SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 24th, 2020 80 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Wygląda na to że problem jest spowodowany jest tym że konto przekracza limity CPU dla MySQL które są przydzielone do konta, uruchomiłem slow log mysql na serwerze, i jako najczęściej występujące pokazało się zapytanie jak poniżej. Takie zapytania latają około 30 razy na sekundę teraz (statystyki poniżej), podejrzewam że w godzinach szczytu (około 14) było ich dużo więcej. Myślę że trzeba sprawdzić który plugin powoduje takie zapytanie i je zoptymalizować oraz koniecznie uruchomić cache (bez tego aplikacja zje wszystkie zasoby które jej przydzielimy), najlepiej u nas działa Litespeed cache, ale w takim wypadku można przetestować również plugin W3 Total Cache, jesli będzie działał możemy do niego dopiąć Redisa.
 2.  
 3.  
 4. A tutaj przykładowe zapytanie których lata 30/sek
 5.  
 6. | 63327116 | world_akademia       | localhost       | world_akademia     | Query   |       1 | Sorting result               | SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM wp_postmeta WHERE post_id IN (47,48,108,154,207,637,893,974,1035,1103,1158,1197,1252,1293,1334,10166,10167,1450,1536,2075,2091,2093,2095,2097,2099,2101,2103,2105,3090,3091,3109,8746,10195,10221,10271,10291,10304,10320,10338,10357,10371,10384,10579,10935,10938,11833,11841,11856,11857,22743,29633,23465,23825,23834,29885,24643,24752,24764,25150,25213,25234,25307,25337,25381,25591,25611,25626,25632,26319,27541,27593,27726,29316,30432,31866,32739,33443,34607,35261,36075,36676,36713,37112,37149,37420,37454,37509,37756,37782,37810,37836,37848,38409,43111,43122,45605,45928,45932,45938,45940,45942,46202,46203,46207,46211,47051,47054,47056,47058,47060,47062,47064,47066,48543,50557,50651,52323,52717,53022,53032,53043,53047,53058,53551,55357,55361,55803,55897,60185,56887,57145,57146,58804,59332,59579,59758,59898,60032,60247,60265,60279,60286,60294,60301,60308,60315,60369,60376,60383,60391,62229,62237,62251,67543,68135,68137,68146,68155,68164,68173,68182,68188,68197,69163,69670,69863,49,102,109,155,208,638,894,975,1036,1104,1159,1198,1253,1294,1335,10168,10161,1537,2074,2076,3092,3182,9496,10170,10200,10222,10272,10292,10305,10321,10339,10358,10372,10385,10580,10722,10936,11260,11641,11835,11840,11858,11892,12931,20743,22693,29634,23709,23744,23770,23826,23835,26264,29886,24644,24753,24765,25151,25214,25235,25308,25338,25382,25592,25612,25627,25633,26320,27542,28094,29317,30433,31867,32740,33444,35262,36657,36076,36677,36714,52763,37113,37150,37421,37455,37510,37783,37811,37837,37849,37984,38410,43112,43121,43123,45606,45929,46204,46206,46208,46212,48544,50558,51019,50652,50672,51064,50959,52718,53552,53800,55009,55739,55358,55421,55804,55898,56749,56760,56888,59113,58925,59333,59899,60033,60043,60162,60246,60248,60266,60280,60287,60295,60302,60309,60316,60370,60377,60384,60392,60663,61621,62230,62238,65090,67544,68136,68138,68147,68156,68165,68174,68183,68189,68198,69164,69671,69758,69864,50,103,110,157,209,639,895,976,1037,1105,1160,1199,1254,1295,1337,10169,2069,2077,2090,3093,3183,9497,10196,10201,10223,10273,10293,10306,10322,10340,10359,10373,10386,10581,10723,10937,11268,11642,11