SHARE
TWEET

Untitled

a guest Nov 27th, 2019 280 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja: 25-11-2019 01
 2. Uruchomiony przez paula (administrator)  DESKTOP-TNOGGSB (LENOVO 80QQ) (27-11-2019 19:10:18)
 3. Uruchomiony z C:\Users\paula\Downloads
 4. Załadowane profile: paula (Dostępne profile: paula)
 5. Platform: Windows 10 Pro Wersja 1809 17763.864 (X64) Język: Polski (Polska)
 6. Domyślna przeglądarka: Chrome
 7. Tryb startu: Normal
 8. Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
 9.  
 10. ==================== Procesy (filtrowane) =================
 11.  
 12. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 13.  
 14. ( ) [Brak podpisu cyfrowego] C:\ProgramData\NtvHost\native.exe
 15. ( ) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Users\paula\AppData\Roaming\1mtfwdfrmb5\ybcl2104odb.exe
 16. () [Brak podpisu cyfrowego] C:\ProgramData\AppxeetouQ\AppxeetouQ.exe
 17. () [Brak podpisu cyfrowego] C:\Users\paula\AppData\Local\Temp\is-19KUR.tmp\ybcl2104odb.tmp
 18. (AVAST Software s.r.o. -> AVAST Software) C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\1.5.245.0\AvastBrowserCrashHandler.exe
 19. (AVAST Software s.r.o. -> AVAST Software) C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\1.5.245.0\AvastBrowserCrashHandler64.exe
 20. (AVAST Software s.r.o. -> AVAST Software) C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\AvastBrowserUpdate.exe
 21. (AVAST Software s.r.o. -> AVAST Software) C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\AvastBrowserUpdate.exe
 22. (CloudBees, Inc.) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
 23. (CloudBees, Inc.) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
 24. (Conexant Systems, Inc. -> Conexant Systems Inc.) C:\Windows\System32\CxAudMsg64.exe
 25. (Conexant Systems, Inc. -> Conexant Systems, Inc.) C:\Program Files\CONEXANT\cAudioFilterAgent\CAudioFilterAgent64.exe
 26. (Conexant Systems, Inc. -> Conexant Systems, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\SASrv.exe
 27. (ELAN Microelectronics Corporation -> ELAN Microelectronics Corp.) C:\Program Files\Elantech\ETDCtrl.exe
 28. (ELAN Microelectronics Corporation -> ELAN Microelectronics Corp.) C:\Program Files\Elantech\ETDCtrlHelper.exe
 29. (ELAN Microelectronics Corporation -> ELAN Microelectronics Corp.) C:\Program Files\Elantech\ETDIntelligent.exe
 30. (ELAN Microelectronics Corporation -> ELAN Microelectronics Corp.) C:\Program Files\Elantech\ETDService.exe
 31. (Google LLC -> Google LLC) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 32. (Google LLC -> Google LLC) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 33. (Google LLC -> Google LLC) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 34. (Google LLC -> Google LLC) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 35. (Google LLC -> Google LLC) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 36. (Google LLC -> Google LLC) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 37. (Google LLC -> Google LLC) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 38. (Google LLC -> Google LLC) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 39. (Google LLC -> Google LLC) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 40. (Google LLC -> Google LLC) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 41. (Google LLC -> Google LLC) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 42. (Google LLC -> Google LLC) C:\Users\paula\AppData\Local\GoogleChromeApplication\chrome.exe
 43. (Google LLC -> Google LLC) C:\Users\paula\AppData\Local\GoogleChromeApplication\chrome.exe
 44. (Google LLC -> Google LLC) C:\Users\paula\AppData\Local\GoogleChromeApplication\chrome.exe
 45. (Google LLC -> Google LLC) C:\Users\paula\AppData\Local\GoogleChromeApplication\chrome.exe
 46. (Google LLC -> Google LLC) C:\Users\paula\AppData\Local\GoogleChromeApplication\chrome.exe
 47. (Google LLC -> Google LLC) C:\Users\paula\AppData\Local\GoogleChromeApplication\chrome.exe
 48. (Google LLC -> Google LLC) C:\Users\paula\AppData\Local\GoogleChromeApplication\chrome.exe
 49. (Google LLC -> Google LLC) C:\Users\paula\AppData\Local\GoogleChromeApplication\chrome.exe
 50. (Intel(R) pGFX -> ) C:\Windows\System32\igfxTray.exe
 51. (Intel(R) pGFX -> Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxCUIService.exe
 52. (Intel(R) pGFX -> Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxEM.exe
 53. (Intel(R) pGFX -> Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxHK.exe
 54. (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation) C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe
 55. (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation) C:\Users\paula\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe
 56. (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
 57. (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego] C:\ProgramData\winnmgr\netmgr.exe
 58. (Microsoft Corporation) C:\Program Files\WindowsApps\microsoft.windowscommunicationsapps_16005.12228.20206.0_x64__8wekyb3d8bbwe\HxTsr.exe
 59. (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\cmd.exe
 60. (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
 61. (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
 62. (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\smartscreen.exe
 63. (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\SppExtComObj.Exe
 64. (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wlanext.exe
 65. (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\RtkBtManServ.exe
 66. (Microsoft Windows Publisher -> Microsoft Corporation) C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.18.1910.4-0\MsMpEng.exe
 67. (Microsoft Windows Publisher -> Microsoft Corporation) C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.18.1910.4-0\NisSrv.exe
 68.  
 69. ==================== Rejestr (filtrowane) ===================
 70.  
 71. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 72.  
 73. HKLM\...\Run: [cAudioFilterAgent] => C:\Program Files\Conexant\cAudioFilterAgent\cAudioFilterAgent64.exe [916184 2014-07-02] (Conexant Systems, Inc. -> Conexant Systems, Inc.)
 74. HKLM\...\Run: [SmartAudio] => C:\Program Files\CONEXANT\SAII\SACpl.exe [1830616 2014-04-10] (Conexant Systems, Inc. -> Conexant Systems, Inc.)
