Guest User

Daftar Surat Al Quran

a guest
Dec 22nd, 2015
1,154
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. -- phpMyAdmin SQL Dump
 2. -- version 4.0.9
 3. -- http://www.phpmyadmin.net
 4. --
 5. -- Host: localhost
 6. -- Generation Time: Dec 23, 2015 at 04:05 AM
 7. -- Server version: 5.6.14
 8. -- PHP Version: 5.5.6
 9.  
 10. SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
 11. SET time_zone = "+00:00";
 12.  
 13.  
 14. /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
 15. /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
 16. /*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
 17. /*!40101 SET NAMES utf8 */;
 18.  
 19. --
 20. -- Database: `quran`
 21. --
 22.  
 23. -- --------------------------------------------------------
 24.  
 25. --
 26. -- Table structure for table `DaftarSurat`
 27. --
 28.  
 29. CREATE TABLE IF NOT EXISTS `DaftarSurat` (
 30.   `index` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 31.   `surat_indonesia` varchar(50) NOT NULL,
 32.   `surat_arab` varchar(50) CHARACTER SET utf8 NOT NULL,
 33.   `arti` varchar(100) NOT NULL,
 34.   `jumlah_ayat` int(11) NOT NULL,
 35.   `tempat_turun` varchar(50) NOT NULL,
 36.   `urutan_pewahyuan` int(11) NOT NULL,
 37.   PRIMARY KEY (`index`)
 38. ) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=115 ;
 39.  
 40. --
 41. -- Dumping data for table `DaftarSurat`
 42. --
 43.  
 44. INSERT INTO `DaftarSurat` (`index`, `surat_indonesia`, `surat_arab`, `arti`, `jumlah_ayat`, `tempat_turun`, `urutan_pewahyuan`) VALUES
 45. (1, 'Surah Al-Fatihah', 'الفاتحة', 'Pembukaan', 7, 'Mekkah', 5),
 46. (2, 'Surah Al-Baqarah', 'البقرة', 'Sapi Betina', 286, 'Madinah', 87),
 47. (3, 'Surah Ali `Imran', 'آل عمران', 'Keluarga `Imran', 200, 'Madinah', 89),
 48. (4, 'Surah An-Nisa`', 'النّساء', 'Wanita', 176, 'Madinah', 92),
 49. (5, 'Surah Al-Ma`idah', 'المآئدة', 'Jamuan (hidangan makanan)', 120, 'Madinah', 112),
 50. (6, 'Surah Al-An`am', 'الانعام', 'Binatang Ternak', 165, 'Mekkah', 55),
 51. (7, 'Surah Al-A’raf', 'الأعراف', 'Tempat yang tertinggi', 206, 'Mekkah', 39),
 52. (8, 'Surah Al-Anfal', 'الأنفال', 'Harta rampasan perang', 75, 'Madinah', 88),
 53. (9, 'Surah At-Taubah', 'التوبة‎‎', 'Pengampunan', 129, 'Madinah', 113),
 54. (10, 'Surah Yunus', 'ينوس', 'Nabi Yunus', 109, 'Mekkah', 51),
 55. (11, 'Surah Hud', 'هود', 'Nabi Hud', 123, 'Mekkah', 52),
 56. (12, 'Surah Yusuf', 'يسوف', 'Nabi Yusuf', 111, 'Mekkah', 53),
 57. (13, 'Surah Ar-Ra’d', 'الرّعد', 'Guruh (petir)', 43, 'Mekkah', 96),
 58. (14, 'Surah Ibrahim', 'إبراهيم', 'Nabi Ibrahim', 52, 'Mekkah', 72),