698,11836,11893,60848,20744,21168,22694,29635,23139,23710,23745,23771,23827,23836,29887,24645,24754,24766,25152,25215,25236,25309,25339,25383,25593,25613,25628,25634,26321,27543,28095,28203,28855,29318,30434,31868,32741,33445,35263,36077,36658,36678,36712,36715,37114,37151,37422,37456,37511,37758,37784,37812,37838,37850,38411,43113,43124,45604,45607,45930,46205,46213,46293,47050,48545,50559,50580,50653,50673,52719,52764,53553,53801,55010,55258,55359,55422,55740,55805,55899,56750,56761,56889,58926,59334,59900,60035,60044,60163,60765,60249,60264,60267,60281,60288,60296,60303,60310,60317,60371,60378,60385,60393,61622,62231,62239,65103,67545,68139,68145,68157,68166,68175,68184,68190,68199,69165,69672,69865,51,111,158,636,663,896,977,1038,1106,1161,1200,1255,1296,1338,1524,2070,2078,2092,3094,3184,9498,10202,10224,10270,10274,10294,10307,10323,10341,10360,10374,10387,10582,10724,11643,11694,11699,11759,11837,11894,18673,20745,21169,22695,29636,23372,23467,23711,23746,23772,23828,23837,29888,24646,24755,24767,25153,25216,25237,25310,25340,25384,25594,25614,25629,25635,26322,27544,28096,29319,30435,31869,32742,33446,35264,35266,36078,36659,36679,36716,36776,37115,37152,37423,37457,37512,37759,37785,37813,37839,37851,38412,43114,43125,46062,45608,46214,46266,46294,47057,48546,50560,50581,50654,52720,52765,53554,53802,53964,61598,55011,55377,55423,55741,55806,55900,56751,56762,56890,58927,59335,59901,60036,60045,60164,60250,60268,60278,60282,60289,60297,60304,60311,60318,60372,60379,60386,60394,61615,61623,62232,62240,64508,67546,68140,68149,68158,68167,68172,68176,68185,68191,68200,69166,69673,69866,52,112,159,664,892,897,978,1039,1107,1162,1201,1256,1525,2071,2079,2094,3095,3185,9499,10203,10225,10275,10290,10295,10308,10324,10342,10361,10375,10388,10583,10725,11695,11700,11760,11838,11895,20746,21170,22696,22967,29637,23373,23468,23712,23747,23773,23829,23838,29889,24647,24756,24768,25154,25217,25238,25311,25341,25385,25595,25615,25630,25639,26323,26654,27545,28097,29320,30436,31870,32743,33447,35265,36079,48542,36660,36680,36717,36777,37116,37153,37424,37458,37513,37760,37786,37814,37840,37852,38413,40391,43115,43126,45609,46215,46267,46295,47053,48547,50561,50582,52721,52766,53555,53803,55012,55378,55424,55742,55807,55901,56752,56891,58928,59336,59902,60046,60251,60269,60283,60285,60290,60298,60305,60312,60319,60373,60380,60387,60395,67374,61624,61972,62233,62241,67547,69424,68141,68150,68159,68168,68177,68187,68192,68201,69746,68632,69167,69674,69867,53,113,665,898,966,973,979,1040,1108,1163,1202,1257,2072,2080,2096,3096,3186,9500,10204,10226,10276,10296,10303,10309,10325,10343,10362,10376,10389,10584,10726,11696,11701,11761,11839,11896,20747,21171,22697,22968,23374,23469,23713,23748,23774,23830,23839,29890,24648,24757,24769,25155,25218,25239,25312,25342,25386,25596,25616,25636,26324,27400,27546,28098,29321,29638,30437,31871,32744,33448,36080,36661,36681,36718,36778,37117,37154,37425,37459,37514,37761,37787,37815,37841,37853,38414,43116,43127,43672,45610,46216,46268,46296,47055,48548,50556,50562,50583,52722,52767,53556,53804,53956,55013,55379,55425,55743,55808,55902,56753,56892,58929,59337,59903,60047,60252,60270,60284,60291,60293,60299,60306,60313,60320