 75. HKU\S-1-5-21-2858759977-1372284025-741021665-1001\...\Run: [EA Core] => "C:\Program Files (x86)\Electronic Arts\EADM\Core.exe" -silent
 76. HKU\S-1-5-21-2858759977-1372284025-741021665-1001\...\Run: [9115345] => C:\Users\paula\AppData\Roaming\1mtfwdfrmb5\ybcl2104odb.exe [4503502 2019-11-27] ( ) [Brak podpisu cyfrowego]
 77. HKU\S-1-5-21-2858759977-1372284025-741021665-1001\...\MountPoints2: {fb4665e2-62cd-11e9-8d21-184f320ce024} - "F:\HiSuiteDownLoader.exe"
 78. HKU\S-1-5-21-2858759977-1372284025-741021665-1001\Control Panel\Desktop\\SCRNSAVE.EXE -> C:\Windows\system32\Bubbles.scr [807424 2018-09-15] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
 79. HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components: [{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}] -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\78.0.3904.108\Installer\chrmstp.exe [2019-11-24] (Google LLC -> Google LLC)
 80. HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components: [{A8504530-742B-42BC-895D-2BAD6406F698}] -> C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Application\77.1.1831.91\Installer\chrmstp.exe [2019-11-24] (AVAST Software s.r.o. -> AVAST Software)
 81. AppInit_DLLs: C:\ProgramData\AppxeetouQ\Daltwarm.dll => C:\ProgramData\AppxeetouQ\Daltwarm.dll [342528 2019-11-27] () [Brak podpisu cyfrowego]
 82. AppInit_DLLs-x32: C:\ProgramData\AppxeetouQ\Zumit.dll => C:\ProgramData\AppxeetouQ\Zumit.dll [460800 2019-11-27] () [Brak podpisu cyfrowego]
 83.  
 84. ==================== Zaplanowane zadania (filtrowane) ============
 85.  
 86. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 87.  
 88. Task: {0A69E4F9-D98C-46AC-B4D1-09B63287A5A4} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [360448 2019-11-24] (CloudBees, Inc.) [Brak podpisu cyfrowego]
 89. Task: {1BD3DD49-44DA-4E18-B8F0-3E23EF0965B6} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office Automatic Updates 2.0 => C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeC2RClient.exe [27366472 2019-11-21] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 90. Task: {25B9A571-3AB5-403F-9E80-9FBF84787E16} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [360448 2019-11-24] (CloudBees, Inc.) [Brak podpisu cyfrowego]
 91. Task: {28B93F01-21BB-43D4-A0A7-9AA89BA430F6} - System32\Tasks\Microsoft\Office\OfficeBackgroundTaskHandlerLogon => C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\officebackgroundtaskhandler.exe [2170168 2019-11-27] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 92. Task: {3CE19526-EFFE-437B-8649-1751EDE18902} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office Feature Updates Logon => C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\sdxhelper.exe [156200 2019-11-27] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 93. Task: {4A3B440C-2885-4E4A-B03C-BCC752B34248} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Windows Defender\Windows Defender Scheduled Scan => C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.1910.4-0\MpCmdRun.exe [469928 2019-10-18] (Microsoft Windows Publisher -> Microsoft Corporation)
 94. Task: {5BA8AE12-8024-4CB8-83F3-512EADF236F8} - System32\Tasks\Microsoft\Office\OfficeBackgroundTaskHandlerRegistration => C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\officebackgroundtaskhandler.exe [2170168 2019-11-27] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 95. Task: {9A845D96-1D31-453D-AD38-B392804DB91A} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Windows Defender\Windows Defender Cleanup => C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.1910.4-0\MpCmdRun.exe [469928 2019-10-18] (Microsoft Windows Publisher -> Microsoft Corporation)
 96. Task: {A557AF97-CE99-437C-A6C6-D007C25E25EB} - System32\Tasks\AvastUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\AvastBrowserUpdate.exe [202392 2019-11-24] (AVAST Software s.r.o. -> AVAST Software)
 97. Task: {A6BA2853-B0A6-4D56-AAD0-FB0FE91BB280} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Windows Defender\Windows Defender Cache Maintenance => C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.1910.4-0\MpCmdRun.exe [469928 2019-10-18] (Microsoft Windows Publisher -> Microsoft Corporation)
 98. Task: {B5C946C6-8FEF-4BC0-9F53-D88517124FA0} - System32\Tasks\Avast Secure Browser Heartbeat Task (Hourly) => C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Application\AvastBrowser.exe [2035488 2019-09-25] (AVAST Software s.r.o. -> AVAST Software)
 99. Task: {C8A553F9-E2E3-4AC2-ABAB-7B01231D12F5} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office Feature Updates => C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\sdxhelper.exe [156200 2019-11-27] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 100. Task: {CE65ECF0-D7BE-4D21-9F6E-0CD2F03F6A6E} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Windows Defender\Windows Defender Verification => C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.1910.4-0\MpCmdRun.exe [469928 2019-10-18] (Microsoft Windows Publisher -> Microsoft Corporation)
 101. Task: {CF48031D-CA2B-49BC-99DB-E9F122266AA0} - System32\Tasks\AvastUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\AvastBrowserUpdate.exe [202392 2019-11-24] (AVAST Software s.r.o. -> AVAST Software)
 102. Task: {F10B971F-2985-4615-8CE8-422999B7F40D} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office ClickToRun Service Monitor => C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeC2RClient.exe [27366472 2019-11-21] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 103.  
 104. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przesunięcie pliku zadania (.job). Plik uruchamiany docelowo przez zadanie nie zostanie przeniesiony.)
 105.  
 106.  
 107. ==================== Internet (filtrowane) ====================
 108.  
 109. (Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)
 110.  
 111. ProxyServer: [S-1-5-21-2858759977-1372284025-741021665-1001] => http=127.0.0.1:8080;https=127.0.0.1:8080
 112. Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 37.8.214.2 31.11.202.254
 113. Tcpip\..\Interfaces\{ab3330b5-f68b-47e7-8385-7c9b30df8e01}: [DhcpNameServer] 37.8.214.2 31.11.202.254
 114.  
 115. Internet Explorer:
 116. ==================
 117. BHO-x32: Skype for Business Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\OCHelper.dll [2019-07-28] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 118. Handler: mso-minsb-roaming.16 - {83C25742-A9F7-49FB-9138-434302C88D07} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2019-11-03] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 119. Handler-x32: mso-minsb-roaming.16 - {83C25742-A9F7-49FB-9138-434302C88D07} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL [2019-11-03] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 120. Handler: mso-minsb.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2019-11-03] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 121. Handler-x32: mso-minsb.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL [2019-11-03] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 122. Handler: osf-roaming.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2019-11-03] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 123. Handler-x32: osf-roaming.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL [2019-11-03] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 124. Handler: osf.16 - {5504BE45-A83B-4808-900A-3A5C36E7F77A} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2019-11-03] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 125. Handler-x32: osf.16 - {5504BE45-A83B-4808-900A-3A5C36E7F77A} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL [2019-11-03] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 126.  
