SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 25th, 2019 70 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Linq;
 4. using System.Text;
 5. using System.Threading.Tasks;
 6. using System.Diagnostics;
 7.  
 8. namespace ProjektAlgorytm1
 9. {
 10.     class Program
 11.     {
 12.         const int NIter = 2;
 13.         static int WielkoscTablicy = 26843545;
 14.  
 15.  
 16.         static void LiniowoCzas(int dlugosc)
 17.         {
 18.             int[] y = new int[dlugosc];
 19.             for (int i = 1; i < dlugosc; i++)
 20.             {
 21.                 y[i] = i;
 22.             }
 23.  
 24.             double start = DateTime.Now.Ticks;
 25.             for (int i = 0; i < dlugosc; i++)
 26.             {
 27.                 if (y[i] == (dlugosc-1))
 28.                 {
 29.                     int miejsce = i + 1;
 30.                     break;
 31.                 }
 32.             }
 33.             double end = ((DateTime.Now.Ticks - start) / 10000000); //wynik w sekundach
 34.             Console.WriteLine("Ilość elementów tablicy to "+dlugosc+ ". Czas do znalezienia ostatniego elementu to: " + end);
 35.         }
 36.         static void LinioweIloscKrokow(int dlugosc)
 37.         {
 38.             int[] y = new int[dlugosc];
 39.             for (int i = 1; i < dlugosc; i++)
 40.             {
 41.                 y[i] = i;
 42.             }
 43.            
 44.             ulong iloscoperacji = 0;
 45.             for (int i = 0; i < y.Length; i++)
 46.                 {
 47.                 iloscoperacji++;
 48.                 if (y[i] == (dlugosc - 1)) break;
 49.                 }
 50.             Console.WriteLine("Ilość operacji w liniowym to " + iloscoperacji);            
 51.  
 52.         }
 53.  
 54.         static void BinarnieCzas(int dlugosc)
 55.         {
 56.             int[] y = new int[dlugosc];
 57.             for (int i = 1; i < dlugosc; i++)
 58.             {
 59.                 y[i] = i;
 60.             }
 61.             {
 62.                 double CzasUS; // czas jaki upłynął w sekundach
 63.                 long CzasU = 0, MinimalnyCzas = long.MaxValue, MaxymalnyCzas = long.MinValue, IteracjaCzas;
 64.                 for (int n = 0; n < (NIter + 1 + 1); ++n)
 65.                 {
 66.                     long StartCzasu = Stopwatch.GetTimestamp();
 67.  
 68.                     {
 69.                         int lewo = 0, prawo = y.Length - 1, srodek, kroki = 0;
 70.                         while (lewo <= prawo)
 71.                         {
 72.                             kroki++;
 73.                             srodek = (lewo + prawo) / 2;
 74.                             if (y[srodek] == dlugosc) break;
 75.                             else if (y[srodek] > dlugosc) prawo = srodek - 1;
 76.                             else lewo = srodek + 1;
 77.                         }
 78.                     }
 79.                     long KoniecCzasu = Stopwatch.GetTimestamp();
 80.                     IteracjaCzas = KoniecCzasu - StartCzasu;
 81.                     CzasU += IteracjaCzas;
 82.                     if (IteracjaCzas < MinimalnyCzas) MinimalnyCzas = IteracjaCzas;
 83.                     if (IteracjaCzas > MaxymalnyCzas) MaxymalnyCzas = IteracjaCzas;
 84.                 }
 85.                 CzasU -= (MinimalnyCzas + MaxymalnyCzas);
 86.                 CzasUS = CzasU * (1.0 / (NIter * Stopwatch.Frequency));
 87.                 Console.Write("Czas wyszukiwania binarnego dla tablicy z " + dlugosc + " elementami to: ");
 88.                 Console.Write("" + CzasUS.ToString("F8" )); // wyświetlenie do 8 miejsca po przecinku
 89.                 Console.WriteLine();
 90.             }
 91.  
 92.         }
 93.         static void BinarnieIloscKrokow(int dlugosc)
 94.         {
 95.             int[] y = new int[dlugosc];
 96.             for (int i = 1; i < dlugosc; i++)
 97.             {
 98.                 y[i] = i;
 99.             }
 100.  
