SHARE
TWEET

Untitled

a guest Feb 21st, 2019 73 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. package demo.d6;
 2.  
 3. import fi.jyu.mit.ohj2.*;
 4.  
 5. /**
 6.  * Alustava luokka päivämäärää varten
 7.  * @author Vesa Lappalainen
 8.  * @version 1.0, 07.02.2003
 9.  * @version 1.1, 14.02.2003
 10.  * @version 1.2, 17.02.2003
 11.  * @version 1.3, 11.02.2008
 12.  */
 13. public class Pvm {
 14.  
 15.     private int pv;
 16.     private int kk;
 17.     private int vv;
 18.     private static final int kk_pituudet[][] = {
 19.             // 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12
 20.              { 0, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 },
 21.              { 0, 31, 29, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 }
 22.      };
 23.  
 24.  
 25.     /**
 26.      *  Muuttaa päivämäärän nykypäivälle.
 27.      *  Todo: pitää vaihtaa hakemaan päivämäärä oikeasti.
 28.      *  Mutta perinnässäkään ei nyt saa käyttää enempää attribuutteja kuin tässä on
 29.      */
 30.      
 31.      public static int karkausvuosi(int vv) {
 32.         if ( vv % 400 == 0 ) return 1;
 33.         if ( vv % 100 == 0 ) return 0;
 34.         if ( vv % 4 == 0 ) return 1;
 35.         return 0;
 36.     }
 37.    
 38.     public void paivays() {
 39.         pv = 0;
 40.         kk = 0;
 41.         vv = 0;
 42.     }
 43.  
 44.    
 45.     public static int compareTo(Pvm eka, Pvm toka) {
 46.          int p = eka.getPv();
 47.          int k = eka.getKk();
 48.          int v = eka.getVv();
 49.          int p2 = toka.getPv();
 50.          int k2 = toka.getKk();
 51.          int v2 = toka.getVv();
 52.        
 53.          if (v > v2) return 1;
 54.          if (v == v2) {
 55.              if (k > k2) return 1;
 56.              else if(k == k2) {
 57.                  if (p > p2) {
 58.                      return 1;
 59.                  }
 60.                      else if (p == p2) {
 61.                          return 0;
 62.                      }
 63.                  }
 64.              }
 65.         return -1;
 66.     }
 67.    
 68.     public int compareTo(Pvm eka) {
 69.         int p = eka.getPv();
 70.         int k = eka.getKk();
 71.         int v = eka.getVv();
 72.        
 73.         if (v > vv) return 1;
 74.         if (v == vv) {
 75.          if (k > kk) return 1;
 76.          else if(k == kk) {
 77.              if (p > pv) {
 78.                  return 1;
 79.              }
 80.                  else if (p == pv) {
 81.                      return 0;
 82.                  }
 83.              }
 84.          }
 85.     return -1;
 86.     }
 87.    
 88.     public boolean equals(Pvm eka) {
 89.         int p = eka.getPv();
 90.         int k = eka.getKk();
 91.         int v = eka.getVv();
 92.         if (v > vv) return false;
 93.         if (v == vv) {
 94.          if (k > kk) return false;
 95.          else if(k == kk) {
 96.              if (p > pv) {
 97.                  return false;
 98.              }
 99.                  else if (p == pv) {
 100.                      return true;
 101.                  }
 102.              }
 103.          }
 104.     return false;
 105.       }
 106.  
 107.     /**
 108.      * Alustetaan päivämäärä. 0-arvot eivät muuta vastaavaa attribuuttia  
 109.      * TODO: oikeellisuustarkistukset
 110.      * @param ipv päivän alustus
 111.      * @param ikk kuukauden alustus
 112.      * @param ivv vuoden alustus
 113.      */
 114.     public void alusta(int ipv, int ikk, int ivv) {
 115.     int kv = karkausvuosi(ivv);
 116.    
 117.     if (ikk>12) {
 118.         return;
 119.     }
 120.     else {
 121.         if (ipv > 0 && ipv <= kk_pituudet[kv][ikk]) this.pv = ipv;
 122.         if (ikk == 2) {
 123.             if(ipv>28 || ipv == 0) {
 124.                 return;
 125.             }
 126.         }
 127.         if (ikk > 0 && ikk < 13 && (ipv == 0 || ipv > 0 && ipv <= kk_pituudet[kv][ikk])) {    
 128.             this.kk = ikk;
 129.         }
 130.         if ( ivv > 0 && (ikk == 0 || ikk > 0 && ikk < 13 && (ipv == 0 || ipv > 0 && ipv <= kk_pituudet[kv][ikk]))) this.vv = ivv;
 131.         if ( this.vv < 50 ) this.vv += 2000;
 132.         if ( this.vv < 100 ) this.vv += 1900;
 133.     }
 134.     }
 135.  
 136.  
 137.     /** Alustetaan kaikki attribuutit oletusarvoon */
 138.     public Pvm() {
 139.         this(0, 0, 0);
 140.     }
 141.  
 142.  
 143.     /**
 144.      * Alustetaan kuukausi ja vuosi oletusarvoon
 145.      * @param pv päivän alustusarvo
 146.      */
 147.     public Pvm(int pv) {
 148.         this(pv, 0, 0);
 149.     }
 150.  
 151.  
 152.     /**
 153.      * Alustetaan vuosi oletusarvoon
 154.      * @param pv päivän alustusarvo
 155.      * @param kk kuukauden oletusarvo
 156.      */
 157.     public Pvm(int pv, int kk) {
 158.         this(pv, kk, 0);
 159.     }
 160.  