 127. FireFox:
 128. ========
 129. FF Plugin: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\NPSPWRAP.DLL [2019-07-28] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 130. FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\NPSPWRAP.DLL [2019-07-28] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 131. FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.35.342\npGoogleUpdate3.dll [2019-11-11] (Google Inc -> Google LLC)
 132. FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.35.342\npGoogleUpdate3.dll [2019-11-11] (Google Inc -> Google LLC)
 133.  
 134. Chrome:
 135. =======
 136. CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://google.pl/"
 137. CHR DefaultSearchURL: Default -> hxxps://%66%65%65%64.%68%65%6C%70%65%72%62%61%72.%63%6F%6D/?p=mKO_AwFzXIpYRaHdGKBRGNclVS1AC6sNoGk3GzeHhcr-ccYpEu3QWpfYxwNGsiS5Sz4pbehwe7cONIzJZJgtGiyRJV-qHKJD-0NDBv6AP83p-C9xxGQfXcsLGFymxoISzFGRw3dmt_IJDFS3Oy5bOKkmTGG8i97IL11yidHfLF2TPyU64xHSCxtUNcAyXBhPE7etN-87BJYd&q={searchTerms}
 138. CHR DefaultSearchKeyword: Default -> feed.sonic-search.com
 139. CHR Profile: C:\Users\paula\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2019-11-27]
 140. CHR Extension: (Prezentacje) - C:\Users\paula\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2019-04-19]
 141. CHR Extension: (Adblocker for Youtube™) - C:\Users\paula\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\akfiofjpdmonbapobibfbknjnecgaach [2019-11-24] [UpdateUrl:hxxps://clients88.google.com/service/update2/crx] <==== UWAGA
 142. CHR Extension: (Dokumenty) - C:\Users\paula\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2019-04-19]
 143. CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Users\paula\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2019-04-19]
 144. CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\paula\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2019-04-19]
 145. CHR Extension: (Avast SafePrice | Porównania, promocje, kupony) - C:\Users\paula\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck [2019-11-25]
 146. CHR Extension: (Arkusze) - C:\Users\paula\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2019-04-19]
 147. CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\paula\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2019-04-19]
 148. CHR Extension: (Avast Online Security) - C:\Users\paula\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki [2019-11-25]
 149. CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\paula\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2019-10-13]
 150. CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\paula\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2019-04-19]
 151. CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\paula\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2019-11-12]
 152. CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck]
 153. CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki]
 154.  
 155. ==================== Usługi (filtrowane) ===================
 156.  
 157. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 158.  
 159. R2 AppxeetouQ; C:\ProgramData\\AppxeetouQ\\AppxeetouQ.exe [1044480 2019-11-19] () [Brak podpisu cyfrowego]
 160. S2 avast; C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\AvastBrowserUpdate.exe [202392 2019-11-24] (AVAST Software s.r.o. -> AVAST Software)
 161. S3 avastm; C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\AvastBrowserUpdate.exe [202392 2019-11-24] (AVAST Software s.r.o. -> AVAST Software)
 162. S3 AvastSecureBrowserElevationService; C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Application\77.1.1831.91\elevation_service.exe [1133064 2019-09-25] (AVAST Software s.r.o. -> AVAST Software)
 163. R2 ClickToRunSvc; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe [11652168 2019-11-21] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 164. R2 ETDService; C:\Program Files\Elantech\ETDService.exe [134888 2016-08-14] (ELAN Microelectronics Corporation -> ELAN Microelectronics Corp.)
 165. R2 gupdate; C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [360448 2019-11-24] (CloudBees, Inc.) [Brak podpisu cyfrowego]
 166. S3 gupdatem; C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [360448 2019-11-24] (CloudBees, Inc.) [Brak podpisu cyfrowego]
 167. R2 igfxCUIService2.0.0.0; C:\Windows\system32\igfxCUIService.exe [373680 2017-05-26] (Intel(R) pGFX -> Intel Corporation)
 168. S3 Origin Client Service; C:\Program Files (x86)\Origin\OriginClientService.exe [2304304 2019-04-26] (Electronic Arts, Inc. -> Electronic Arts)
 169. S2 Origin Web Helper Service; C:\Program Files (x86)\Origin\OriginWebHelperService.exe [3175728 2019-04-26] (Electronic Arts, Inc. -> Electronic Arts)
 170. R2 RtkBtManServ; C:\Windows\RtkBtManServ.exe [709168 2019-05-20] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Realtek Semiconductor Corp.)
 171. S3 Sense; C:\Program Files\Windows Defender Advanced Threat Protection\MsSense.exe [5378320 2019-10-13] (Microsoft Windows Publisher -> Microsoft Corporation)
 172. R3 WdNisSvc; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.1910.4-0\NisSrv.exe [3201616 2019-10-18] (Microsoft Windows Publisher -> Microsoft Corporation)
 173. R2 WinDefend; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.1910.4-0\MsMpEng.exe [103168 2019-10-18] (Microsoft Windows Publisher -> Microsoft Corporation)
 174. R2 Winnmgr; C:\ProgramData\winnmgr\netmgr.exe [4877312 2019-11-27] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
 175.  
 176. ===================== Sterowniki (filtrowane) ===================
 177.  
 178. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 179.  
 180. R3 ETDSMBus; C:\Windows\System32\drivers\ETDSMBus.sys [32344 2016-08-14] (ELAN MICROELECTRONICS CORPORATION -> ELAN Microelectronic Corp.)
 181. R3 glavcam; C:\Windows\system32\DRIVERS\glavcam.sys [3476736 2015-10-16] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Windows (R) Codename Longhorn DDK provider)
 182. R3 nvlddmkm; C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nvltwu.inf_amd64_0221ce4ec0827f74\nvlddmkm.sys [14190520 2017-01-17] (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
 183. R3 rt640x64; C:\Windows\System32\drivers\rt640x64.sys [605696 2018-09-15] (Microsoft Windows -> Realtek )
 184. R3 RtkBtFilter; C:\Windows\System32\drivers\RtkBtfilter.sys [779104 2019-05-20] (Realtek Semiconductor Corp. -> Realtek Semiconductor Corporation)
 185. R3 RTSUER; C:\Windows\system32\Drivers\RtsUer.sys [426504 2016-08-16] (Realtek Semiconductor Corp. -> Realsil Semiconductor Corporation)
 186. R3 RTWlanE; C:\Windows\System32\drivers\rtwlane.sys [8178120 2018-04-20] (WDKTestCert AutoRelease,131164306308484710 -> Realtek Semiconductor Corporation )
 187. S3 VBoxUSB; C:\Windows\System32\Drivers\VBoxUSB.sys [156568 2018-11-08] (Oracle Corporation -> Oracle Corporation)
 188. S0 WdBoot; C:\Windows\System32\drivers\wd\WdBoot.sys [46472 2019-10-18] (Microsoft Windows Early Launch Anti-malware Publisher -> Microsoft Corporation)
 189. R0 WdFilter; C:\Windows\System32\drivers\wd\WdFilter.sys [351968 2019-10-18] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
 190. R3 WdNisDrv; C:\Windows\System32\drivers\wd\WdNisDrv.sys [53984 2019-10-18] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
 191.  
