Advertisement
PrzemekV5

Program

May 16th, 2022
457
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #funkcja tworząca zamek
 2. #minimalna długość murów to 20 przy mniejszych wartościach schody nie generują się poprawnie
 3. #liczba określająca długość murów musi być PARZYSTA żeby wierzchołki się poprawnie wygenerowały
 4. #zalecana wysokość muru to 4, tylko wtedy creppery będą mogły się aktywować i wybuchnąć
 5.  
 6. def zamekKonstruktor(mur,wysokosc):
 7.     dlMuru = mur
 8.     dlMuruKopia = dlMuru / 2
 9.     wysokoscMuru = wysokosc
 10.     builder.teleport_to(pos(-5, 0, 5))
 11.     builder.set_origin()
 12.     builder.mark()
 13.     i = 0
 14.     #pętla tworząca 3 warstwowe mury dookoła gracza
 15.     while i < 3:
 16.         j = 0
 17.         while j < 4:
 18.             builder.move(FORWARD, dlMuru)
 19.             builder.raise_wall(MOSSY_STONE_BRICKS, wysokoscMuru)
 20.             builder.turn(RIGHT_TURN)
 21.             j += 1
 22.         dlMuru += -2
 23.         builder.move(RIGHT, 1)
 24.         builder.move(FORWARD, 1)
 25.         builder.mark()
 26.         i += 1
 27.     builder.move(UP, wysokoscMuru - 1)
 28.     builder.face(WEST)
 29.     builder.move(BACK, 15)
 30.     builder.mark()
 31.     i = 0
 32.     #pętla tworząca schody
 33.     while i < wysokoscMuru - 1:
 34.         builder.shift(1, -1, 0)
 35.         builder.line(STONE_BRICK_STAIRS)
 36.         i += 1
 37.     builder.teleport_to_origin()
 38.     builder.move(UP, wysokoscMuru)
 39.     builder.face(NORTH)
 40.     builder.mark()
 41.     i = 0
 42.     #pętla tworząca wierzchołki
 43.     while i < 4:
 44.         j = 0
 45.         while j < dlMuruKopia:
 46.             builder.place(SEA_LANTERN)
 47.             builder.move(FORWARD, 2)
 48.             j += 1
 49.         builder.turn(RIGHT_TURN)
 50.         i += 1
 51. player.on_chat("zamek", zamekKonstruktor)
 52.  
 53.  
 54.  
 55.  
 56. def ekwipunek():
 57.     #tworzymy listę według schematu: podajemy co chcemy otrzymać i w jakiej liczbie
 58.     przedmioty = [IRON_SWORD,1,IRON_AXE,1,BOW,1,ARROW,64,FIREBALL,10,LAVA_BUCKET,5,IRON_HELMET,1,IRON_CHESTPLATE,1,IRON_LEGGINGS,1,IRON_BOOTS,1,SPRUCE_DOOR,20,TORCH,30,LADDER,64,ENCHANTED_APPLE,2]
 59.     #pętla przypisująca dla i tylko przedmioty(id), przeskok co 2
 60.     for i in range(0,len(przedmioty),2):
 61.         #dodanie przedmiotów, dane pobieramy z listy
 62.         mobs.give(mobs.target(NEAREST_PLAYER), przedmioty[i], przedmioty[i+1])
 63.  
 64. player.on_chat("ekwipunek", ekwipunek)
 65.  
 66.  
 67. #dodanie konia
 68. def konSpawn():
 69.     mobs.spawn(HORSE, pos(1, 0, 0))
 70.     #siodło
 71.     mobs.give(mobs.target(NEAREST_PLAYER), SADDLE, 1)
 72.     #zbroja dla konia
 73.     mobs.give(mobs.target(NEAREST_PLAYER), IRON_HORSE_ARMOR, 1)
 74. player.on_chat("kon", konSpawn)
 75.  
 76.  
 77. def zaczarowanyLuk():
 78.     #maksymalne obrażenia
 79.     mobs.enchant(mobs.target(NEAREST_PLAYER), "Power", 5)
 80.     #płonące strzały
 81.     mobs.enchant(mobs.target(NEAREST_PLAYER), "Flame", 1)
 82. player.on_chat("łuk", zaczarowanyLuk)
 83.  
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement