jensie1996

Tempmute json controles

Nov 27th, 2021 (edited)
1,026
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. tempMute.js;
 2.  
 3. // Ophalen van het bestand
 4. const fs = require("fs");
 5. const tempMute = JSON.parse(fs.readFileSync("./tempMutes.json", "utf8"));
 6.  
 7. // We gaan nakijken als de persoon NIET voorkomt in het json bestand.
 8. // Als deze niet voorkomt in het bestand gaan we een object aanmaken van het ID
 9. // van de persoon met de property time die op 0 wordt gezet.
 10. if (!tempMute[mutePerson]) tempMute[mutePerson] = {
 11.     time: 0
 12. };
 13.  
 14. // We gaan de tijd van nu ophalen en daar onze tijd bijtellen (Milliseconden).
 15. let date = new Date();
 16. let dateMilli = date.getTime();
 17. let dateAdded = dateMilli + ms(muteTime);
 18.  
 19. // We voegen de tijd toe aan die persoon.
 20. tempMute[mutePerson].time = dateAdded;
 21.  
 22. // Als laatste gaan we het opslaan in het document.
 23. fs.writeFile("./tempMutes.json", JSON.stringify(tempMute), (err) => {
 24.     if (err) console.log(err);
 25. });
 26.  
 27. ----------
 28.  
 29. unMute.js:
 30.  
 31. // Ophalen van het bestand
 32. const fs = require("fs");
 33. const tempMute = JSON.parse(fs.readFileSync("./tempMutes.json", "utf8"));
 34.  
 35. // We gaan de tijd van die persoon op 0 zetten.
 36. // Dit hebben we later nodig voor extra controles.
 37. tempMute[mutePerson].time = 0;
 38.  
 39. // Als laatste gaan we het opslaan in het document.
 40. fs.writeFile("./tempMutes.json", JSON.stringify(tempMute), (err) => {
 41.     if (err) console.log(err);
 42. });
 43.  
 44. ----------
 45.  
 46. index.js:
 47.  
 48. // Bestand ophalen
 49. const tempMute = JSON.parse(fs.readFileSync("./tempMutes.json", "utf8"));
 50.  
 51. // LET OP dat Intents.FLAGS.GUILD_PRESENCES mee in je "new Client" zit.
 52. // LET OOK op dat je in discord developer portal alles van PRESENCE hebt aanstaan!!
 53.  
 54. // BIJ client.once("ready", () => {
 55. // Zorg ervoor dat je bij je Intents Intents.FLAGS.GUILD_PRESENCES toevoegt en dat je in de dev portal
 56. // bij de bot alles van intents aan hebt staan.
 57. const checkTempMute = async () => {
 58.  
 59.     // Omdat we over object propertys gaan moeten we dit anders doen dan een array.
 60.     // We gaan hier over iedere key in het object gaan in het tempMutes.json bestand.
 61.     for (const result of Object.keys(tempMute)) {
 62.         // We halen het ID er uit.
 63.         const idMember = result;
 64.         // We halen de tijd op vanuit het hele bestand bij die key (ID) en dan de tijd.
 65.         const time = tempMute[result].time;
 66.  
 67.         // Tijd van nu ophalen.
 68.         let date = new Date();
 69.         let dateMilli = date.getTime();
 70.         // Tijd bij gebruiker omvormen naar leesbare tijd.
 71.         let dateReset = new Date(time);
 72.  
 73.         // Als de tijd van het muten kleiner is als de tijd van nu en de tijd staat niet op 0
 74.         // dan mag deze persoon verlost worden van het zwijgen.
 75.         if (dateReset < dateMilli && time != 0) {
 76.  
 77.             try {
 78.                 // We halen de server op.
 79.                 let guild = await client.guilds.fetch("ID");
 80.                 // We gaan de persoon gegevens ophalen aan de hand van de idMember waar we de tekens < @ ! > weghalen.
 81.                 const mutePerson = guild.members.cache.find(member => member.id === idMember.replace(/[<@!>]/g, ''));
 82.                 // We halen de rol op.
 83.                 let muteRole = guild.roles.cache.get('ID');
 84.                 // We kijken na als de rol bestaat.
 85.                 if (!muteRole) return console.log("De rol muted bestaat niet.");
 86.                 // We verwijderen de rol van de persoon.
 87.                 await (mutePerson.roles.remove(muteRole.id));
 88.                 // We zetten de tijd op 0.
 89.                 tempMute[mutePerson].time = 0;
 90.                 // We slaan dit mee op in het document.
 91.                 fs.writeFile("./tempMutes.json", JSON.stringify(tempMute), (err) => {
 92.                     if (err) console.log(err);
 93.                 });
 94.             }
 95.             catch (err) {
 96.                 console.log(err + " Persoon kon niet geunmute worden wegens deze persoon niet meer op de server is");
 97.             }
 98.         }
 99.     }
 100.     setTimeout(checkTempMute, 1000 * 60); // We zetten een timeout van 1 minuut.
 101. }
 102. checkTempMute(); // We starten de functie met de timeout.
 103.  
 104. BIJ client.on("guildMemberAdd"
 105.  // Omdat we over object propertys gaan moeten we dit anders doen dan een array.
 106. for (const result of Object.keys(tempMute)) {
 107.     // Voor meer uitleg zie vorig stuk.
 108.     const idMember = result;
 109.     const time = tempMute[result].time;
 110.  
 111.     // We kijken na als het de persoon is die op de server is gekomen.
 112.     if (idMember.replace(/[<@!>]/g, '') == member.id) {
 113.  
 114.         let date = new Date();
 115.         let dateMilli = date.getTime();
 116.         let dateReset = new Date(time);
 117.  
 118.         let muteRole = member.guild.roles.cache.get('ID');
 119.  
 120.         if (!muteRole) return message.channel.send("De rol muted bestaat niet");
 121.  
 122.         try {
 123.             // Als de tijd van de mute nog groter is dan de tijd van nu moet die de rol terug krijgen.
 124.             if (dateReset > dateMilli) {
 125.                 await (member.roles.add(muteRole.id));
 126.             } else if (time != 0) {
 127.                 // Anders mag de rol weg maar omdat deze opnieuw aanmeld is deze al weg en gaan we enkel
 128.                 // de tijd op nul zetten zodat we niet nog eens moeten opslaan.
 129.                 let guild = await client.guilds.fetch("ID");
 130.                 const mutePerson = guild.members.cache.find(member => member.id === idMember.replace(/[<@!>]/g, ''));
 131.                 tempMute[mutePerson].time = 0;
 132.  
 133.                 fs.writeFile("./tempMutes.json", JSON.stringify(tempMute), (err) => {
 134.                     if (err) console.log(err);
 135.                 });
 136.             }
 137.         } catch (err) {
 138.             console.log(err + " Iets liep mis met de rollen toevoegen/verwijderen.");
 139.         }
 140.     }
 141. }
Add Comment
Please, Sign In to add comment