 192. ==================== NetSvcs (filtrowane) ===================
 193.  
 194. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 195.  
 196.  
 197. ==================== Jeden miesiąc (utworzone) ===================
 198.  
 199. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 200.  
 201. 2019-11-27 19:10 - 2019-11-27 19:13 - 000022472 _____ C:\Users\paula\Downloads\FRST.txt
 202. 2019-11-27 19:09 - 2019-11-27 19:09 - 000000000 ___HD C:\OneDriveTemp
 203. 2019-11-27 17:41 - 2019-11-27 17:43 - 000000000 ____D C:\AdwCleaner
 204. 2019-11-27 17:28 - 2019-11-27 17:28 - 000000000 ____D C:\ProgramData\AppxeetouQs
 205. 2019-11-27 17:26 - 2019-11-27 18:12 - 000000000 ____D C:\ProgramData\AppxeetouQ
 206. 2019-11-27 17:05 - 2019-11-27 17:05 - 000000000 ____D C:\Users\paula\Downloads\FRST-OlderVersion
 207. 2019-11-27 17:04 - 2019-11-27 17:04 - 008218800 _____ (Malwarebytes) C:\Users\paula\Downloads\adwcleaner_8.0.0.exe
 208. 2019-11-27 16:53 - 2019-11-27 17:02 - 000000000 ____D C:\Program Files\X6UGLJS8ZD
 209. 2019-11-27 16:53 - 2019-11-27 16:53 - 000000000 ____D C:\Users\paula\AppData\Roaming\tkt5whznn5z
 210. 2019-11-27 16:53 - 2019-11-27 16:53 - 000000000 ____D C:\Users\paula\AppData\Roaming\5mg4h3e2qr1
 211. 2019-11-27 16:53 - 2019-11-27 16:53 - 000000000 ____D C:\Users\paula\AppData\Roaming\1mtfwdfrmb5
 212. 2019-11-25 18:54 - 2019-11-27 19:11 - 000000000 ____D C:\FRST
 213. 2019-11-25 18:10 - 2019-11-27 17:05 - 002262016 _____ (Farbar) C:\Users\paula\Downloads\FRST64.exe
 214. 2019-11-25 18:10 - 2019-11-25 18:10 - 002262016 _____ (Farbar) C:\Users\paula\Downloads\Niepotwierdzony 486936.crdownload
 215. 2019-11-25 18:10 - 2019-11-25 18:10 - 002262016 _____ (Farbar) C:\Users\paula\Downloads\Niepotwierdzony 365948.crdownload
 216. 2019-11-25 18:10 - 2019-11-25 18:10 - 000000000 ____D C:\avast! sandbox
 217. 2019-11-25 17:52 - 2019-11-25 18:51 - 006320352 _____ C:\Users\paula\Desktop\DriverPack.exe
 218. 2019-11-25 17:52 - 2019-11-25 18:51 - 000001997 _____ C:\Users\paula\Desktop\InstallPack.lnk
 219. 2019-11-24 19:12 - 2019-11-27 19:07 - 000000000 ____D C:\Users\paula\AppData\Local\GoogleChromeUserData
 220. 2019-11-24 19:08 - 2019-11-24 19:11 - 000000000 ____D C:\Users\paula\AppData\Local\GoogleChromeApplication
 221. 2019-11-24 16:47 - 2019-11-25 18:54 - 000000000 ____D C:\Users\paula\AppData\Local\CrashDumps
 222. 2019-11-24 13:26 - 2019-11-25 17:49 - 000002594 _____ C:\Users\paula\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Avast Secure Browser.lnk
 223. 2019-11-24 13:26 - 2019-11-25 17:49 - 000002541 _____ C:\Users\paula\Desktop\Avast Secure Browser.lnk
 224. 2019-11-24 12:55 - 2019-11-24 12:55 - 006946736 _____ (EnigmaSoft Limited) C:\Users\paula\Downloads\sh-remover.exe
 225. 2019-11-24 12:50 - 2019-11-24 12:50 - 000003856 _____ C:\Windows\system32\Tasks\Avast Secure Browser Heartbeat Task (Hourly)
 226. 2019-11-24 12:47 - 2019-11-24 12:47 - 000003604 _____ C:\Windows\system32\Tasks\AvastUpdateTaskMachineUA
 227. 2019-11-24 12:47 - 2019-11-24 12:47 - 000003480 _____ C:\Windows\system32\Tasks\AvastUpdateTaskMachineCore
 228. 2019-11-24 12:46 - 2019-11-24 12:46 - 000000000 ____D C:\Users\paula\AppData\Local\AVAST Software
 229. 2019-11-24 12:46 - 2019-11-24 12:46 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\AVAST Software
 230. 2019-11-24 12:40 - 2019-11-24 12:40 - 000000000 ____D C:\Users\paula\AppData\Local\CEF
 231. 2019-11-24 12:28 - 2019-11-27 16:50 - 000000000 ____D C:\ProgramData\AVAST Software
 232. 2019-11-24 12:17 - 2019-11-27 17:48 - 000000000 ____D C:\ProgramData\winnmgr
 233. 2019-11-24 12:17 - 2019-11-24 19:11 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NtvHost
 234. 2019-11-24 12:16 - 2019-11-27 16:56 - 000000000 ____D C:\ProgramData\EventSvc
 235. 2019-11-24 12:13 - 2019-11-27 17:39 - 000000008 __RSH C:\Users\paula\ntuser.pol
 236. 2019-11-24 12:09 - 2019-11-24 12:09 - 000000000 ____D C:\Users\paula\AppData\Roaming\ScreenToGif
 237. 2019-11-24 12:07 - 2019-11-24 12:07 - 000000000 ____D C:\Users\paula\AppData\Roaming\Mozilla
 238. 2019-11-24 12:06 - 2019-11-27 17:20 - 000000008 __RSH C:\ProgramData\ntuser.pol
 239. 2019-11-24 12:05 - 2019-11-24 12:05 - 000000000 ____D C:\Users\paula\AppData\Local\AdvinstAnalytics
 240. 2019-11-24 11:44 - 2019-11-24 12:34 - 000000000 ____D C:\Users\paula\AppData\LocalLow\uTorrent
 241. 2019-11-16 15:47 - 2019-11-16 15:47 - 011724288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmp.dll
 242. 2019-11-16 15:47 - 2019-11-16 15:47 - 009941504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmp.dll
 243. 2019-11-16 15:47 - 2019-11-16 15:47 - 000249856 _____ (Gracenote, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\gnsdk_fp.dll
 244. 2019-11-16 15:46 - 2019-11-16 15:46 - 019014144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
 245. 2019-11-16 15:46 - 2019-11-16 15:46 - 012258816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
 246. 2019-11-16 15:46 - 2019-11-16 15:46 - 006065152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Chakra.dll
 247. 2019-11-16 15:46 - 2019-11-16 15:46 - 005436696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfcore.dll
 248. 2019-11-16 15:46 - 2019-11-16 15:46 - 003906560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msi.dll
 249. 2019-11-16 15:46 - 2019-11-16 15:46 - 003703296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
 250. 2019-11-16 15:46 - 2019-11-16 15:46 - 003624448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tellib.dll
 251. 2019-11-16 15:46 - 2019-11-16 15:46 - 003550384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfcore.dll
 252. 2019-11-16 15:46 - 2019-11-16 15:46 - 002393600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AcGenral.dll
 253. 2019-11-16 15:46 - 2019-11-16 15:46 - 001312256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msjet40.dll
 254. 2019-11-16 15:46 - 2019-11-16 15:46 - 001267240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SecConfig.efi
 255. 2019-11-16 15:46 - 2019-11-16 15:46 - 001200920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfmpeg2srcsnk.dll
 256. 2019-11-16 15:46 - 2019-11-16 15:46 - 001024712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfmpeg2srcsnk.dll
 257. 2019-11-16 15:46 - 2019-11-16 15:46 - 000936960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\assignedaccessmanagersvc.dll
 258. 2019-11-16 15:46 - 2019-11-16 15:46 - 000808960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cscui.dll
 259. 2019-11-16 15:46 - 2019-11-16 15:46 - 000687104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
 260. 2019-11-16 15:46 - 2019-11-16 15:46 - 000642560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sud.dll
 261. 2019-11-16 15:46 - 2019-11-16 15:46 - 000629248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AssignedAccessManager.dll
 262. 2019-11-16 15:46 - 2019-11-16 15:46 - 000579072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\csc.sys
 263. 2019-11-16 15:46 - 2019-11-16 15:46 - 000547328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\VAN.dll
 264. 2019-11-16 15:46 - 2019-11-16 15:46 - 000486400 _____ C:\Windows\system32\AssignedAccessCsp.dll
 265. 2019-11-16 15:46 - 2019-11-16 15:46 - 000428032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\werui.dll
 266. 2019-11-16 15:46 - 2019-11-16 15:46 - 000350208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AcGenral.dll
 267. 2019-11-16 15:46 - 2019-11-16 15:46 - 000331264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\upnphost.dll
 268. 2019-11-16 15:46 - 2019-11-16 15:46 - 000263360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfps.dll
 269. 2019-11-16 15:46 - 2019-11-16 15:46 - 000180736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\DWWIN.EXE
 270. 2019-11-16 15:46 - 2019-11-16 15:46 - 000058368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\udhisapi.dll
 271. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 023455232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
 272. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 012960256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
 273. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 007872000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Chakra.dll
 274. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 006547896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
 275. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 006318328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\windows.storage.dll
 276. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 005770240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\twinui.dll
 277. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 005608336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shell32.dll
 278. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 004873216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
 279. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 004661760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msi.dll
 280. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 003872336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe
 281. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 003656792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\OneCoreUAPCommonProxyStub.dll
 282. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 003496448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.AI.MachineLearning.dll
 283. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 002918200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tcpip.sys
 284. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 002765312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tquery.dll
 285. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 002698752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WebRuntimeManager.dll
 286. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 002628112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ntfs.sys
 287. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 002348544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssrch.dll
 288. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 001994976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
 289. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 001918792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AudioEng.dll
