SHARE
TWEET

Untitled

AndziaMC Aug 17th, 2019 (edited) 94 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. mbg:
 2.   invite:
 3.     ai: '&9Dostępna możliwość gry z botem.'
 4.     alreadyaccept: '&cJuż zaakceptowano to zaproszenie!'
 5.     waiting: '&cOczekiwanie aż gracz zaakceptuje zaproszenie ({requests}).'
 6.     select: '&6Wybierz grę!'
 7.     clickabledeny: '[ODRZUĆ]'
 8.     wait: '&a{player}&a czeka!'
 9.     ingame: '&c{player}&c jest w grze!'
 10.     logout: '&cZaproszenie zostało anulowane, gdyż gracz {player}&c wyszedł z serwera.'
 11.     goto: '&3Idź na stronę {to}'
 12.     playsingle: '&aGraj samemu'
 13.     donthave: '&cNie masz zaproszeń do gry.'
 14.     players: '&6Dla {players} gracz/y'
 15.     waitinggui: '&cOczekiwane {requests}'
 16.     refresh: '&6Przeładuj'
 17.     accept: '&a{player}&a zaakceptował zaproszenie!'
 18.     sendrequest: '&6&lWyślij zaproszenie do:'
 19.     offline: '&cGracz {player} jest niedostępny.'
 20.     send: '&aWysłano zaproszenie do {players}'
 21.     page: '&3Strona &6{current} &3z &6{total}'
 22.     roundsleft: '&6Liczba rund do zakończenia: {rounds}'
 23.     cancelplayer: '&c{player}&c odrzucił zaproszenie gracza! Gra została anulowana'
 24.     receive: '&6Posiadasz zaproszenie od gracza {player}&6, na {rounds}&6 rund/y w
 25.       {game}&6 &a(/gry <akceptuj/odrzuc>)'
 26.     cancelseconds: 60
 27.     invalidgame: '&cNieznana nazwa gry "{game}"/'
 28.     already: '&cJuż posiadasz zaproszenie!'
 29.     canceltime: '&cZaproszenie zostało automatycznie anulowane po 1 minucie!'
 30.     new: '&6Dostałeś nowe zaproszenie do gry!'
 31.     lessplayers: '&cTa gra jest dla {players} graczy, please remove {invite} user/s!'
 32.     deny: '&a{player}&a odrzucił zaproszenie do gry.'
 33.     error: '&cWystąpił błąd, nie można znaleźc gracza "{player}".'
 34.     noplayers: '&cNie ma graczy do zaproszenia.'
 35.     moreplayers: '&cTa gra jest minimum dla {players} graczy, zaproś {invite} graczy!'
 36.     clickableaccept: '[AKCEPTUJ]'
 37.     selectfriends: '&6Zaproś swoich przyjaciół!'
 38.   stats:
 39.     check:
 40.       your: '&a--- &3&lTwoje statystyki dla gry: {game} &a---'
 41.       player: '&a--- &3&lStatystyki gracza {player} dla gry: {game} &a---'
 42.     displaym: '&6Pokazywanie od {from} do {to} &e{order}&6 kolejności'
 43.     nostat: '&cNie można znaleźć Twoich statystyk, zagraj w {game}&c, aby je mieć!'
 44.     notop: '&cNie można znaleźć tej topki'
 45.     menutop: '&3Top {from}-{to} {game}'
 46.     seeyou: '&6Jesteś na miejscu #{pos}'
 47.   command:
 48.     accept:
 49.       help: '&3- Akceptuje zaproszenie do gry.'
 50.       cmd: accept
 51.     reset:
 52.       cmd: reset
 53.       help: <nick> <nazwa gry> &3- Resetuje graczowi statystyki z danej gry.
 54.     force:
 55.       help: <nazwa gry> <nicki oddzielone spacją> &3- Zmusza graczy do zagrania.
 56.       cmd: force
 57.     top:
 58.       help: <nazwa gry> &3- Sprawdza topkę z danej gry lub przegranego czasu
 59.       cmd: top
 60.     play:
 61.       cmd: play
 62.       help: '<gra> <ilość rund> &3 - Otwiera GUI wybierania gier do grania lub włącza od razu grę.'
 63.     reload:
 64.       help: '&3- Przeładowanie gier oraz konfiguracji.'
 65.       cmd: reload
 66.     cancel:
 67.       help: '&3- Odrzuca zaproszenie do gry.'
