AndziaMC

Untitled

Aug 17th, 2019
104
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. mbg:
 2. invite:
 3. ai: '&9Dostępna możliwość gry z botem.'
 4. alreadyaccept: '&cJuż zaakceptowano to zaproszenie!'
 5. waiting: '&cOczekiwanie aż gracz zaakceptuje zaproszenie ({requests}).'
 6. select: '&6Wybierz grę!'
 7. clickabledeny: '[ODRZUĆ]'
 8. wait: '&a{player}&a czeka!'
 9. ingame: '&c{player}&c jest w grze!'
 10. logout: '&cZaproszenie zostało anulowane, gdyż gracz {player}&c wyszedł z serwera.'
 11. goto: '&3Idź na stronę {to}'
 12. playsingle: '&aGraj samemu'
 13. donthave: '&cNie masz zaproszeń do gry.'
 14. players: '&6Dla {players} gracz/y'
 15. waitinggui: '&cOczekiwane {requests}'
 16. refresh: '&6Przeładuj'
 17. accept: '&a{player}&a zaakceptował zaproszenie!'
 18. sendrequest: '&6&lWyślij zaproszenie do:'
 19. offline: '&cGracz {player} jest niedostępny.'
 20. send: '&aWysłano zaproszenie do {players}'
 21. page: '&3Strona &6{current} &3z &6{total}'
 22. roundsleft: '&6Liczba rund do zakończenia: {rounds}'
 23. cancelplayer: '&c{player}&c odrzucił zaproszenie gracza! Gra została anulowana'
 24. receive: '&6Posiadasz zaproszenie od gracza {player}&6, na {rounds}&6 rund/y w
 25. {game}&6 &a(/gry <akceptuj/odrzuc>)'
 26. cancelseconds: 60
 27. invalidgame: '&cNieznana nazwa gry "{game}"/'
 28. already: '&cJuż posiadasz zaproszenie!'
 29. canceltime: '&cZaproszenie zostało automatycznie anulowane po 1 minucie!'
 30. new: '&6Dostałeś nowe zaproszenie do gry!'
 31. lessplayers: '&cTa gra jest dla {players} graczy, please remove {invite} user/s!'
 32. deny: '&a{player}&a odrzucił zaproszenie do gry.'
 33. error: '&cWystąpił błąd, nie można znaleźc gracza "{player}".'
 34. noplayers: '&cNie ma graczy do zaproszenia.'
 35. moreplayers: '&cTa gra jest minimum dla {players} graczy, zaproś {invite} graczy!'
 36. clickableaccept: '[AKCEPTUJ]'
 37. selectfriends: '&6Zaproś swoich przyjaciół!'
 38. stats:
 39. check:
 40. your: '&a--- &3&lTwoje statystyki dla gry: {game} &a---'
 41. player: '&a--- &3&lStatystyki gracza {player} dla gry: {game} &a---'
 42. displaym: '&6Pokazywanie od {from} do {to} &e{order}&6 kolejności'
 43. nostat: '&cNie można znaleźć Twoich statystyk, zagraj w {game}&c, aby je mieć!'
 44. notop: '&cNie można znaleźć tej topki'
 45. menutop: '&3Top {from}-{to} {game}'
 46. seeyou: '&6Jesteś na miejscu #{pos}'
 47. command:
 48. accept:
 49. help: '&3- Akceptuje zaproszenie do gry.'
 50. cmd: accept
 51. reset:
 52. cmd: reset
 53. help: <nick> <nazwa gry> &3- Resetuje graczowi statystyki z danej gry.
 54. force:
 55. help: <nazwa gry> <nicki oddzielone spacją> &3- Zmusza graczy do zagrania.
 56. cmd: force
 57. top:
 58. help: <nazwa gry> &3- Sprawdza topkę z danej gry lub przegranego czasu
 59. cmd: top
 60. play:
 61. cmd: play
 62. help: '<gra> <ilość rund> &3 - Otwiera GUI wybierania gier do grania lub włącza od razu grę.'
 63. reload:
 64. help: '&3- Przeładowanie gier oraz konfiguracji.'
 65. cmd: reload
 66. cancel:
 67. help: '&3- Odrzuca zaproszenie do gry.'