 290. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 001708544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\enterprisecsps.dll
 291. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 001677808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\user32.dll
 292. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 001674480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
 293. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 001668752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gdi32full.dll
 294. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 001465472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gdi32full.dll
 295. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 001388032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcastdvruserservice.dll
 296. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 001291264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\werconcpl.dll
 297. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 001098136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AudioSes.dll
 298. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 000877568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SearchIndexer.exe
 299. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 000842752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
 300. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 000808272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fontdrvhost.exe
 301. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 000782968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpcrt4.dll
 302. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 000729088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssvp.dll
 303. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 000703488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
 304. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 000676352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sud.dll
 305. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 000661264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fontdrvhost.exe
 306. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 000596992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptui.dll
 307. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 000590336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ActivationManager.dll
 308. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 000588816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netio.sys
 309. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 000553472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dmenrollengine.dll
 310. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 000548864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptui.dll
 311. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 000542320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\policymanager.dll
 312. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 000535080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb.sys
 313. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 000533504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
 314. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 000495616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\werui.dll
 315. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 000481280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\uxtheme.dll
 316. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 000474936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\FWPKCLNT.SYS
 317. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 000473832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\policymanager.dll
 318. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 000462336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dmenrollengine.dll
 319. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 000455168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\upnphost.dll
 320. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 000435512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\fltMgr.sys
 321. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 000383288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\msrpc.sys
 322. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 000360960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DeviceEnroller.exe
 323. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 000349184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SearchProtocolHost.exe
 324. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 000303104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dmenterprisediagnostics.dll
 325. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 000284672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Search.ProtocolHandler.MAPI2.dll
 326. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 000262152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
 327. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 000217088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DWWIN.EXE
 328. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 000177664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\spacebridge.dll
 329. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 000151552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ComposableShellProxyStub.dll
 330. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 000144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssph.dll
 331. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 000139776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\prntvpt.dll
 332. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 000122368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wercplsupport.dll
 333. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 000112168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mountmgr.sys
 334. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 000105832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\OpenWith.exe
 335. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 000079360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\usp10.dll
 336. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 000077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\usp10.dll
 337. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 000071680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CapabilityAccessManagerClient.dll
 338. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 000068096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\udhisapi.dll
 339. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 000064512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ApiSetHost.AppExecutionAlias.dll
 340. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 000047616 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\system32\atmlib.dll
 341. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 000047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AssignedAccessRuntime.dll
 342. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 000041472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\compact.exe
 343. 2019-11-16 15:45 - 2019-11-16 15:45 - 000038912 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\SysWOW64\atmlib.dll
 344. 2019-11-16 15:44 - 2019-11-16 15:44 - 022137120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shell32.dll
 345. 2019-11-16 15:44 - 2019-11-16 15:44 - 006934016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\twinui.dll
 346. 2019-11-16 15:44 - 2019-11-16 15:44 - 005575168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\twinui.pcshell.dll
 347. 2019-11-16 15:44 - 2019-11-16 15:44 - 004303872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsHandlers_nt.dll
 348. 2019-11-16 15:44 - 2019-11-16 15:44 - 002871824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aitstatic.exe
 349. 2019-11-16 15:44 - 2019-11-16 15:44 - 002699976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
 350. 2019-11-16 15:44 - 2019-11-16 15:44 - 002072176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
 351. 2019-11-16 15:44 - 2019-11-16 15:44 - 001966096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\refs.sys
 352. 2019-11-16 15:44 - 2019-11-16 15:44 - 001751432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sppobjs.dll
 353. 2019-11-16 15:44 - 2019-11-16 15:44 - 001729024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CoreShell.dll
 354. 2019-11-16 15:44 - 2019-11-16 15:44 - 001726480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appraiser.dll
 355. 2019-11-16 15:44 - 2019-11-16 15:44 - 001702600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.efi
 356. 2019-11-16 15:44 - 2019-11-16 15:44 - 001486472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msctf.dll
 357. 2019-11-16 15:44 - 2019-11-16 15:44 - 001473296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.exe
 358. 2019-11-16 15:44 - 2019-11-16 15:44 - 001346216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.efi
 359. 2019-11-16 15:44 - 2019-11-16 15:44 - 001319936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NotificationController.dll
 360. 2019-11-16 15:44 - 2019-11-16 15:44 - 001262592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SystemSettings.Handlers.dll
 361. 2019-11-16 15:44 - 2019-11-16 15:44 - 001183504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.exe
 362. 2019-11-16 15:44 - 2019-11-16 15:44 - 001180248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcrt4.dll
 363. 2019-11-16 15:44 - 2019-11-16 15:44 - 000948224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\uDWM.dll
 364. 2019-11-16 15:44 - 2019-11-16 15:44 - 000927232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasmans.dll
 365. 2019-11-16 15:44 - 2019-11-16 15:44 - 000872448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schedsvc.dll
 366. 2019-11-16 15:44 - 2019-11-16 15:44 - 000811536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\generaltel.dll
 367. 2019-11-16 15:44 - 2019-11-16 15:44 - 000773208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\taskschd.dll
 368. 2019-11-16 15:44 - 2019-11-16 15:44 - 000747536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aeinv.dll
 369. 2019-11-16 15:44 - 2019-11-16 15:44 - 000638480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devinv.dll