,60374,60381,60388,60396,61973,62234,62242,69431,67548,68142,68151,68154,68160,68169,68178,68193,68202,69168,69666,69675,69868,114,675,899,980,1034,1041,1087,1109,1203,1258,2073,2081,2098,3187,9501,10205,10227,10277,10297,10310,10319,10326,10344,10363,10377,10390,10585,10727,11702,11762,11897,20748,21172,22698,22969,23375,23470,23714,23749,23831,23840,29891,24649,24758,24770,25156,25219,25240,25313,25343,25387,25597,25617,25637,26325,27547,28099,28852,29322,29639,30438,31872,32745,33449,36081,36662,36682,36719,36779,37118,37426,37460,37515,37762,37788,37816,37842,40756,43117,43128,45611,46217,46269,46297,47059,48549,50563,50584,51007,52716,52723,52768,53557,53805,55100,55014,55380,55426,55744,55809,55903,56754,56893,58930,59338,59904,60048,60253,60292,60300,60389,61974,62235,62243,67549,68143,68152,68161,68163,68170,68179,68194,68203,69169,69667,69676,69869,115,676,981,1042,1102,1204,1259,1329,2082,2100,3188,9502,10206,10228,10278,10298,10311,10327,10337,10345,10364,10378,10586,10728,11703,11763,11898,20749,21173,22699,22970,23376,23471,23715,23750,23832,23841,29892,24650,24759,24771,25157,25220,25241,25314,25344,25388,25598,25618,25638,26326,27548,28100,29323,29640,30439,31873,32746,33450,35571,36082,36663,36683,36720,36780,37119,37427,37461,37516,37763,37789,37817,37843,39324,43118,43129,45612,46218,46270,46298,47061,48550,50564,50585,52724,52769,53550,53558,53806,55015,55255,55381,55427,55745,55810,55904,56755,56894,58931,59339,59905,60049,60254,60307,62244,67485,68032,67550,69743,68196,69745,69170,69744,69668,69694,69719,69742,69870,116,982,1043,1157,1205,1260,2083,2102,3189,3228,9503,10207,10229,10279,10299,10312,10328,10346,10356,10365,10379,10587,10729,11704,11764,11899,62413,20750,21174,22700,22971,23377,23472,23716,23751,23833,23842,29893,24651,24760,24772,25158,25221,25242,25315,25345,25389,25599,25619,26327,27549,28101,29324,29641,30440,31874,32747,33451,36083,36664,36684,36721,36781,37120,37428,37462,37517,37764,37790,37818,37844,39325,40787,43119,43130,45613,46219,46271,46299,47063,48551,50565,50586,52725,52770,53559,53807,55802,55016,55382,55428,55746,55811,55905,56756,56895,59340,59906,60050,60314,61602,62245,67551,68181,69171,69416,69610,69619,69630,69639,69648,69669,69871,117,1044,1196,1261,2084,2104,3190,9504,10208,10230,10280,10300,10313,10329,10347,10366,10370,10380,10588,10730,11276,11705,11765,11900,20751,21175,22701,22972,23378,23717,23752,23843,24220,29894,24652,24761,24773,25159,25222,25243,25316,25346,25390,25600,25620,26328,27550,28102,29325,29642,30441,31875,32748,33452,36084,36665,36685,36722,36782,37121,37429,37463,37518,37765,37791,37819,37845,39326,43120,43131,45080,45614,46220,46272,46300,47065,48552,50566,50587,52726,52771,53560,53808,55017,55383,55429,55747,55812,55906,56757,56886,56896,59341,59907,60051,60321,62246,67379,67552,69172,69528,69640,69872,70387,118,1251,2085,3191,8745,9505,10209,10231,10281,10301,10314,10330,10348,10367,10381,10383,10589,10731,11706,11766,11901,20752,21176,22702,22973,23379,23718,23753,23844,29895,24653,24762,24774,25160,25223,25244,25317,25347,25391,25601,25621,26329,27406,27551,28103,29326,29643,30442,31876,32749,33453,36085,36686,36723,36783,37122,37430,37464,37519,37766,37792,37820