 68. cmd: cancel
 69. debug:
 70. help: <banner/menu/cfgudpates/colormodel> &3- Debug
 71. cmd: debug
 72. list:
 73. help: '&3- Lista wszystkich gier.'
 74. cmd: list
 75. playmoney:
 76. cmd: playmoney
 77. help: <ilość pieniędzy> &3- Otwiera GUI wybierania gier do grania za $.
 78. stats:
 79. cmd: stats
 80. help: <nazwa gry> &3- Pokazuje statystyki z danej gry.
 81. spectate:
 82. cmd: spectate
 83. help: '<nick> &3- Obserwowanie gry danego gracza.'
 84. afk:
 85. z: 0.5
 86. x: 0.5
 87. y: 0.0
 88. mustnumber: '&c{string} musi być liczbą!'
 89. recordnew: '&6Zdobyto nowy rekord ({old} - Stary) {new}!'
 90. startspectateother: '&6{player}&a obserwuje twoją grę!'
 91. database:
 92. type: sqlite
 93. sqlite:
 94. filename: miniboardgames.db
 95. mysql:
 96. host: localhost
 97. password: '1234'
 98. database: miniboardgames
 99. username: user
 100. port: '3306'
 101. tableprefix: ''
 102. columns:
 103. discsPlaced: Położone Dyski
 104. purplePlaced: Położone Fioletowe
 105. stands: Nie dobrane karty
 106. spins: Dobrane karty
 107. tailsBets: Postawione Reszki
 108. jumps: Skoki
 109. minionsDamage: Minions Damage
 110. lose: Przegrane
 111. iron: Iron
 112. totalScore: Wynik
 113. flips: Rzuty
 114. GhastPlaced: Postawione Ghasty
 115. headsWinned: Wygrane Orły
 116. SilverfishPlaced: Postawione Silverfishe
 117. clicks: Kliknięcia
 118. mobsSmashed: Pokonane Moby
 119. VillagerPlaced: Postawione Villagery
 120. WitherBossPlaced: Postawione Witherowe Bossy
 121. pairsFound: Znalezione Pary
 122. horizontalWins: Horyzontalne Wygrane
 123. diamond: Diamenty
 124. rock: Kamienie
 125. incorrect: Niepoprawne
 126. SlimePlaced: Położone Slime
 127. timesPlayed: Ilość Gier
 128. coins: Coiny
 129. diagonalWins: Skośne Wygrane
 130. busts: Fury
 131. CreeperPlaced: Położone Creepery
 132. songs: Piosenki
 133. bluePlaced: Położone Niebieskie
 134. ZombieVillagerPlaced: Położone Zombie Villagery
 135. linesCompleted: Ukończone Linie
 136. greenAppleCards: Karty z Zielonymi Jabłkami
 137. bombsLandedInWater: Bomby Położone W Wodzie
 138. doubleDowns: Podwójne w dół
 139. EnderDragonPlaced: Położone Ender Dragony
 140. hits: Uderzenia
 141. paper: Papiery
 142. bombsLandedInShips: Bomby Położone W Statkach
 143. moneyGained: Zdobyta Gotówka
 144. IronGolemPlaced: Położone Iron Golemy
 145. judgeTimes: Ilość Osądów
 146. bombsLaunched: Przygotowane Bomby
 147. thrownBonusGifs: Wrzucone Bonusowe Prezenty
 148. SnowmanPlaced: Położone Snowmany
 149. flags: Flagi
 150. EndermanPlaced: Położone Endermany
 151. crowned: Ukonorowane
 152. ChickenPlaced: Położone Chickeny
 153. win: Wygrane
 154. SpiderPlaced: Położone Spidery
 155. greenPlaced: Położone Zielone
 156. emerald: Emeraldy
 157. PandaPlaced: Położone Pandy
 158. headsBets: Postawione Orły
 159. correct: Poprawne
 160. best: Najlepsze
 161. wins: Wygrane
 162. verticalWins: Pionowe Wygrane
 163. SquidPlaced: Położone Squidy
 164. skullsPlaced: Położone Skullsy
 165. redPlaced: Położone Czerwone
 166. thrownGifs: Wyrzucone Prezenty
 167. player: Gracz
 168. spits: Spitsy
 169. green: Zielony