 370. 2019-11-16 15:44 - 2019-11-16 15:44 - 000613376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\uxtheme.dll
 371. 2019-11-16 15:44 - 2019-11-16 15:44 - 000595968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
 372. 2019-11-16 15:44 - 2019-11-16 15:44 - 000553784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcasvc.dll
 373. 2019-11-16 15:44 - 2019-11-16 15:44 - 000520704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsHandlers_Notifications.dll
 374. 2019-11-16 15:44 - 2019-11-16 15:44 - 000465416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\invagent.dll
 375. 2019-11-16 15:44 - 2019-11-16 15:44 - 000427832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys
 376. 2019-11-16 15:44 - 2019-11-16 15:44 - 000420864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsEnvironment.Desktop.dll
 377. 2019-11-16 15:44 - 2019-11-16 15:44 - 000408064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rascustom.dll
 378. 2019-11-16 15:44 - 2019-11-16 15:44 - 000324624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\acmigration.dll
 379. 2019-11-16 15:44 - 2019-11-16 15:44 - 000315904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ComposableShellProxyStub.dll
 380. 2019-11-16 15:44 - 2019-11-16 15:44 - 000273408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ubpm.dll
 381. 2019-11-16 15:44 - 2019-11-16 15:44 - 000201528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\appid.sys
 382. 2019-11-16 15:44 - 2019-11-16 15:44 - 000164368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CompatTelRunner.exe
 383. 2019-11-16 15:44 - 2019-11-16 15:44 - 000120352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\OpenWith.exe
 384. 2019-11-16 15:44 - 2019-11-16 15:44 - 000101888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CoreShellExtFramework.dll
 385. 2019-11-16 15:44 - 2019-11-16 15:44 - 000092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wsqmcons.exe
 386. 2019-11-16 15:44 - 2019-11-16 15:44 - 000086744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\taskhostw.exe
 387. 2019-11-16 15:44 - 2019-11-16 15:44 - 000071696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32appinventorycsp.dll
 388. 2019-11-16 15:44 - 2019-11-16 15:44 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dwm.exe
 389. 2019-11-16 15:44 - 2019-11-16 15:44 - 000046080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\compact.exe
 390. 2019-11-16 15:44 - 2019-11-16 15:44 - 000023768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nsi.dll
 391. 2019-11-16 15:44 - 2019-11-16 15:44 - 000020144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nsi.dll
 392. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 009667896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
 393. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 007656072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\OneCoreUAPCommonProxyStub.dll
 394. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 007645392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
 395. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 005573232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\StartTileData.dll
 396. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 004866560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.AI.MachineLearning.dll
 397. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 004413936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\explorer.exe
 398. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 004049920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EdgeContent.dll
 399. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 003637760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32kfull.sys
 400. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 003387392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppXDeploymentServer.dll
 401. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 003363640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgkrnl.sys
 402. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 003333632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tquery.dll
 403. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 003082752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DWrite.dll
 404. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 002848768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssrch.dll
 405. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 002421248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32kbase.sys
 406. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 002192384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppXDeploymentExtensions.onecore.dll
 407. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 002050560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.CloudStore.dll
 408. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 001904128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FntCache.dll
 409. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 001666440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\user32.dll
 410. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 001644544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wpncore.dll
 411. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 001608192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppXDeploymentExtensions.desktop.dll
 412. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 001388032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\qmgr.dll
 413. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 001054712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ApplyTrustOffline.exe
 414. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 001050112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
 415. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 001022464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wcmsvc.dll
 416. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 000862008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgmms2.sys
 417. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 000834048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iphlpsvc.dll
 418. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 000807424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\WdiWiFi.sys
 419. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 000801792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssvp.dll
 420. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 000774144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\spoolsv.exe
 421. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 000741688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsHandlers_StorageSense.dll
 422. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 000690688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ActivationManager.dll
 423. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 000591160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hal.dll
 424. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 000574464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wpnprv.dll
 425. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 000551936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nwifi.sys
 426. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 000505640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64win.dll
 427. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 000415744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
 428. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 000394240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Search.ProtocolHandler.MAPI2.dll
 429. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 000292352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CapabilityAccessManager.dll
 430. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 000281088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.AppDefaults.dll
 431. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 000256000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wpnservice.dll
 432. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 000240640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
 433. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 000226816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsHandlers_CapabilityAccess.dll
 434. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 000198144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\policymanagerprecheck.dll
 435. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 000182784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssph.dll
 436. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 000178176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\prntvpt.dll
 437. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 000161792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dssvc.dll
 438. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 000160272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\pacer.sys
 439. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 000154624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsHandlers_AppExecutionAlias.dll
 440. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 000151552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsHandlers_BackgroundApps.dll
 441. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 000146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssprxy.dll
 442. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 000132608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\splwow64.exe
 443. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 000124416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tunnel.sys
 444. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 000111104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AxInstSv.dll
 445. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 000109568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CapabilityAccessManagerClient.dll
 446. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 000087040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ApiSetHost.AppExecutionAlias.dll
 447. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 000086840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\npfs.sys
 448. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TpmTasks.dll
 449. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AssignedAccessRuntime.dll