 161.  
 162.     /**
 163.      * Alustetaan vuosi oletusarvoon
 164.      * @param pv päivän alustusarvo
 165.      * @param kk kuukauden oletusarvo
 166.      * @param vv vuoden alustusarvo
 167.      */
 168.     public Pvm(int pv, int kk, int vv) {
 169.         paivays();
 170.         alusta(pv, kk, vv);
 171.     }
 172.  
 173.  
 174.     /**
 175.      * Alustetaan päivämäärä merkkijonosta
 176.      * @param s muotoa 12.3.2008 oleva merkkijono
 177.      */
 178.     public Pvm(String s) {
 179.         paivays();
 180.         pvmParse(s);
 181.     }
 182.  
 183.  
 184.  
 185.     @Override
 186.     public String toString() {
 187.         return pv + "." + kk + "." + vv;
 188.     }
 189.  
 190.  
 191.     /**
 192.      * Ottaa päivämäärän tiedot merkkijonosta joka on muotoa 17.2.2007
 193.      * Jos joku osa puuttuu, sille käytetään tämän päivän arvoa oletuksena.
 194.      * @param sb tutkittava merkkijono
 195.      */
 196.     protected final void pvmParse(StringBuilder sb) {
 197.         int p = this.pv;
 198.         int k = this.kk;
 199.         int v = this.vv;
 200.         if(sb.toString().contains(".")) {
 201.         p = Mjonot.erota(sb, '.', 0);
 202.         k = Mjonot.erota(sb, '.', 0);
 203.         v = Mjonot.erota(sb, ' ', 0);
 204.         }
 205.         else {
 206.             p = Integer.parseInt(sb.toString());
 207.             sb.delete(0, sb.length());
 208.         }
 209.         alusta(p, k, v);
 210.         // tai alusta(Mjonot.erota(sb,'.',0),Mjonot.erota(sb,'.',0),Mjonot.erota(sb,'.',0));
 211.     }
 212.  
 213.  
 214.  
 215.     protected final void pvmParse(String s) {
 216.         pvmParse(new StringBuilder(s));
 217.     }
 218.  
 219.  
 220.  
 221.     public void parse(String s) {
 222.         pvmParse(s);
 223.     }
 224.  
 225.  
 226.  
 227.     public void parse(StringBuilder sb) {
 228.         pvmParse(sb);
 229.     }
 230.  
 231.  
 232.  
 233.     public int getPv() {
 234.         return pv;
 235.     }
 236.  
 237.    
 238.     public int getKk() {
 239.         return kk;
 240.     }
 241.  
 242.  
 243.     /**
 244.      * @example
 245.      * <pre name="test">
 246.      *   Pvm pvm = new Pvm(20,2,2012);
 247.      *   pvm.alusta(1,3,0);     pvm.toString() === "1.3.2012";
 248.      *   pvm.alusta(2,13,2012); pvm.toString() === "1.3.2012";
 249.      *   pvm.alusta(28,2,2012); pvm.toString() === "28.2.2012";
 250.      *   pvm.alusta(29,2,2011); pvm.toString() === "28.2.2012";
 251.      *   pvm.alusta(29,2,2012); pvm.toString() === "29.2.2012";
 252.      *   pvm.alusta(31,3,2012); pvm.toString() === "31.3.2012";
 253.      *   pvm.alusta(31,4,2012); pvm.toString() === "31.3.2012";
 254.      *   pvm.alusta( 0,2,2012); pvm.toString() === "31.3.2012";
 255.      * </pre>
 256.  
 257.      * @example
 258.      * <pre name="test">
 259.      *  Pvm pv1 = new Pvm(15,6,2013);
 260.      *  Pvm pv2 = new Pvm(14,5,2014);
 261.      *  Pvm pv3 = new Pvm(15,7,2014);
 262.      *  Pvm pv4 = new Pvm(16,7,2014);
 263.      *  Pvm pv5 = new Pvm(16,7,2014);
 264.      *  Pvm pv6 = new Pvm(16,7,2012);
 265.      *  Pvm.compareTo(pv1,pv2) === -1;  // ero vuodessa
 266.      *  Pvm.compareTo(pv2,pv1) ===  1;
 267.      *  Pvm.compareTo(pv2,pv3) === -1;  // ero kuukaudessa
 268.      *  Pvm.compareTo(pv3,pv2) ===  1;
 269.      *  Pvm.compareTo(pv3,pv4) === -1;  // ero päivässä
 270.      *  Pvm.compareTo(pv4,pv3) ===  1;
 271.      *  Pvm.compareTo(pv4,pv5) ===  0;  // kaikki samoja
 272.      *  Pvm.compareTo(pv6,pv2) === -1;  // ero kuukaudessa, mutta vuodessa toisinpäin
 273.      *  Pvm.compareTo(pv2,pv6) ===  1;
 274.      * </pre>
 275.      */
 276.     public int getVv() {
 277.         return vv;
 278.     }
 279.  
 280.  
 281.     /**
 282.      * Testataan päivämäärä-luokkaa
 283.      * @param args ei käytössä
 284.      */
 285.     public static void main(String[] args) {
 286.         Pvm pvm = new Pvm();
 287.         pvm.alusta(31,3,2012);
 288.         System.out.println(pvm + " eka");
 289.         pvm.alusta(0,2,2012);
 290.         System.out.println(pvm + " toka");
 291.     }
 292. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top