 59. (15, 'Surah Al-Hijr', 'الحجر', 'Al Hijr (nama gunung)', 99, 'Mekkah', 54),
 60. (16, 'Surah An-Nahl', 'النّحل', 'Lebah', 128, 'Mekkah', 70),
 61. (17, 'Surah Al-Isra`', 'الإسرا', 'Perjalanan Malam', 111, 'Mekkah', 50),
 62. (18, 'Surah Al-Kahf', 'الكهف', 'Penghuni-penghuni gua', 110, 'Mekkah', 69),
 63. (19, 'Surah Maryam', 'مريم', 'Maryam (Maria)', 98, 'Mekkah', 44),
 64. (20, 'Surah Ta Ha', 'طه', 'Ta Ha', 135, 'Mekkah', 45),
 65. (21, 'Surah Al-Anbiya', 'الأنبياء', 'Nabi-Nabi', 112, 'Mekkah', 73),
 66. (22, 'Surah Al-Hajj', 'الحجّ', 'Haji', 78, 'Madinah & Makkah', 103),
 67. (23, 'Surah Al-Mu’minun', 'المؤمنون', 'Orang-orang mukmin', 118, 'Mekkah', 74),
 68. (24, 'Surah An-Nur', 'النّور', 'Cahaya', 64, 'Madinah', 102),
 69. (25, 'Surah Al-Furqan', 'الفرقان', 'Pembeda', 77, 'Mekkah', 42),
 70. (26, 'Surah Asy-Syu`ara`', 'الشّعراء', 'Penyair', 227, 'Mekkah', 47),
 71. (27, 'Surah An-Naml', 'النّمل', 'Semut', 93, 'Mekkah', 48),
 72. (28, 'Surah Al-Qasas', 'القصص', 'Cerita', 88, 'Mekkah', 49),
 73. (29, 'Surah Al-`Ankabut', 'العنكبوت', 'Laba-laba', 69, 'Mekkah', 85),
 74. (30, 'Surah Ar-Rum', 'الرّوم', 'Bangsa Romawi', 60, 'Mekkah', 84),
 75. (31, 'Surah Luqman', 'لقمان', 'Keluarga Luqman', 34, 'Mekkah', 57),
 76. (32, 'Surah As-Sajdah', 'السّجدة', 'Sajdah', 30, 'Mekkah', 75),
 77. (33, 'Surah Al-Ahzab', 'الْأحزاب', 'Golongan-Golongan yang bersekutu', 73, 'Madinah', 90),
 78. (34, 'Surah Saba’', 'سبا', 'Kaum Saba`', 54, 'Mekkah', 58),
 79. (35, 'Surah Fatir', 'فاطر', 'Pencipta', 45, 'Mekkah', 43),
 80. (36, 'Surah Ya Sin', 'يس', 'Yaasiin', 83, 'Mekkah', 41),
 81. (37, 'Surah As-Saffat', 'الصّافات', 'Barisan-barisan', 182, 'Mekkah', 56),
 82. (38, 'Surah Sad', 'ص', 'Shaad', 88, 'Mekkah', 38),
 83. (39, 'Surah Az-Zumar', 'الزّمر', 'Rombongan-rombongan', 75, 'Mekkah', 59),
 84. (40, 'Surah Al-Mu’min', 'المؤمن', 'Orang yg Beriman', 85, 'Mekkah', 60),
 85. (41, 'Surah Fussilat', 'فصّلت', 'Yang dijelaskan', 54, 'Mekkah', 61),
 86. (42, 'Surah Asy-Syura', 'الشّورى', 'Musyawarah', 53, 'Mekkah', 62),
 87. (43, 'Surah Az-Zukhruf', 'الزّخرف', 'Perhiasan', 89, 'Mekkah', 63),
 88. (44, 'Surah Ad-Dukhan', 'الدّخان', 'Kabut', 59, 'Mekkah', 64),
 89. (45, 'Surah Al-Jasiyah', 'الجاثية', 'Yang bertekuk lutut', 37, 'Mekkah', 65),
 90. (46, 'Surah Al-Ahqaf', 'الَأحقاف', 'Bukit-bukit pasir', 35, 'Mekkah', 66),
 91. (47, 'Surah Muhammad', 'محمّد', 'Muhammad', 38, 'Madinah', 95),
 92. (48, 'Surah Al-Fath', 'الفتح', 'Kemenangan', 29, 'Madinah', 111),
 93. (49, 'Surah Al-Hujurat', 'الحجرات', 'Kamar-kamar', 18, 'Madinah', 106),
 94. (50, 'Surah Qaf', 'ق', 'Qaaf', 45, 'Mekkah', 34),