 450. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 000056320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msscntrs.dll
 451. 2019-11-16 15:43 - 2019-11-16 15:43 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WiredNetworkCSP.dll
 452. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 007700696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\windows.storage.dll
 453. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 003576832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\diagtrack.dll
 454. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 002707968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\win32kfull.sys
 455. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 002645504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\DWrite.dll
 456. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 002109960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AudioEng.dll
 457. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 001933408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\crypt32.dll
 458. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 001929728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\audiosrv.dll
 459. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 001668784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\crypt32.dll
 460. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 001538560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wbengine.exe
 461. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 001331536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AudioSes.dll
 462. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 001294792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msctf.dll
 463. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 001258512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hvix64.exe
 464. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 001054224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ClipSp.sys
 465. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 001049608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hvax64.exe
 466. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 000981504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MusUpdateHandlers.dll
 467. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 000888560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wer.dll
 468. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 000869888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netlogon.dll
 469. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 000856424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ci.dll
 470. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 000775768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pkeyhelper.dll
 471. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 000764928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\updatehandlers.dll
 472. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 000750592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AudioEndpointBuilder.dll
 473. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 000680184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wer.dll
 474. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 000664576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\netlogon.dll
 475. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 000652088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\securekernel.exe
 476. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 000604344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\audiodg.exe
 477. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 000575488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MusNotification.exe
 478. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 000536320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\taskschd.dll
 479. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 000514600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dcntel.dll
 480. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 000513544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aepic.dll
 481. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 000509968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WerFault.exe
 482. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 000462352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll
 483. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 000450632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Faultrep.dll
 484. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 000445752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WerFault.exe
 485. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 000430592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MusNotificationUx.exe
 486. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 000415760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\aepic.dll
 487. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 000389408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Faultrep.dll
 488. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 000385848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.dll
 489. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 000367104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Wldap32.dll
 490. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 000321024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Wldap32.dll
 491. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 000214528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wersvc.dll
 492. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 000213304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wermgr.exe
 493. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 000193336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wermgr.exe
 494. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 000166400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\spacebridge.dll
 495. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 000152896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\userenv.dll
 496. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 000141736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wldp.dll
 497. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 000138112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\userenv.dll
 498. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 000118480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wldp.dll
 499. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 000110080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinHvPlatform.dll
 500. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 000090632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hvloader.dll
 501. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 000087080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\winhvr.sys
 502. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 000080896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dtdump.exe
 503. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 000080400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hvservice.sys
 504. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 000061480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hvhostsvc.dll
 505. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 000036368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DeviceCensus.exe
 506. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 000002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tzres.dll
 507. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 000002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tzres.dll
 508. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 000000315 _____ C:\Windows\system32\DrtmAuth8.bin
 509. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 000000315 _____ C:\Windows\system32\DrtmAuth7.bin
 510. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 000000315 _____ C:\Windows\system32\DrtmAuth6.bin
 511. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 000000315 _____ C:\Windows\system32\DrtmAuth5.bin
 512. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 000000315 _____ C:\Windows\system32\DrtmAuth4.bin
 513. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 000000315 _____ C:\Windows\system32\DrtmAuth3.bin
 514. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 000000315 _____ C:\Windows\system32\DrtmAuth2.bin
 515. 2019-11-16 15:42 - 2019-11-16 15:42 - 000000315 _____ C:\Windows\system32\DrtmAuth1.bin
 516. 2019-11-16 15:41 - 2019-11-16 15:41 - 000667664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\spaceport.sys
 517. 2019-11-16 15:41 - 2019-11-16 15:41 - 000520208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\Vid.sys
 518. 2019-11-16 15:41 - 2019-11-16 15:41 - 000198968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\spacedump.sys
 519. 2019-10-31 17:41 - 2019-10-31 17:41 - 000000108 ____H C:\Users\paula\Desktop\.~lock.Listopad PL103 (4).xlsx#
 520. 2019-10-31 17:39 - 2019-10-31 17:39 - 000000108 ____H C:\Users\paula\Desktop\.~lock.Listopad PL103 (3).xlsx#
 521. 2019-10-31 17:26 - 2019-10-31 17:26 - 000000108 ____H C:\Users\paula\Desktop\.~lock.Listopad PL103 (2).xlsx#
 522. 2019-10-31 17:19 - 2019-10-31 17:19 - 000000108 ____H C:\Users\paula\Desktop\.~lock.Listopad PL103 (6).xlsx#
 523. 2019-10-31 15:49 - 2019-10-31 15:49 - 000002471 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Word.lnk
 524. 2019-10-31 15:49 - 2019-10-31 15:49 - 000002459 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Outlook.lnk
 525. 2019-10-31 15:49 - 2019-10-31 15:49 - 000002444 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PowerPoint.lnk
 526. 2019-10-31 15:49 - 2019-10-31 15:49 - 000002441 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneNote 2016.lnk
 527. 2019-10-31 15:49 - 2019-10-31 15:49 - 000002438 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Access.lnk
 528. 2019-10-31 15:49 - 2019-10-31 15:49 - 000002405 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Excel.lnk
 529. 2019-10-31 15:49 - 2019-10-31 15:49 - 000002395 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Publisher.lnk
 530. 2019-10-31 15:49 - 2019-10-31 15:49 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Narzędzia pakietu Microsoft Office
 531.  
