SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 15th, 2019 55 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. public class Populacja
 2.     {
 3.         int rozmiarPopulacji = 10;
 4.         int testDopasowania = 0;
 5.        
 6.         Osobnik[] Population = new Osobnik[10]; //przerzucilem jednak na tablice, bo bylo mi latwiej
 7.        
 8.  
 9.         // Metoda tworząca pierwszą generację
 10.         private void CreateFirstGeneration()
 11.         {
 12.             for (int i = 0; i < Population.Length; i++)
 13.             {
 14.                 Population[i] = new Osobnik();
 15.             }
 16.         }
 17.         //ocena przystosowania
 18.         public Osobnik PierwszeDopasowanie()
 19.         {
 20.             int maxFit = Int32.MinValue;
 21.             int maxFitIndex = 0;
 22.             for (int i = 0; i < Population.Length; i++)
 23.             {
 24.                 if (maxFit <= Population[i].dopasowanie) //zmienna dopasowanie (wedlug mnie) powinna byc w klasie osobnik i odpowiada ona ile binarnych '1' jest w danym osobniku
 25.                 {
 26.                     maxFit = Population[i].dopasowanie;
 27.                     maxFitIndex = i;
 28.                 }
 29.             }
 30.             testDopasowania = Population[maxFitIndex].dopasowanie;
 31.             return Population[maxFitIndex];
 32.         }
 33.         public Osobnik DrugieFDopasowanie() //robie drugie dopasowanie, bo bede tego potrzebowal przy selekcji
 34.         {
 35.             int maxFit1 = 0;
 36.             int maxFit2 = 0;
 37.             for (int i = 0; i < Population.Length; i++)
 38.             {
 39.                 if (Population[i].dopasowanie > Population[maxFit1].dopasowanie)
 40.                 {
 41.                     maxFit2 = maxFit1;
 42.                     maxFit1 = i;
 43.                 }
 44.                 else if (Population[i].dopasowanie > Population[maxFit2].dopasowanie)
 45.                 {
 46.                     maxFit2 = i;
 47.                 }
 48.             }
 49.             return Population[maxFit2];
 50.         }
 51.         Osobnik dopasowany;
 52.         Osobnik drugiDopasowany;
 53.         void Selekcja()
 54.         {
 55.             //Wybieram najbadziej dopasowanego osobnika
 56.             dopasowany = PierwszeDopasowanie();
 57.  
 58.             //Wybieram drugiego najbardziej dopasowanego
 59.             drugiDopasowany = DrugieFDopasowanie();
 60.         }
 61.  
 62.         // krzyzowanie (crossover)
 63.         void Krzyzowanie()
 64.         {
 65.             Random los = new Random();
 66.             //wybieram drugi losowy krzyzowy punkt;
 67.             int losCross = los.Next(Population[0].dlugoscGenu); //dlugoscGenu powinna byc zadeklarowana w osobniku
 68.             //przerzucam wartosci miedzy rodzicami
 69.             for (int i = 0; i < losCross; i++)
 70.             {
 71.                 int temp = dopasowany.genes[i]; //genes powinna byc w osobniku jako tablica z poszczegolnymi genami
 72.                 dopasowany.genes[i] = drugiDopasowany.genes[i];
 73.                 drugiDopasowany.genes[i] = temp;
 74.             }
 75.         }
 76.  
 77.         // mutacja (mutation)
 78.         void Mutacja()
 79.         {
 80.             Random rn = new Random();
 81.            
 82.             //Wybieram losowy punkt mutacji
 83.             int mutationPoint = rn.Next(Population[0].geneLength);
 84.            
 85.             //Przerzucam wartości w punkcie mutacji
 86.             if (dopasowany.genes[mutationPoint] == 0)
 87.             {
 88.                 dopasowany.genes[mutationPoint] = 1;
 89.             }
 90.             else
 91.             {
 92.                 dopasowany.genes[mutationPoint] = 0;
 93.             }
 94.  
 95.             mutationPoint = rn.Next(Population[0].geneLength);
 96.  
 97.             if (drugiDopasowany.genes[mutationPoint] == 0)
 98.             {
 99.                 drugiDopasowany.genes[mutationPoint] = 1;
 100.             }
 101.             else
 102.             {
 103.                 drugiDopasowany.genes[mutationPoint] = 0;
 104.             }
 105.         }
 106.     }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top