 170. pongs: Pongi
 171. totalDamage: Wszystkie Obrażenia
 172. tailsWinned: Wygrane Reszki
 173. star: Gwiazdy
 174. SkeletonPlaced: Położone Skeletony
 175. GuardianPlaced: Położone Guardiany
 176. ChargedCreeperPlaced: Położone Naładowane Creepery
 177. scissors: Nożyce
 178. blue: Niebieskie
 179. yellow: Żółte
 180. crownMoves: Ruchy Szlachtą
 181. botLoses: Przegrane Bota
 182. kidsWithGifs: Dzieci z prezentami
 183. red: Czerwone
 184. moves: Ruchy
 185. fails: Pomyłki
 186. won: Wygrane
 187. goodNotes: Dobre Notatki
 188. WithereperPlaced: Położone Witherepery
 189. playersDamage: Obrażenia Graczy
 190. cardsPlaced: Położone Karty
 191. ShulkerPlaced: Położone Shulkery
 192. record: Rekord
 193. completed: Ukończone
 194. BlazePlaced: Położone Blazy
 195. botTies: Remisy Bota
 196. points: Punkty
 197. ties: Remisy
 198. botWins: Wygrane Bota
 199. blackjacks: Blackjacki
 200. LavaSlimePlaced: Położone Lava Slimy
 201. kidsWithoutGifs: Dzieci bez prezentów
 202. failedGifs: Nie oddane prezenty
 203. yellowPlaced: Położone Żółte
 204. playerleave: '&c{player}&6 opuścił grę!'
 205. bet:
 206. menu: '&6Menu Zakładów'
 207. confirm: GRACZ CHCE SIĘ ZAŁOŻYĆ O {cost}$, CZY JESTEŚ TEGO PEWIEN?
 208. nomoneyuser: Jeden z graczy nie posiada $
 209. save: '&aZapisz i wróć'
 210. current: '&7Aktualny zakład: &6{bet}$'
 211. slider:
 212. name: '&a{bet}$'
 213. b: 10
 214. c: 100
 215. a: 1
 216. note: ZWYCIĘZCA DOSTANIE $ OD WSZYSTKICH GRAJĄCYCH GRACZY
 217. removeMoneyBeforeWin: false
 218. header: '&c[&6MyCrafty.net - Gry&c]'
 219. metrics: true
 220. cost:
 221. title: '&6Zagranie w tę grę kosztuje {cost}$'
 222. confirm: '&aCzy jesteś pewien?'
 223. nomoney: '&aNie masz $, aby to zrobić!'
 224. talkingame: '&6{player}&c aktualnie gra i nie może Ci odpowiedzieć!'
 225. maxActiveGames: -1
 226. startspectate: '&aObserwujesz &6{player}&a.'
 227. map:
 228. emptyother: '&c{player} nie posiada pustego slotu!'
 229. hotbarslot: -1
 230. game: '&6Gra na Mapie'
 231. empty: '&cNie posiadasz pustego slotu, aby w to zagrać.'
 232. leaderHeads: false
 233. noinstructions: '&cTa gra nie posiada instrukcji'
 234. cancel:
 235. sub: ''
 236. title: '&c&lGra została anulowana.'
 237. talkingameenabled: true
 238. updatechecker: true
 239. maxActiveGamesMessage: '&cZbyt duża ilość graczy gra w gry, spróbuj ponownie później
 240. zagrać.'
 241. timeplayed: '&cGrasz już {time}!'
 242. advancedpermission: false
 243. youareingame: '&cNie możesz tego zrobić, jesteś w grze!'
 244. useChineseMapSystem: false
 245. generic:
 246. 'yes': '&aTak'
 247. 'no': '&cNie'
 248. spectate:
 249. notplayer: '&cTen gracz aktualnie nie gra!'
 250. debugmode: false
 251. timer: '&4Zostało do końca {seconds}s!'
 252. nopermission: '&cNie posiadasz permisji do używania tej komendy.'
 253. antiafk: true
 254. fireworks: false
 255. mapHolograms: true
 256. notfound: Nie można znaleźć {string}
 257. hologram: '&aGra w {game}'
 258. allplayersneedpermission: false
 259. costlore: '&4Koszt: {cost}$'
 260. header_special: '&c[&6MyCrafty.net &c- &6Gry &c- &6{subheader}&c]'
RAW Paste Data