 68.       cmd: cancel
 69.     debug:
 70.       help: <banner/menu/cfgudpates/colormodel> &3- Debug
 71.       cmd: debug
 72.     list:
 73.       help: '&3- Lista wszystkich gier.'
 74.       cmd: list
 75.     playmoney:
 76.       cmd: playmoney
 77.       help: <ilość pieniędzy> &3- Otwiera GUI wybierania gier do grania za $.
 78.     stats:
 79.       cmd: stats
 80.       help: <nazwa gry> &3- Pokazuje statystyki z danej gry.
 81.     spectate:
 82.       cmd: spectate
 83.       help: '<nick> &3- Obserwowanie gry danego gracza.'
 84.   afk:
 85.     z: 0.5
 86.     x: 0.5
 87.     y: 0.0
 88.   mustnumber: '&c{string} musi być liczbą!'
 89.   recordnew: '&6Zdobyto nowy rekord ({old} - Stary) {new}!'
 90.   startspectateother: '&6{player}&a obserwuje twoją grę!'
 91.   database:
 92.     type: sqlite
 93.     sqlite:
 94.       filename: miniboardgames.db
 95.     mysql:
 96.       host: localhost
 97.       password: '1234'
 98.       database: miniboardgames
 99.       username: user
 100.       port: '3306'
 101.     tableprefix: ''
 102.     columns:
 103.       discsPlaced: Położone Dyski
 104.       purplePlaced: Położone Fioletowe
 105.       stands: Nie dobrane karty
 106.       spins: Dobrane karty
 107.       tailsBets: Postawione Reszki
 108.       jumps: Skoki
 109.       minionsDamage: Minions Damage
 110.       lose: Przegrane
 111.       iron: Iron
 112.       totalScore: Wynik
 113.       flips: Rzuty
 114.       GhastPlaced: Postawione Ghasty
 115.       headsWinned: Wygrane Orły
 116.       SilverfishPlaced: Postawione Silverfishe
 117.       clicks: Kliknięcia
 118.       mobsSmashed: Pokonane Moby
 119.       VillagerPlaced: Postawione Villagery
 120.       WitherBossPlaced: Postawione Witherowe Bossy
 121.       pairsFound: Znalezione Pary
 122.       horizontalWins: Horyzontalne Wygrane
 123.       diamond: Diamenty
 124.       rock: Kamienie
 125.       incorrect: Niepoprawne
 126.       SlimePlaced: Położone Slime
 127.       timesPlayed: Ilość Gier
 128.       coins: Coiny
 129.       diagonalWins: Skośne Wygrane
 130.       busts: Fury
 131.       CreeperPlaced: Położone Creepery
 132.       songs: Piosenki
 133.       bluePlaced: Położone Niebieskie
 134.       ZombieVillagerPlaced: Położone Zombie Villagery
 135.       linesCompleted: Ukończone Linie
 136.       greenAppleCards: Karty z Zielonymi Jabłkami
 137.       bombsLandedInWater: Bomby Położone W Wodzie
 138.       doubleDowns: Podwójne w dół
 139.       EnderDragonPlaced: Położone Ender Dragony
 140.       hits: Uderzenia
 141.       paper: Papiery
 142.       bombsLandedInShips: Bomby Położone W Statkach
 143.       moneyGained: Zdobyta Gotówka
 144.       IronGolemPlaced: Położone Iron Golemy
 145.       judgeTimes: Ilość Osądów
 146.       bombsLaunched: Przygotowane Bomby
 147.       thrownBonusGifs: Wrzucone Bonusowe Prezenty
 148.       SnowmanPlaced: Położone Snowmany
 149.       flags: Flagi
 150.       EndermanPlaced: Położone Endermany
 151.       crowned: Ukonorowane
 152.       ChickenPlaced: Położone Chickeny
 153.       win: Wygrane
 154.       SpiderPlaced: Położone Spidery
 155.       greenPlaced: Położone Zielone
 156.       emerald: Emeraldy
 157.       PandaPlaced: Położone Pandy
 158.       headsBets: Postawione Orły
 159.       correct: Poprawne
 160.       best: Najlepsze
 161.       wins: Wygrane
 162.       verticalWins: Pionowe Wygrane
 163.       SquidPlaced: Położone Squidy
 164.       skullsPlaced: Położone Skullsy
 165.       redPlaced: Położone Czerwone
 166.       thrownGifs: Wyrzucone Prezenty