 95. (51, 'Surah Az-Zariyat', 'الذّاريات', 'Angin yang menerbangkan', 60, 'Mekkah', 67),
 96. (52, 'Surah At-Tur', 'الطّور', 'Bukit', 49, 'Mekkah', 76),
 97. (53, 'Surah An-Najm', 'النّجْم', 'Bintang', 62, 'Mekkah', 23),
 98. (54, 'Surah Al-Qamar', 'القمر', 'Bulan', 55, 'Mekkah', 37),
 99. (55, 'Surah Ar-Rahman', 'الرّحْمن', 'Yang Maha Pemurah', 78, 'Madinah & Mekkah', 97),
 100. (56, 'Surah Al-Waqi’ah', 'الواقعه', 'Hari Kiamat', 96, 'Mekkah', 46),
 101. (57, 'Surah Al-Hadid', 'الحديد', 'Besi', 29, 'Madinah', 94),
 102. (58, 'Surah Al-Mujadilah', 'المجادلة', 'Wanita yang mengajukan gugatan', 22, 'Madinah', 105),
 103. (59, 'Surah Al-Hasyr', 'الحشْر', 'Pengusiran', 24, 'Madinah', 101),
 104. (60, 'Surah Al-Mumtahanah', 'الممتحنة', 'Wanita yang diuji', 13, 'Madinah', 91),
 105. (61, 'Surah As-Saff', 'الصّفّ', 'Satu barisan', 14, 'Madinah', 109),
 106. (62, 'Surah Al-Jumu’ah', 'الجمعة', 'Hari Jum’at', 11, 'Madinah', 110),
 107. (63, 'Surah Al-Munafiqun', 'المنافقون', 'Orang-orang yang munafik', 11, 'Madinah', 104),
 108. (64, 'Surah At-Tagabun', 'التّغابن', 'Hari dinampakkan kesalahan-kesalahan', 18, 'Madinah', 108),
 109. (65, 'Surah At-Talaq', 'الطّلاق', 'Talak', 12, 'Madinah', 99),
 110. (66, 'Surah At-Tahrim', 'التّحريم', 'Mengharamkan', 12, 'Madinah', 107),
 111. (67, 'Surah Al-Mulk', 'الملك', 'Kerajaan', 30, 'Mekkah', 77),
 112. (68, 'Surah Al-Qalam', 'القلم', 'Pena', 52, 'Mekkah', 2),
 113. (69, 'Surah Al-Haqqah', 'الحآقّة', 'Hari kiamat', 52, 'Mekkah', 78),
 114. (70, 'Surah Al-Ma’arij', 'المعارج', 'Tempat naik', 44, 'Mekkah', 79),
 115. (71, 'Surah Nuh', 'نوح', 'Nuh', 28, 'Mekkah', 71),
 116. (72, 'Surah Al-Jinn', 'الجنّ', 'Jin', 28, 'Mekkah', 40),
 117. (73, 'Surah Al-Muzzammil', 'المزمّل', 'Orang yang berselimut', 20, 'Mekkah', 3),
 118. (74, 'Surah Al-Muddassir', 'المدشّر', 'Orang yang berkemul', 56, 'Mekkah', 4),
 119. (75, 'Surah Al-Qiyamah', 'القيمة', 'Hari Kiamat', 40, 'Mekkah', 31),
 120. (76, 'Surah Al-Insan', 'الْاٍنسان', 'Manusia', 31, 'Madinah', 98),
 121. (77, 'Surah Al-Mursalat', 'المرسلات', 'Malaikat-Malaikat Yang Diutus', 50, 'Mekkah', 33),
 122. (78, 'Surah An-Naba’', 'النّبا', 'Berita besar', 40, 'Mekkah', 80),
 123. (79, 'Surah An-Nazi’at', 'النّازعات', 'Malaikat-Malaikat Yang Mencabut', 46, 'Mekkah', 81),
 124. (80, 'Surah `Abasa', 'عبس', 'Ia Bermuka masam', 42, 'Mekkah', 24),
 125. (81, 'Surah At-Takwir', 'التّكوير', 'Menggulung', 29, 'Mekkah', 7),
 126. (82, 'Surah Al-Infitar', 'الانفطار', 'Terbelah', 19, 'Mekkah', 82),
 127. (83, 'Surah Al-Tatfif', 'المطفّفين', 'Orang-orang yang curang', 36, 'Mekkah', 86),
