MeehoweCK

Untitled

Sep 30th, 2020
633
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. // Napisz program, który pobiera od użytkownika jakiś tekst, a następnie wypisuje na ekran tylko parzyste znaki z tego tekstu,
 6. // ale w odwróconej kolejności
 7. // Przykład:
 8. // wejście: SAMOLOT
 9. // wyjście: OOA
 10.  
 11. string odwroc_tekst(string tekst)
 12. {
 13.     string wynik = "";
 14.  
 15.     for(int i = tekst.size() - 1; i >= 0; --i)
 16.         wynik += tekst[i];
 17.     return wynik;
 18. }
 19.  
 20. int main ()
 21. {
 22.     string tekst;
 23.  
 24.     cout << "Wpisz tekst: ";
 25.     cin >> tekst;
 26.     tekst = odwroc_tekst(tekst);
 27.  
 28.     unsigned i;
 29.     unsigned rozmiar = tekst.size();
 30.     if (rozmiar % 2 == 0)
 31.         i = 0;
 32.     else
 33.         i = 1;
 34.     for (; i < rozmiar; i += 2)
 35.         cout << tekst[i];
 36.     cout << endl;
 37.  
 38.     return 0;
 39.  
 40. }
RAW Paste Data