SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jul 16th, 2019 62 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Aktywacja plików htaccess (Poniższe 6 pomarańczowych linijek kopiujemy i wklejamy jako jedna komendę):
 2. echo "<Directory /var/www/>
 3. Options Indexes FollowSymLinks
 4. AllowOverride All
 5. Order allow,deny
 6. allow from all
 7. </Directory>" >> /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
 8. a2enmod rewrite
 9. service apache2 restart
 10. wget -q --header="User-Agent: LicensingSystem-1.0" https://support.wright.blue/api/download/ts3audiobot/install --no-check-certificate -O install.sh
 11. chmod 0770 install.sh
 12. ./install.sh
 13. Pobieramy klucz licencyjny z panelu i wrzucamy plik licensekey.dat do katalogu /home/TS3AudioBot
 14. Przechodzimy pod adres http(s)://ip_serwera_lub_domena.pl/TS3AB-DASH/install
 15. Jeżeli wszystko php oraz serwer http jest ustawiony poprawnie, to ustawiany dane do bazy danych i zapisujemy.
 16. Ustawiamy uprawnienia w selepcji "rights" w pliku /var/www/html/TS3AB-DASH/application/config/dashboard.php
 17. W selekcji TS3AudioBot #1 ustawiamy poprawne dane i wpisujemy w ssh: cd /home/TS3AudioBot && ./exec.sh start
 18. Gdy bot wejdzie na serwer, wpisujemy do niego !api token, zapisujemy podany nam apitoken i wpisujemy w ssh: cd /home/TS3AudioBot && ./exec.sh stop
 19. W seleckji TS3AudioBot #2 wpisujemy zapisany wcześniej apitoken, klikamy zapisz i wpisujemy w ssh: cd /home/TS3AudioBot && ./exec.sh start
 20. Jak wszystko zrobiliśmy poprawnie, to usuwamy katalog /var/www/html/TS3AB-DASH/install
 21. Cieszymy się panelem i botami ;)
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top