 532. ==================== Jeden miesiąc (zmodyfikowane) ==================
 533.  
 534. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 535.  
 536. 2019-11-27 19:09 - 2019-04-19 19:43 - 000000000 ___RD C:\Users\paula\OneDrive
 537. 2019-11-27 19:07 - 2019-04-19 19:39 - 000000000 __SHD C:\Users\paula\IntelGraphicsProfiles
 538. 2019-11-27 19:07 - 2019-04-19 18:58 - 000000180 _____ C:\Windows\system32\{A6D608F0-0BDE-491A-97AE-5C4B05D86E01}.bat
 539. 2019-11-27 19:07 - 2019-04-19 15:23 - 000000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
 540. 2019-11-27 18:17 - 2019-04-19 18:55 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\SleepStudy
 541. 2019-11-27 17:46 - 2019-04-19 18:56 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
 542. 2019-11-27 17:44 - 2019-04-19 19:51 - 000002319 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
 543. 2019-11-27 17:44 - 2019-04-19 19:51 - 000002278 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
 544. 2019-11-27 17:44 - 2019-04-19 15:08 - 000786432 _____ C:\Windows\system32\config\BBI
 545. 2019-11-27 17:39 - 2019-04-19 19:36 - 000000000 ____D C:\Users\paula
 546. 2019-11-27 17:18 - 2019-07-28 17:28 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Office
 547. 2019-11-27 17:07 - 2019-04-19 15:23 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\GroupPolicy
 548. 2019-11-25 19:01 - 2019-04-19 15:20 - 000000000 ____D C:\Windows\INF
 549. 2019-11-24 12:48 - 2019-04-19 15:12 - 000000000 ____D C:\Windows\CbsTemp
 550. 2019-11-24 12:35 - 2019-04-19 19:44 - 000000000 ____D C:\Users\paula\AppData\Local\PlaceholderTileLogoFolder
 551. 2019-11-24 12:34 - 2019-04-19 20:03 - 000000000 ____D C:\Users\paula\AppData\Roaming\uTorrent
 552. 2019-11-24 12:31 - 2019-04-19 15:23 - 000000000 ___HD C:\Windows\ELAMBKUP
 553. 2019-11-24 12:19 - 2019-04-19 20:04 - 000000000 ____D C:\Users\paula\AppData\Local\BitTorrentHelper
 554. 2019-11-24 12:07 - 2019-09-14 13:28 - 000000000 ____D C:\Users\paula\Desktop\gd
 555. 2019-11-24 12:07 - 2019-07-03 12:17 - 000000000 ____D C:\Users\paula\Desktop\tele
 556. 2019-11-24 11:57 - 2019-04-19 15:23 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
 557. 2019-11-24 11:57 - 2019-04-19 15:23 - 000000000 ____D C:\Windows\AppReadiness
 558. 2019-11-24 11:48 - 2019-04-19 15:23 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\microsoft shared
 559. 2019-11-24 11:35 - 2019-04-19 19:43 - 000003378 _____ C:\Windows\system32\Tasks\OneDrive Standalone Update Task-S-1-5-21-2858759977-1372284025-741021665-1001
 560. 2019-11-24 11:35 - 2019-04-19 19:36 - 000002407 _____ C:\Users\paula\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk
 561. 2019-11-17 12:59 - 2019-04-19 19:12 - 001768484 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
 562. 2019-11-17 12:59 - 2019-04-19 15:30 - 000785768 _____ C:\Windows\system32\perfh015.dat
 563. 2019-11-17 12:59 - 2019-04-19 15:30 - 000152530 _____ C:\Windows\system32\perfc015.dat
 564. 2019-11-17 12:55 - 2019-04-19 19:39 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\AccountPictures
 565. 2019-11-17 12:55 - 2019-04-19 19:39 - 000000000 ___RD C:\Users\paula\3D Objects
 566. 2019-11-17 12:52 - 2019-04-19 18:55 - 000468576 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
 567. 2019-11-16 17:22 - 2019-04-19 15:23 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Dism
 568. 2019-11-16 17:21 - 2019-04-19 15:23 - 000000000 ___RD C:\Windows\ImmersiveControlPanel
 569. 2019-11-16 17:21 - 2019-04-19 15:23 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\oobe
 570. 2019-11-16 17:21 - 2019-04-19 15:23 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Dism
 571. 2019-11-16 17:21 - 2019-04-19 15:23 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\appraiser
 572. 2019-11-16 17:21 - 2019-04-19 15:23 - 000000000 ____D C:\Windows\ShellExperiences
 573. 2019-11-16 17:21 - 2019-04-19 15:23 - 000000000 ____D C:\Windows\PolicyDefinitions
 574. 2019-11-16 17:21 - 2019-04-19 15:23 - 000000000 ____D C:\Windows\bcastdvr
 575. 2019-11-16 16:49 - 2019-04-20 07:49 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
 576. 2019-11-16 16:30 - 2019-04-20 07:48 - 128443096 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
 577. 2019-11-16 13:35 - 2019-04-19 19:37 - 000748816 ____N (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MpSigStub.exe
 578. 2019-11-11 12:10 - 2019-04-19 19:49 - 000003570 _____ C:\Windows\system32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
 579. 2019-11-11 12:10 - 2019-04-19 19:49 - 000003446 _____ C:\Windows\system32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
 580. 2019-11-11 12:08 - 2019-04-19 19:49 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Google
 581. 2019-11-03 15:46 - 2019-04-19 19:39 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Packages
 582.  
 583. ==================== SigCheck ============================
 584.  
 585. (Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)
 586.  
 587. ==================== Koniec  FRST.txt ========================
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top