,37846,43192,43841,45615,46221,46273,46301,48553,50567,50588,54948,52355,52727,52772,53561,53809,55018,55384,55430,55748,55813,55907,56758,56918,59331,59342,59908,60052,60322,62247,67553,69184,69435,69862,1292,2086,3192,9509,10210,10232,10282,10302,10315,10331,10349,10368,10382,10578,10590,10732,11707,11786,11902,20753,21177,22703,23380,23719,23754,23845,29896,24654,24763,24775,25161,25224,25318,25348,25392,25602,25622,25631,26330,27552,28104,29327,29644,30443,31877,32750,33454,35291,36086,36687,36724,37123,37431,37465,37520,37767,37793,37821,37847,38408,40253,42756,43842,45616,46222,46274,46302,48554,50568,50589,52728,52773,53562,53810,55019,55356,55385,55431,55749,55814,56759,56919,59116,59343,59897,59909,60323,62248,67554,69185,69529,60822,1333,2087,3193,9506,10211,10283,10316,10332,10350,10369,10733,11616,11708,11903,20754,21178,22704,22738,23720,23755,23846,29897,24655,24776,25162,25225,25319,25349,25393,25603,25623,26331,27553,28105,29328,29645,29690,30444,31878,32751,33455,34606,36087,36688,36725,37124,37432,37466,37521,37768,37794,37822,40397,46361,43843,45617,46223,46275,46303,48555,50569,50590,52729,53563,55020,55360,55386,55432,55750,55815,56921,59344,59910,60031,60324,62249,67555,69186,206,2088,3194,9507,10212,10284,10317,10333,10351,10734,11904,20755,21179,22705,23721,23756,23847,29898,24656,24777,25163,25226,25320,25350,25394,25604,25625,26332,27554,28106,29310,29329,31879,32752,32814,33456,36088,55150,36689,37125,37433,37467,37522,37795,43676,43844,45618,45931,46224,46276,46304,48556,50570,50591,52730,53564,55021,55387,55433,55816,56922,59345,59911,62228,67540,65132,69162,69187,2089,3195,9508,10213,10285,10318,10334,10352,10735,11905,20756,21180,22706,23722,23848,29899,24657,24778,25164,25227,25321,25351,25395,25605,25624,26333,27555,28107,29330,31880,32753,33457,35580,36089,51013,36690,37126,37434,37468,37523,41881,43845,45619,46225,46277,48557,50571,52731,53021,53565,55388,55434,55817,59124,59346,59912,62236,69188,69439,3196,9510,10214,10286,10335,10353,10736,11906,20757,21181,22707,23849,29900,24658,24779,25228,25352,25396,25606,26334,27556,27594,28108,29331,31881,32754,33458,36090,36691,37127,37435,37469,40783,43846,45075,45620,46226,46278,48558,50572,52733,53566,55252,55389,55435,55818,59347,59913,60905,62250,69189,3197,9511,10215,10287,10336,10354,10737,11907,20758,21182,22708,23850,29901,24659,24780,25229,25353,25397,25607,26335,27557,28109,29332,31882,32755,33459,36091,52343,36692,37128,37436,37470,43847,45084,45621,46227,48559,50573,50650,52734,61610,53567,55390,55436,55819,58803,59348,59914,60906,69190,3198,9512,10216,10288,10355,10738,11908,20759,21183,22709,23851,29902,24660,24781,25230,25354,25398,25608,26336,27558,29333,31883,33460,36092,36693,43848,46228,50574,52348,52736,53031,53568,55391,55437,55820,59108,59578,59915,67382,62089,69191,9513,10217,10289,10739,28666,11909,20760,21184,22710,29903,24661,24782,25231,25355,25399,25609,26337,27559,31884,33461,36093,43849,50575,52735,53042,53569,55392,55438,55821,60791,59119,59757,59916,69450,69192,9514,10218,28667,11910,20761,21185,29904,24662,24783,25232,25356,25400,25610,26338,27560,31885,33462,60805,65121,43850,45937,50576,53289,53570,55393,55439,55822,59917,9515,10219,11911