SHARE
TWEET

Mines

seberm Mar 12th, 2010 23 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2. package soutez;
 3.  
 4. import java.util.Random;
 5. import java.util.Scanner;
 6.  
 7. /**
 8.  * @author seberm
 9.  */
 10. public class Game {
 11.         // Artibutes: //
 12.         private int m_velikost;
 13.         private int m_pocetMin;
 14.         private boolean[][] m_matice; // Rika kde jsou miny
 15.         private String[][] m_hraciPole; // Ukazuje jak hrac hral
 16.         private boolean m_win = false; // Vyhral nebo prohral?
 17.  
 18.         // String s abecedou
 19.         private final String[] ABECEDA = { "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "k", "l", "m", "n", "o", "p", "q", "r", "s" };
 20.  
 21.         // Je uz konec hry?...
 22.         private boolean m_end = false;
 23.  
 24.        
 25.         // Constructors: //
 26.         public Game (int velikost, int pocetMin) {
 27.                 m_velikost = velikost;
 28.                 m_pocetMin = pocetMin;
 29.  
 30.                 // Inicializace matice a nastaveni vsech poli na false -> nikde zatim neni mina
 31.                 m_matice = new boolean[m_velikost][m_velikost];
 32.                 /* asi nemusi byt... defaultne je preci null */
 33.                 for (int i = 0; i < m_velikost; i++)
 34.                         for (int j = 0; j < m_velikost; j++)
 35.                                 m_matice[i][j] = false;
 36.  
 37.  
 38.                 m_hraciPole = new String[m_velikost][m_velikost];
 39.         }
 40.  
 41.  
 42.         // Methods: //
 43.         // Vygeneruje cistou hraci plochu
 44.         public void generate () {
 45.                 for (int i = 0; i < m_velikost; i++)
 46.                         for (int j = 0; j < m_velikost; j++)
 47.                                 m_hraciPole[i][j] = ".";
 48.  
 49.                 dejMiny();
 50.         }
 51.  
 52.  
 53.         // Nastartuje hru -> Main interface
 54.         public void start() {
 55.                 Scanner sc = new Scanner(System.in);
 56.                 int radek;
 57.                 String sloupec;
 58.                 String option;
 59.                 int pocetTahu = 0;
 60.  
 61.                 System.out.println("Hra zacala...\n\n");
 62.  
 63.                 generate();
 64.  
 65.                 while (!m_end) {
 66.                         System.out.println("\n\n");
 67.                         pocetTahu++;
 68.  
 69.                         printInfo();
 70.                         printMines();
 71.  
 72.                         System.out.println("\nJaky je vas dalsi tah?");
 73.                         System.out.println("Zadej radek (cislo):");
 74.                         radek = sc.nextInt();
 75.                         System.out.println("Zadej sloupec (pismeno): ");
 76.                         sloupec = sc.next();
 77.                         System.out.println("Zadej volbu (mina = *, otaznik = ?, stisk = s):");
 78.                         option = sc.next();
 79.  
 80.                         zapisVolbu(radek, sloupec, option);
 81.                 }
 82.  
 83.                 System.out.println("\n\nHra skoncila.\nStav hry:");
 84.                 printStats();
 85.                 System.out.println("\nPocet tahu: " + pocetTahu);
 86.         }
 87.  
 88.  
 89.         public void printStats () {
 90.                 if (m_win == true)
 91.                         System.out.println("Vyhrali jste.");
 92.                 else System.out.println("Prohrali jste.\n");
 93.         }
 94.  
 95.  
 96.         public void printInfo () {
 97.  
 98.                 System.out.print("  ");
 99.                 for (int x = 0; x < m_velikost; x++)
 100.                         System.out.print(ABECEDA[x]);
 101.                
 102.                 System.out.println();
 103.  
 104.                 for (int i = 0; i < m_velikost; i++) {
 105.                         System.out.print(i + " ");
 106.                        
 107.                         for (int j = 0; j < m_velikost; j++) {
 108.                                 System.out.print(m_hraciPole[i][j]);
 109.                         }
 110.  
 111.                         System.out.println();
 112.                 }
 113.         }
 114.  
 115.  
 116.         // Nahodne nadefinuje kde budou miny...ostatnim polim da false
 117.         void dejMiny () {
 118.                 Random r = new Random();
 119.                
