3.mat')
 35. data = file['dane3']
 36.  
 37. for x in data:
 38.     i = 0
 39.     u3.append(x[i])
 40.     y3.append(x[i+1])
 41.  
 42.  
 43. ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' #wyświetlanie
 44.  
 45.  
 46. print("\nDane z pierwszego pliku  : \n")
 47. for i in range(0,len(u1)):
 48.     print(u1[i],y1[i])
 49. print("\nDane z drugiego pliku  : \n")
 50. for i in range(0,len(u2)):
 51.     print(u2[i],y2[i])
 52. print("\nDane z trzeciego pliku  : \n")
 53. for i in range(0, len(u3)):
 54.     print(u3[i], y3[i])
 55.  
 56.  
 57. ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' #zastosowanie algorytmu - - - pierwszy model
 58.  
 59.  
 60. def tetaf1(y,u):
 61.     suma1=0
 62.     suma2=0
 63.     for i in range(len(y)):
 64.         suma1+=(int(y[i])*int(u[i]))
 65.         suma2+=(u[i]**2)
 66.     return suma1/suma2
 67.  
 68. teta11 = tetaf1(y1,u1)
 69. teta12 = tetaf1(y2,u2)
 70. teta13 = tetaf1(y3,u3)
 71.  
 72. def model(teta,u):
 73.     return teta*u
 74.  
 75. values1 = []
 76. values2 = []
 77. values3 = []
 78.  
 79. for i in range(len(u1)):
 80.     values1.append(model(teta11,u1[i]))
 81. for i in range(len(u2)):
 82.     values2.append(model(teta12, u2[i]))
 83. for i in range(len(u3)):
 84.     values3.append(model(teta13, u3[i]))
 85.  
 86.  
 87. ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' #zastosowanie algorytmu - - - drugi model
 88.  
 89.  
 90. def teta0(u, y):
 91.     return np.average(y) - teta1(u, y) * np.average(u)
 92.  
 93.  
 94. def teta1(u, y):
 95.     theta_licznik = 0
 96.     theta_mianownik = 0
 97.     for i in range(len(u)):
 98.         theta_licznik += int(y[i]) * int(u[i]) - int(np.average(y)) * int(np.average(u))
 99.         theta_mianownik += u[i] ** 2 - np.average(u) ** 2
 100.     theta = ((1 / len(u)) * theta_licznik) / ((1 / len(u)) * theta_mianownik)
 101.     return theta
 102.  
 103. teta21 = teta1(u1,y1)
 104. teta22 = teta1(u2,y2)
 105. teta23 = teta1(u3,y3)
 106.  
 107. teta31 = teta0(u1,y1)
 108. teta32 = teta0(u2,y2)
 109. teta33 = teta0(u3,y3)
 110.  
 111. def model2(teta1,teta0,u):
 112.     return teta1*u + teta0
 113.  
 114. values4 = []
 115. values5 = []
 116. values6 = []
 117.  
 118. for i in range(len(u1)):
 119.     values4.append(model2(teta21,teta31, u1[i]))
 120. for i in range(len(u2)):
 121.     values5.append(model2(teta22,teta32, u2[i]))
 122. for i in range(len(u3)):
 123.     values6.append(model2(teta23,teta33, u3[i]))
 124.  
 125. ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' #rysowanie
 126.  
 127.  
 128. print('\nDla modelu  ..  |   y = teta*u\n')                                                                             #pierwszy model
 129. print('Teta1 =',teta11,'\nTeta2 =',teta12,'\nTeta3 =',teta13)
 130.  
 131. plt.figure()
 132. plt.plot(u1,values1,c='r')
 133. plt.title('Dane 1 - pierwszy model')
 134. plt.scatter(u1,y1)
 135. plt.ylabel('Zapamiętana ilość ')
 136. plt.xlabel('Czas przed telewizorem')
 137.  
 138. plt.figure()
 139. plt.plot(u2,values2,c='y')
 140. plt.title('Dane 2 - pierwszy model')
 141. plt.scatter(u2,y2)
 142. plt.ylabel('Lata edukacji ')
 143. plt.xlabel('Ilość spędzonych przy komputerze godzin dziennie')
 144.  
 145. plt.figure()
 146. plt.plot(u3,values3,c='g')
 147. plt.title('Dane 3 - pierwszy model')
 148. plt.scatter(u3,y3)
 149. plt.ylabel('Cena za metr kwadratowy ')
 150. plt.xlabel('Liczba wolnych powierzchni biurowych (%)')
 151.  
 152. print('\nDla modelu  ..  |   y = teta1*u - teta0\n')                                                                    #drugi model
 153. print('1.\nTeta0 =',teta31,'\nTeta1 =',teta21,'\n2.\nTeta0 =',teta32)
 154. print('Teta1 =',teta22,'\n3.\nTeta0=',teta33,'\nTeta1 =',teta23)
 155.  
 156. plt.figure()
 157. plt.plot(u1,values4,c='r')
 158. plt.title('Dane 1 - drugi model')
 159. plt.scatter(u1,y1)
 160. plt.ylabel('Zapamiętana ilość ')
 161. plt.xlabel('Czas przed telewizorem')
 162.  
 163. plt.figure()
 164. plt.plot(u2,values5,c='y')
 165. plt.title('Dane 2 - drugi model')
 166. plt.scatter(u2,y2)
 167. plt.ylabel('Lata edukacji ')
 168. plt.xlabel('Ilość spędzonych przy komputerze godzin dziennie')
 169.  
 170. plt.figure()
 171. plt.plot(u3,values6,c='g')
 172. plt.title('Dane 3 - drugi model')
 173. plt.scatter(u3,y3)
 174. plt.ylabel('Cena za metr kwadratowy ')
 175. plt.xlabel('Liczba wolnych powierzchni biurowych (%)')
 176.  
 177. plt.show()
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top