,21186,24663,24784,25233,25357,27561,31886,43851,52737,53057,53571,55394,55440,55823,59918,65128,69452,9516,21187,24664,24785,25358,27562,31887,43852,45939,52738,53572,55824,59919,69445,9517,24665,27563,31888,43853,45941,53573,55825,9518,53046,53574,55826,9519,53575,55827,55896,9520,52322,53576,55828,9521,53577,55829,9522,53578,53579,69337,1456,1464,1469,11001,60776,60778,60780,60782,60783,60806,60807,60809,60810,60811,1455,1457,1465,1470,42490,58879,58886,60831,61530,61537,62763,1458,1463,1466,1471,11002,42486,58880,60832,61531,68338,1459,1467,1468,1472,58881,60786,61532,61761,61858,1460,1473,58882,60773,61521,61533,61762,1461,58883,59789,61527,61763,1462,58878,58884,61528,61764,42485,61516,61765,58887,61766,59787,61767,60781,61760,58885,61768,11000,61769,62806,68134,67861,61029,60208,57101,1373,1374,1378,1400,3292,3293,3295,3303,28695,28696,28698,28730,28740,28747,28800,28809,28817,28825,28834,28839,29225,29226,29228,29234,29273,32906,33239,33245,33259,35837,35869,35899,36982,36997,38538,38566,38588,48216,48217,48263,48264,48354,48355,1377,1379,3294,3296,28697,28714,28721,28731,28741,28748,28801,28810,28818,28826,28835,29227,29229,32895,32907,33240,33246,33260,35838,35870,35900,36983,36998,38539,38567,38589,48218,48265,48356,1380,1399,3297,3302,28699,28715,28722,28732,28742,28749,28802,28811,28819,28827,28836,29230,29233,32896,32908,33241,33247,33261,35839,35871,35901,36984,36999,38542,38568,38590,48219,48266,48357,1381,3390,28700,28716,28723,28733,28743,28750,28803,28812,28820,28828,28837,29231,32897,32909,33242,33248,33262,35840,35872,35902,36985,37000,38543,38569,38591,48220,48267,48358,1382,3299,28701,28717,28724,28734,28744,28751,28804,28813,28821,28829,28838,29232,32898,32910,33243,33249,33263,35841,35873,35903,36986,37001,38544,38570,48221,48268,48359,1383,3300,28702,28718,28725,28735,28745,28752,28805,28814,28822,28830,32899,32911,33244,33250,33264,35842,35874,35904,36987,37002,38545,38571,48222,48269,48360,1384,3301,28703,28726,28736,28753,28806,28815,28823,28831,32900,32912,33251,33265,35843,35875,35905,36988,37003,38546,38572,48223,48270,48361,1385,28704,28727,28737,28754,28807,28816,28824,28832,32901,32913,33252,33266,35844,35876,35906,36989,37004,38547,38573,48362,1386,28705,28728,28738,28755,28808,28833,32902,33253,33267,35845,35877,35907,36990,37005,38548,38574,48363,1387,28706,32903,33254,33268,35846,35878,35908,36991,37006,38549,38575,48364,1388,28707,32904,33255,33269,35847,35879,35909,36992,37007,38550,38576,1389,32905,33256,33270,35848,35880,35910,36993,37008,38551,1390,33257,35849,35881,35911,36994,37009,38552,1391,33258,35850,35882,35912,36995,37010,38553,1392,35851,35883,35913,36996,37011,1393,35914,35978,37012,1394,35852,35915,37013,1395,35916,1396,35917,1397,35918,1398,35919,35920,35921,48353,48262,48215,46201,40559,37675,34913,29272,29224,28694,27592,1372,11,63,3089,12,3110,3111,3112,3113,3114,3115,3291,12876,18,94,10,82,1580,11855,1369,3108,10165,11832,46,19,1454,9) ORDER BY meta_id ASC |    0.000 |
 7.  
 8.  
 9. A w statystykach wygląda to tak:
 10.  
 11. # Query 1: 30.70 QPS, 0.46x concurrency, ID 0xE0ED4FC901A011EE7D18C5C503757896 at byte 32339
 12. # This item is included in the report because it matches --limit.
