daily pastebin goal
11%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 19th, 2017 58 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //wyswietlanie preorder
 2. //dodawanie rekurencyjne
 3. //usuwanie drzewa
 4. //wyswietlanie liczby wewnetrznych wezlow
 5.  
 6. #include <stdlib.h>
 7. #include <stdio.h>
 8.  
 9. struct treeNode {
 10.     int data, klucz;
 11.     struct treeNode *lewy, *prawy;
 12. } *root;
 13.  
 14. void addNode(struct treeNode **root, int data, int klucz) {
 15.     if(*root) {
 16.         if((*root)->klucz >= klucz)
 17.             addNode(&(*root)->lewy, data, klucz);
 18.         else
 19.             addNode(&(*root)->prawy, data, klucz);
 20.     } else {
 21.         *root = (struct treeNode *)malloc(sizeof(struct treeNode));
 22.         (*root)->data = data;
 23.         (*root)->klucz = klucz;
 24.         (*root)->lewy = (*root)->prawy = NULL;
 25.     }
 26. }
 27. void printTreePreOrder(struct treeNode *root) {
 28.     if(root) {
 29.         printf("K:%d|W:%d ", root->klucz, root->data);
 30.         printTreePreOrder(root->lewy);
 31.         printTreePreOrder(root->prawy);
 32.     }
 33. }
 34. void deleteTree(struct treeNode **root) {
 35.     if(*root) {
 36.         deleteTree(&(*root)->lewy);
 37.         deleteTree(&(*root)->prawy);
 38.         free(*root);
 39.         *root = NULL;
 40.     }
 41. }
 42. int ileWewnetrznych(struct treeNode *root) {
 43.     if(root) {
 44.         if(root->lewy && root->prawy)
 45.             return 1 + ileWewnetrznych(root->lewy) + ileWewnetrznych(root->prawy);
 46.         else return 0;
 47.     }
 48. }
 49. int main(void) {
 50.     addNode(&root, 4, 4);
 51.     addNode(&root, 2, 2);
 52.     addNode(&root, 6, 6);
 53.     addNode(&root, 1, 1);
 54.     addNode(&root, 3, 3);
 55.     addNode(&root, 5, 5);
 56.     addNode(&root, 7, 7);
 57.  
 58.     printf("Wypisanie drzewa PreOrder:\n");
 59.     printTreePreOrder(root);
 60.  
 61.     printf("\nIlosc wezlow wewnetrznych: %d", ileWewnetrznych(root));
 62.  
 63.     printf("\n\nUsuwanie drzewa");
 64.     deleteTree(&root);
 65.     printf("\nIlosc wezlow wewnetrznych: %d", ileWewnetrznych(root));
 66.     printf("\nWypisania drzewa PreOrder:\n");
 67.     printTreePreOrder(root);
 68.     printf("\n\n");
 69.     return 0;
 70. }
RAW Paste Data
Top