SHARE
TWEET

Untitled

a guest Aug 18th, 2019 68 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. Czym jest zmienna, jakie są podstawowe typy zmiennych? to taki pan, do którego można przypisać dane, intiger, float, boolean, string
  2. Jakie znasz operatory arytmetyczne? +,-,/,*,**, moduł - %
  3. Jakie znasz operatory logiczne? and, or
  4. Czym się różni list od dict? dict, na key i value, a lista tylko jedno - value
  5. Jak prawdzić czy lista zawiera element? "element" in lista
  6. Jakie są podstawowe operacje na listach? dodawanie, powielanie, przeszukiwanie, łączenie list
  7. Czym jest funkcja? pan taki, co zawiera jakieś metody?
  8. Jak wywołać funkcję? nazwafunkcji(wartość zmiennej)
  9. Jak zwrócić wartość z funkcji? return zmienna
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top