 13. # Scores: V/M = 0.74
 14. # Time range: 2020-01-24 20:51:29 to 20:54:17
 15. # Attribute    pct   total     min     max     avg     95%  stddev  median
 16. # ============ === ======= ======= ======= ======= ======= ======= =======
 17. # Count          3    5157
 18. # Exec time     35     77s   108us      1s    15ms     3ms   105ms   224us
 19. # Lock time      5   585ms    37us   108ms   113us    84us     2ms    57us
 20. # Rows sent     50   6.69M       0  73.79k   1.33k  271.23   9.48k    5.75
 21. # Rows examine  11  13.39M       0 147.58k   2.66k  537.02  18.76k    9.83
 22. # Rows affecte   0       0       0       0       0       0       0       0
 23. # Query size     4   1.78M      95  14.41k  361.80  151.03   1.79k   97.36
 24. # Query_time distribution
 25. #   1us
 26. #  10us
 27. # 100us  ################################################################
 28. #   1ms  #########
 29. #  10ms  #
 30. # 100ms  #
 31. #    1s  #
 32. #  10s+
 33. # Tables
 34. #    SHOW TABLE STATUS FROM `world_akademia` LIKE 'wp_postmeta'\G
 35. #    SHOW CREATE TABLE `world_akademia`.`wp_postmeta`\G
 36. # EXPLAIN /*!50100 PARTITIONS*/
 37. SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM wp_postmeta WHERE post_id IN (47,48,108,154,207,637,893,974,1035,1103,1158,1197,1252,1293,1334,10166,10167,1450,1536,2075/*... omitted 2485 items ...*/) ORDER BY meta_id ASC\G
 38.  
 39. W TOP20 pojawiły się też dwa inne zapytania, ale one raczej nie wpływają aż tak na powolne działanie:
 40.  
 41. # Query 9: 0.35 QPS, 0.06x concurrency, ID 0xACA5990805037E9570D5F85B7258740B at byte 49653991
 42. # This item is included in the report because it matches --limit.
 43. # Scores: V/M = 0.17
 44. # Time range: 2020-01-24 20:53:05 to 20:54:17
 45. # Attribute    pct   total     min     max     avg     95%  stddev  median
 46. # ============ === ======= ======= ======= ======= ======= ======= =======
 47. # Count          0      25
 48. # Exec time      1      4s    31ms   675ms   164ms   356ms   169ms    46ms
 49. # Lock time      0     5ms   156us   248us   182us   224us    27us   167us
 50. # Rows sent      0      68       1      14    2.72    4.96    2.68    0.99
 51. # Rows examine   0 579.82k   2.81k  77.70k  23.19k  54.03k  23.15k   4.71k
 52. # Rows affecte   0       0       0       0       0       0       0       0
 53. # Query size     0  42.58k   1.70k   1.70k   1.70k   1.70k       0   1.70k
 54. # String:
 55. # Databases    world_akademia
 56. # Hosts        localhost
 57. # Users        world_akademia
 58. # Query_time distribution
 59. #   1us
 60. #  10us
 61. # 100us
 62. #   1ms
 63. #  10ms  ################################################################
 64. # 100ms  ##########################################
 65. #    1s
 66. #  10s+
 67. # Tables
 68. #    SHOW TABLE STATUS FROM `world_akademia` LIKE 'wp_usermeta'\G
 69. #    SHOW CREATE TABLE `world_akademia`.`wp_usermeta`\G
 70. #    SHOW TABLE STATUS FROM `world_akademia` LIKE 'wp_posts'\G
 71. #    SHOW CREATE TABLE `world_akademia`.`wp_posts`\G
 72. #    SHOW TABLE STATUS FROM `world_akademia` LIKE 'wp_options'\G
 73. #    SHOW CREATE TABLE `world_akademia`.`wp_options`\G
 74. # EXPLAIN /*!50100 PARTITIONS*/
 75. SELECT
 76.         t.product_id
 77.     FROM
 78.         (
 79.         SELECT
 80.                 um.user_id,
 81.                 p.ID product_id,
 82.                 um_buy.meta_value buy_time_raw,
 83.                 FROM_UNIXTIME(um_buy.meta_value) buy_time,
