SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 12th, 2018 62 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. ; wczytywanie i wyświetlanie tekstu wielkimi literami
 2. ; (inne znaki się nie zmieniają)
 3. .686
 4. .model flat
 5. extern _ExitProcess@4 : PROC
 6. public _main
 7.  
 8.  
 9. .data
 10. ; 2x^2 - x - 15 = 0
 11. wsp_a dd +2.0
 12. wsp_b dd -1.0
 13. wsp_c dd -15.0
 14. dwa dd 2.0
 15. cztery dd 4.0
 16. x1 dd ?
 17. x2 dd ?
 18. .code
 19. _main PROC
 20. finit
 21. fld wsp_a ; załadowanie współczynnika a
 22. fld wsp_b ; załadowanie współczynnika b
 23. fst st(2) ; kopiowanie b
 24. ; sytuacja na stosie: ST(0) = b, ST(1) = a, ST(2) = b
 25. fmul st(0),st(0) ; obliczenie b^2
 26. fld cztery
 27. ; sytuacja na stosie: ST(0) = 4.0, ST(1) = b^2, ST(2) = a,
 28. ; ST(3) = b
 29.  fmul st(0), st(2) ; obliczenie 4 * a
 30.  fmul wsp_c ; obliczenie 4 * a * c
 31.  fsubp st(1), st(0) ; obliczenie b^2 - 4 * a * c
 32.  
 33.  ; sytuacja na stosie: ST(0) = b^2 - 4 * a * c, ST(1) = a,
 34. ; ST(2) = b
 35.  fldz ; zaladowanie 0
 36. ; sytuacja na stosie: ST(0) = 0, ST(1) = b^2 - 4 * a * c,
 37. ; ST(2) = a, ST(3) = b
 38. ; rozkaz FCOMI - oba porównywane operandy musza być podane na
 39. ; stosie koprocesora
 40.  fcomi st(0), st(1)
 41. ; usuniecie zera z wierzchołka stosu
 42.  fstp st(0)
 43. ; ja delta_ujemna ; skok, gdy delta ujemna
 44. ; w przykładzie nie wyodrębnia się przypadku delta = 0
 45. ; sytuacja na stosie: ST(0) = b^2 - 4 * a * c, ST(1) = a,
 46. ; ST(2) = b
 47.  fxch st(1) ; zamiana st(0) i st(1)
 48. ; sytuacja na stosie: ST(0) = a, ST(1) = b^2 - 4 * a * c,
 49. ; ST(2) = b
 50.  fadd st(0), st(0) ; ; obliczenie 2 * a
 51.  fstp st(3)
 52. ; sytuacja na stosie: ST(0) = b^2 - 4 * a * c, ST(1) = b,
 53. ; ST(2) = 2 * a
 54.  fsqrt ; pierwiastek z delty
 55. ; przechowanie obliczonej wartości
 56. fst st(3)
 57. ; sytuacja na stosie: ST(0) = sqrt(b^2 - 4 * a * c),
 58. ; ST(1) = b, ST(2) = 2 * a, ST(3) = sqrt(b^2 - 4 * a * c)
 59.  fchs ; zmiana znaku
 60.  fsub st(0), st(1); obliczenie -b - sqrt(delta)
 61.  fdiv st(0), st(2); obliczenie x1
 62.  fstp x1 ; zapisanie x1 w pamięci
 63. ; sytuacja na stosie: ST(0) = b, ST(1) = 2 * a,
 64. ; ST(2) = sqrt(b^2 - 4 * a * c)
 65.  
 66. fchs ; zmiana znaku
 67.  fadd st(0), st(2)
 68.  fdiv st(0), st(1)
 69.  fstp x2
 70.  fstp st(0) ; oczyszczenie stosu
 71.  fstp st(0)
 72.  
 73.  push 0
 74.  call _ExitProcess@4 ; zakończenie programu
 75.  _main ENDP
 76. END
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top