 120.                 for (int i = 0; i < m_pocetMin; i++) {
 121.                         // Nahodne vygenerovani souradnic
 122.                         int x = r.nextInt(m_velikost);
 123.                         int y = r.nextInt(m_velikost);
 124.  
 125.                         // Pokud uz na te souradnici mina je -> cyklus se opakuje jednou navic
 126.                         // ... jinak se vytvori mina
 127.                         if (m_matice[x][y]) {
 128.                                 i--;
 129.                         } else {
 130.                                 m_matice[x][y] = true;
 131.                         }
 132.                 }
 133.         }
 134.  
 135.  
 136.         private void zapisVolbu(int radek, String sloupec, String option) {
 137.                 // Prevod pismene na cislo sloupce
 138.                 int intSloupec = -1;
 139.  
 140.                 for (int i = 0; i < ABECEDA.length; i++)
 141.                         if (sloupec.compareToIgnoreCase(ABECEDA[i]) == 0)
 142.                                 intSloupec = i;
 143.  
 144.                 if (intSloupec == -1) {
 145.                         System.out.println("\nNeplatne zadani.");
 146.                         return;
 147.                 }
 148.  
 149.                 if (mina(radek, intSloupec)) {
 150.                         m_end = true;
 151.                         m_win = false;
 152.                         m_hraciPole[radek][intSloupec] = "B"; // Mina bouchla
 153.                         return;
 154.                        
 155.                 } else {
 156.                         if (option.compareToIgnoreCase("s") == 0) {
 157.                                 /*
 158.                                  * Zjisteni souradnic poli okolo...
 159.                                  * a pokud je na tech polich nekde mina ->
 160.                                  * zvetsi se cislo pole na ktere uzivatel klikl
 161.                                  */
 162.  
 163.                                 // Krizove body
 164.                                 int upX = radek + 1;
 165.                                 int downX = radek - 1;
 166.                                 int leftX = intSloupec - 1;
 167.                                 int rightX = intSloupec + 1;
 168.  
 169.                                 int cisloPole = 0; // Cislo policka, ktere se zobrazuje uzivateli
 170.  
 171.                                 if (mina(upX, intSloupec))
 172.                                         cisloPole++;
 173.  
 174.                                 if (mina(downX, intSloupec))
 175.                                         cisloPole++;
 176.  
 177.                                 if (mina(radek, leftX))
 178.                                         cisloPole++;
 179.  
 180.                                 if (mina(radek, rightX))
 181.                                         cisloPole++;
 182.  
 183.  
 184.                                 // Jeste body v "uhlopricce"
 185.                                 //leftUpX
 186.                                 if (mina(rightX, upX))
 187.                                         cisloPole++;
 188.  
 189.                                 //rightUpX
 190.                                 if (mina(leftX, upX))
 191.                                         cisloPole++;
 192.  
 193.                                 //leftDownX
 194.                                 if (mina(leftX, downX))
 195.                                         cisloPole++;
 196.  
 197.                                 //rightDownX
 198.                                 if (mina(rightX, downX))
 199.                                         cisloPole++;
 200.  
 201.  
 202.                                 m_hraciPole[radek][intSloupec] = Integer.toString(cisloPole);
 203.  
 204.                         } else {
 205.                                 m_hraciPole[radek][intSloupec] = option; // Plni pouze informacni prvek
 206.                         }
 207.                 }
 208.         }
 209.  
 210.  
 211.         private boolean mina(int radek, int sloupec) {
 212.                 boolean stat = false;
 213.  
 214.                 // Kontrola jestli se mina nekontroluje mimo hraci pole
 215.                 if (0 < radek && radek < m_velikost)
 216.                         if (0 < sloupec && sloupec < m_velikost)
 217.                                 stat = m_matice[radek][sloupec];
 218.                 else stat = false;
 219.  
 220.                 return stat;
 221.         }
 222.  
 223.  
 224.         /*
 225.          * Pouze testovaci fce, abych vedel kde jsou miny
 226.          */
 227.         private void printMines () {
 228.                 for (int i = 0; i < m_velikost; i++) {
 229.                         for (int j = 0; j < m_velikost; j++)
 230.                                 if (m_matice[i][j])
 231.                                         System.out.print("M");
 232.                                 else System.out.print("0");
 233.  
 234.  
 235.                         System.out.println();
 236.                 }
 237.         }
 238.  
 239. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top