 84.                 um_access.meta_value access_time_raw,
 85.                 FROM_UNIXTIME(um_access.meta_value) access_time,
 86.                 um_total.meta_value total_time_raw,
 87.                 um_last.meta_value last_time_raw,
 88.                 FROM_UNIXTIME(um_last.meta_value) last_time,
 89.                 um_price.meta_value price_id,
 90.                 op.option_value gmt_offset,
 91.                 IF(um_access.meta_value IS NULL OR um_access.meta_value = '', 1, IF(UNIX_TIMESTAMP() < um_access.meta_value + IFNULL(op.option_value, 0) * 3600, 1, 0)) access_valid
 92.         FROM
 93.             wp_usermeta um
 94.         JOIN wp_posts p ON um.meta_key = '_bpmj_eddpc_access_to_download'
 95.             AND um.meta_value = p.ID
 96.         LEFT JOIN wp_usermeta um_buy ON um_buy.user_id = um.user_id
 97.             AND um_buy.meta_key = CONCAT('_bpmj_eddpc_', um.meta_value, '_buy_time')
 98.         LEFT JOIN wp_usermeta um_access ON um_access.user_id = um.user_id
 99.             AND um_access.meta_key = CONCAT('_bpmj_eddpc_', um.meta_value, '_access_time')
 100.         LEFT JOIN wp_usermeta um_total ON um_total.user_id = um.user_id
 101.             AND um_total.meta_key = CONCAT('_bpmj_eddpc_', um.meta_value, '_total_time')
 102.         LEFT JOIN wp_usermeta um_last ON um_last.user_id = um.user_id
 103.             AND um_last.meta_key = CONCAT('_bpmj_eddpc_', um.meta_value, '_last_time')
 104.         LEFT JOIN wp_usermeta um_price ON um_price.user_id = um.user_id
 105.             AND um_price.meta_key = CONCAT('_bpmj_eddpc_', um.meta_value, '_price_id')
 106.         LEFT JOIN wp_options op ON op.option_name = 'gmt_offset') t
 107.     WHERE
 108.         t.user_id = 2305\G
 109.  
 110. Oraz takie zapytanie :
 111.  
 112. # Query 10: 1.18 QPS, 0.05x concurrency, ID 0x2A210DA28803C27D3505E256EA221A1A at byte 48544433
 113. # This item is included in the report because it matches --limit.
 114. # Scores: V/M = 0.00
 115. # Time range: 2020-01-24 20:53:01 to 20:54:17
 116. # Attribute    pct   total     min     max     avg     95%  stddev  median
 117. # ============ === ======= ======= ======= ======= ======= ======= =======
 118. # Count          0      90
 119. # Exec time      1      4s    32ms    61ms    39ms    51ms     7ms    34ms
 120. # Lock time      0     8ms    61us   122us    88us   108us    11us    84us
 121. # Rows sent      1 220.25k   2.45k   2.45k   2.45k   2.45k       0   2.45k
 122. # Rows examine   0 440.51k   4.89k   4.89k   4.89k   4.89k       0   4.89k
 123. # Rows affecte   0       0       0       0       0       0       0       0
 124. # Query size     0  13.36k     152     152     152     152       0     152
 125. # String:
 126. # Databases    world_akademia
 127. # Hosts        localhost
 128. # Users        world_akademia
 129. # Query_time distribution
 130. #   1us
 131. #  10us
 132. # 100us
 133. #   1ms
 134. #  10ms  ################################################################
 135. # 100ms
 136. #    1s
 137. #  10s+
 138. # Tables
 139. #    SHOW TABLE STATUS FROM `world_akademia` LIKE 'wp_posts'\G
 140. #    SHOW CREATE TABLE `world_akademia`.`wp_posts`\G
 141. # EXPLAIN /*!50100 PARTITIONS*/
 142. SELECT   wp_posts.* FROM wp_posts  WHERE 1=1  AND wp_posts.post_type = 'page' AND ((wp_posts.post_status = 'publish'))  ORDER BY wp_posts.menu_order ASC\G
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top