 101.             int lewo = 0, prawo = y.Length - 1, srodek, kroki=0;
 102.             while (lewo <= prawo)
 103.             {
 104.                 kroki++;
 105.                 srodek = (lewo + prawo) / 2;
 106.                 if (y[srodek] == dlugosc) break;
 107.                 else if (y[srodek] > dlugosc) prawo = srodek - 1;
 108.                 else lewo = srodek + 1;
 109.             }
 110.             Console.WriteLine("Dla "+dlugosc+" elementów, Ilość kroków to: " + kroki);
 111.         }
 112.  
 113.         static int WybierzOpcje()
 114.         {
 115.             int a = 0;
 116.             string str;
 117.             while (true)
 118.             {
 119.                 Console.Write("Podaj Liczbę: ");
 120.                 str = Console.ReadLine();
 121.                 if (int.TryParse(str, out a))
 122.                     break;
 123.                 else
 124.                     Console.WriteLine("Wprowadź liczbę 1,2,3,4,0");
 125.             }
 126.  
 127.             return a;
 128.         }
 129.         static void WyswietlMenu()
 130.         {
 131.  
 132.             Console.WriteLine("1 = przedstawienie czasu w wyszukiwaniu liniowym ");
 133.  
 134.             Console.WriteLine("2 = przedstawienie ilosci operacji w wyszukiwaniu liniowym ");
 135.  
 136.             Console.WriteLine("3 = przedstawienie czasu w wyszukiwaniu binarnym");
 137.  
 138.             Console.WriteLine("4 = Przedstawienie ilosci operacji w wyszukiwaniu binarnym");
 139.  
 140.             Console.WriteLine("0 = Wyjście z programu");
 141.  
 142.         }
 143.  
 144.         static void Main(string[] args)
 145.         {
 146.             Console.WriteLine("############################################################################");
 147.             Console.WriteLine("Program oblicza czas i ilośc operacji w wyszukiwaniu liniowym oraz binarnym \nWartość najmniejsza tablicy to 26843545 i jest zwiększana z każym kolejnym krokiem o 26843545.");
 148.             Console.WriteLine("############################################################################");
 149.             while (true)
 150.                 {
 151.                 WyswietlMenu();
 152.                     int opcja = WybierzOpcje();
 153.                     switch (opcja)
 154.                     {
 155.                      case 0:
 156.                             return;
 157.  
 158.                      case 1:
 159.                         for (int i = 0; i < 10; i++)
 160.                         {
 161.                             LiniowoCzas(WielkoscTablicy);
 162.                             WielkoscTablicy = WielkoscTablicy + 26843545;
 163.                         }
 164.                         break;
 165.                     case 2:
 166.                         for (int i = 0; i < 10; i++)
 167.                         {
 168.                             LinioweIloscKrokow(WielkoscTablicy);
 169.                             WielkoscTablicy = WielkoscTablicy + 26843545;
 170.                         }
 171.                         break;
 172.                     case 3:
 173.                         for (int i = 0; i < 10; i++)
 174.                         {
 175.                             BinarnieCzas(WielkoscTablicy);
 176.                             WielkoscTablicy = WielkoscTablicy + 26843545;
 177.                         }
 178.                         break;
 179.                     case 4:
 180.                         for (int i = 0; i < 10; i++)
 181.                         {
 182.                             BinarnieIloscKrokow(WielkoscTablicy);
 183.                             WielkoscTablicy = WielkoscTablicy + 26843545;
 184.                         }
 185.                         break;
 186.                     default:
 187.                             Console.WriteLine("Wprowadź co innego");
 188.                             Console.WriteLine(" ");
 189.                             break;
 190.                     }
 191.                 }
 192.             /*    
 193.             //26843545
 194.             for (int i = 0; i < 10; i++)
 195.             {
 196.                 //LiniowoCzas(WielkoscTablicy);
 197.                 //LinioweIloscKrokow(WielkoscTablicy);
 198.                 //BinarnieCzas(WielkoscTablicy);
 199.                 //BinarnieIloscKrokow(WielkoscTablicy);
 200.  
 201.                 WielkoscTablicy = WielkoscTablicy + 26843545; //26843545
 202.             }
 203.  
 204.            
 205.             //int WielkoscTablicy = 10;
 206.             //BinarnieCzas(WielkoscTablicy);
 207.             Console.ReadKey();
 208.             */
 209.         }
 210.     }
 211. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top