 167.       player: Gracz
 168.       spits: Spitsy
 169.       green: Zielony
 170.       pongs: Pongi
 171.       totalDamage: Wszystkie Obrażenia
 172.       tailsWinned: Wygrane Reszki
 173.       star: Gwiazdy
 174.       SkeletonPlaced: Położone Skeletony
 175.       GuardianPlaced: Położone Guardiany
 176.       ChargedCreeperPlaced: Położone Naładowane Creepery
 177.       scissors: Nożyce
 178.       blue: Niebieskie
 179.       yellow: Żółte
 180.       crownMoves: Ruchy Szlachtą
 181.       botLoses: Przegrane Bota
 182.       kidsWithGifs: Dzieci z prezentami
 183.       red: Czerwone
 184.       moves: Ruchy
 185.       fails: Pomyłki
 186.       won: Wygrane
 187.       goodNotes: Dobre Notatki
 188.       WithereperPlaced: Położone Witherepery
 189.       playersDamage: Obrażenia Graczy
 190.       cardsPlaced: Położone Karty
 191.       ShulkerPlaced: Położone Shulkery
 192.       record: Rekord
 193.       completed: Ukończone
 194.       BlazePlaced: Położone Blazy
 195.       botTies: Remisy Bota
 196.       points: Punkty
 197.       ties: Remisy
 198.       botWins: Wygrane Bota
 199.       blackjacks: Blackjacki
 200.       LavaSlimePlaced: Położone Lava Slimy
 201.       kidsWithoutGifs: Dzieci bez prezentów
 202.       failedGifs: Nie oddane prezenty
 203.       yellowPlaced: Położone Żółte
 204.   playerleave: '&c{player}&6 opuścił grę!'
 205.   bet:
 206.     menu: '&6Menu Zakładów'
 207.     confirm: GRACZ CHCE SIĘ ZAŁOŻYĆ O {cost}$, CZY JESTEŚ TEGO PEWIEN?
 208.     nomoneyuser: Jeden z graczy nie posiada $
 209.     save: '&aZapisz i wróć'
 210.     current: '&7Aktualny zakład: &6{bet}$'
 211.     slider:
 212.       name: '&a{bet}$'
 213.       b: 10
 214.       c: 100
 215.       a: 1
 216.     note: ZWYCIĘZCA DOSTANIE $ OD WSZYSTKICH GRAJĄCYCH GRACZY
 217.     removeMoneyBeforeWin: false
 218.   header: '&c[&6MyCrafty.net - Gry&c]'
 219.   metrics: true
 220.   cost:
 221.     title: '&6Zagranie w tę grę kosztuje {cost}$'
 222.     confirm: '&aCzy jesteś pewien?'
 223.     nomoney: '&aNie masz $, aby to zrobić!'
 224.   talkingame: '&6{player}&c aktualnie gra i nie może Ci odpowiedzieć!'
 225.   maxActiveGames: -1
 226.   startspectate: '&aObserwujesz &6{player}&a.'
 227.   map:
 228.     emptyother: '&c{player} nie posiada pustego slotu!'
 229.     hotbarslot: -1
 230.     game: '&6Gra na Mapie'
 231.     empty: '&cNie posiadasz pustego slotu, aby w to zagrać.'
 232.   leaderHeads: false
 233.   noinstructions: '&cTa gra nie posiada instrukcji'
 234.   cancel:
 235.     sub: ''
 236.     title: '&c&lGra została anulowana.'
 237.   talkingameenabled: true
 238.   updatechecker: true
 239.   maxActiveGamesMessage: '&cZbyt duża ilość graczy gra w gry, spróbuj ponownie później
 240.     zagrać.'
 241.   timeplayed: '&cGrasz już {time}!'
 242.   advancedpermission: false
 243.   youareingame: '&cNie możesz tego zrobić, jesteś w grze!'
 244.   useChineseMapSystem: false
 245.   generic:
 246.     'yes': '&aTak'
 247.     'no': '&cNie'
 248.   spectate:
 249.     notplayer: '&cTen gracz aktualnie nie gra!'
 250.   debugmode: false
 251.   timer: '&4Zostało do końca {seconds}s!'
 252.   nopermission: '&cNie posiadasz permisji do używania tej komendy.'
 253.   antiafk: true
 254.   fireworks: false
 255.   mapHolograms: true
 256.   notfound: Nie można znaleźć {string}
 257.   hologram: '&aGra w {game}'
 258.   allplayersneedpermission: false
 259.   costlore: '&4Koszt: {cost}$'
 260.   header_special: '&c[&6MyCrafty.net &c- &6Gry &c- &6{subheader}&c]'
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top