JouJoy

Untitled

Jan 15th, 2021
624
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include<iostream>
 2. using namespace std;
 3.  
 4. void createMatrix(int** Matrix, int n, int m)
 5. {
 6.     for (int i = 0; i < n; i++)
 7.     {
 8.         for (int j = 0; j < m; j++)
 9.         {
 10.             cout << "Элемент[" << i << "][" << j << "]=";
 11.             cin >> Matrix[i][j];
 12.         }
 13.     }
 14.  
 15. }
 16.  
 17.  
 18. void showMatrix(int** Matrix, int n, int m)
 19. {
 20.     for (int i = 0; i < n; i++)
 21.     {
 22.         for (int j = 0; j < m; j++)
 23.         {
 24.             cout << Matrix[i][j] << "\t";
 25.         }
 26.         cout << endl;
 27.     }
 28. }
 29.  
 30. void change(int** Matrix, int n, int m)
 31. {
 32.     int i, j;
 33.     int* MatrStroka;
 34.     int S6 = -1, S9 = -1;//сюда запишем номера строк с нужными числами( минус один поставили, чтобы в случае, если строки нет программа ничего не меняла)
 35.     for (i = 0; i < n; i++)
 36.     {
 37.         for (j = 0; j < m; j++)
 38.         {
 39.             if (Matrix[i][j] == 6)//находим нужные числа и записываем номера строк
 40.                 S6 = i;
 41.             if (Matrix[i][j] == 9)
 42.                 S9 = i;
 43.         }
 44.     }
 45.     if (S9 != S6 && S9 != -1 && S6 != -1)
 46.     {
 47.         MatrStroka = Matrix[S6];
 48.         Matrix[S6] = Matrix[S9];
 49.         Matrix[S9] = MatrStroka;
 50.     }
 51. }
 52.  
 53.  
 54.  
 55. int main()
 56. {
 57.     setlocale(LC_ALL, "rus");
 58.     int n, m;
 59.     cout << "Введите размерность матрицы n*m: " << endl;
 60.     cout << "(количество строк) n= ";
 61.     cin >> n;
 62.     cout << "(количество столбцов) m= ";
 63.     cin >> m;
 64.     int** A = new int* [n];
 65.     for (int i = 0; i < n; i++)
 66.     {
 67.         A[i] = new int[m];
 68.     }
 69.     cout << "Введите матрицу " << endl;
 70.     createMatrix(A, n, m);
 71.     showMatrix(A, n, m);
 72.     cout << endl;
 73.  
 74.     change(A, n, m);
 75.     cout << "Матрица после изменения:" << endl;
 76.     showMatrix(A, n, m);
 77.  
 78.  
 79.     for (int i = 0; i < n; i++)
 80.         delete[] A[i];
 81.     delete[] A;
 82.  
 83.     return 0;
 84. }
RAW Paste Data