 128. (84, 'Surah Al-Insyiqaq', 'الانشقاق', 'Terbelah', 25, 'Mekkah', 83),
 129. (85, 'Surah Al-Buruj', 'البروج', 'Gugusan bintang', 22, 'Mekkah', 27),
 130. (86, 'Surah At-Tariq', 'الطّارق', 'Yang datang di malam hari', 17, 'Mekkah', 36),
 131. (87, 'Surah Al-A’la', 'الْأعلى', 'Yang paling tinggi', 19, 'Mekkah', 8),
 132. (88, 'Surah Al-Gasyiyah', 'الغاشية', 'Hari Pembalasan', 26, 'Mekkah', 68),
 133. (89, 'Surah Al-Fajr', 'الفجر', 'Fajar', 30, 'Mekkah', 10),
 134. (90, 'Surah Al-Balad', 'البلد', 'Negeri', 20, 'Mekkah', 35),
 135. (91, 'Surah Asy-Syams', 'الشّمس', 'Matahari', 15, 'Mekkah', 26),
 136. (92, 'Surah Al-Lail', 'الّيل', 'Malam', 21, 'Mekkah', 9),
 137. (93, 'Surah Ad-Duha', 'الضحى‎‎', 'Waktu matahari sepenggalahan naik (Dhuha)', 11, 'Mekkah', 11),
 138. (94, 'Surah Al-Insyirah', 'الانشراح‎‎', 'Melapangkan', 8, 'Mekkah', 12),
 139. (95, 'Surah At-Tin', 'التِّينِ', 'Buah Tin', 8, 'Mekkah', 28),
 140. (96, 'Surah Al-`Alaq', 'العَلَق', 'Segumpal Darah', 19, 'Mekkah', 1),
 141. (97, 'Surah Al-Qadr', 'الْقَدْرِ', 'Kemuliaan', 5, 'Mekkah', 25),
 142. (98, 'Surah Al-Bayyinah', 'الْبَيِّنَةُ', 'Pembuktian', 8, 'Madinah', 100),
 143. (99, 'Surah Az-Zalzalah', 'الزلزلة‎‎', 'Kegoncangan', 8, 'Madinah', 93),
 144. (100, 'Surah Al-`Adiyat', 'العاديات‎‎', 'Berlari kencang', 11, 'Mekkah', 14),
 145. (101, 'Surah Al-Qari`ah', 'القارعة‎‎', 'Hari Kiamat', 11, 'Mekkah', 30),
 146. (102, 'Surah At-Takasur', 'التكاثر‎‎', 'Bermegah-megahan', 8, 'Mekkah', 16),
 147. (103, 'Surah Al-`Asr', 'العصر', 'Masa/Waktu', 3, 'Mekkah', 13),
 148. (104, 'Surah Al-Humazah', 'الهُمَزة‎‎', 'Pengumpat', 9, 'Mekkah', 32),
 149. (105, 'Surah Al-Fil', 'الْفِيلِ', 'Gajah', 5, 'Mekkah', 19),
 150. (106, 'Surah Quraisy', 'قُرَيْشٍ', 'Suku Quraisy', 4, 'Mekkah', 29),
 151. (107, 'Surah Al-Ma’un', 'الْمَاعُونَ', 'Barang-barang yang berguna', 7, 'Mekkah', 17),
 152. (108, 'Surah Al-Kausar', 'الكوثر', 'Nikmat yang berlimpah', 3, 'Mekkah', 15),
 153. (109, 'Surah Al-Kafirun', 'الْكَافِرُونَ', 'Orang-orang kafir', 6, 'Mekkah', 18),
 154. (110, 'Surah An-Nasr', 'النصر‎‎', 'Pertolongan', 3, 'Madinah', 114),
 155. (111, 'Surah Al-Lahab', 'المسد‎‎', 'Gejolak Api/ Sabut', 5, 'Mekkah', 6),
 156. (112, 'Surah Al-Ikhlas', 'الإخلاص‎‎', 'Ikhlas', 4, 'Mekkah', 22),
 157. (113, 'Surah Al-Falaq', 'الْفَلَقِ', 'Waktu Subuh', 5, 'Mekkah', 20),
 158. (114, 'Surah An-Nas', 'النَّاسِ', 'Manusia', 6, 'Mekkah', 21);
 159.  
 160. /*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
 161. /*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
 162. /*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×