Advertisement
Eryk_Czarny

QuizV1.0

Jan 31st, 2023 (edited)
777
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C++ 2.02 KB | None | 0 0
 1. #include <iostream>
 2. #include <fstream>
 3. #include <string>
 4.  
 5. void gra()
 6. {
 7.     //zbiór poprawnych odpowiedzi
 8.     int poprawneOdpowiedzi[10] = {3,1,4,1,3,3,2,4,2,1};
 9.     //znacznik potrzebny do porównywania odpowiedzi
 10.     int znacznikOdpowiedzi = 0;
 11.     //licznik zdobytych punktów
 12.     int sumaPunktow = 0;
 13.     //zmienna do pobrania odpowiedzi użytkownika
 14.     int odpowiedz;
 15.     //zmienna do odczytu danej lini pliku
 16.     std::string linia;
 17.     //otwarcie pliku z odpowiedziami
 18.     std::ifstream PLIK("pytania.txt");
 19.     //sprawdzenie czy plik da sie otworzyc
 20.     if (PLIK.good()) {
 21.         //sprawdzenie czy plik się nie skończył
 22.         while (!PLIK.eof()) {
 23.             //odczytanie 5 kolejnych linijek z pliku (tyle zawiera pytanie z odpowiedziami)
 24.             for (int x = 0; x < 5; x++) {
 25.                 //odczyt linii pliku
 26.                 getline(PLIK, linia);
 27.                 //wyswietlenie linii pliku
 28.                 std::cout << linia << "\n";
 29.             }
 30.             //zapytanie o odpowiedz
 31.             std::cout << "Podaj numer poprawnej odpowiedzi: ";
 32.             //pobranie odpowiedzi od użtkownika
 33.             std::cin >> odpowiedz;
 34.  
 35.             //sprawdzenie czy odpowiedź jest poprawna
 36.             if (odpowiedz == poprawneOdpowiedzi[znacznikOdpowiedzi]) {
 37.                 std::cout << "To jest poprawna odpowiedz zdobywasz punkt :) " << "\n";
 38.                 std::cout << "------" << "\n";
 39.                 //dodanie punktów użytkownikowi
 40.                 sumaPunktow += 1;
 41.             } else {
 42.                 std::cout << "Niestety to jest zla odpowiedz :( " << "\n";
 43.                 std::cout << "------" << "\n";
 44.             }
 45.             //przeunięcie poprawnej odpowiedzi
 46.             znacznikOdpowiedzi += 1;
 47.         }
 48.         //wyswietlenie sumy punktow pliku
 49.         PLIK.close();
 50.         std::cout << "Zdobyles/as: " << sumaPunktow << "punktow";
 51.     }
 52.     else
 53.     {
 54.         std::cout<<"nie udalo sie otworzyc pliku :( ";
 55.     }
 56. }
 57.  
 58. int main()
 59. {
 60.     gra();
 61.     return 0;
 62. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement