Advertisement
Guest User

Untitled

a guest
Sep 17th, 2019
756
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 5.69 KB | None | 0 0
 1. Response (11/09/2019 15:03)
 2. Kære Pål
 3.  
 4. Tak for at du kontakter os med dit krav. Vi beklager lang behandlingstid og takker for din tålmodighed.
 5.  
 6. Norwegian flyvning DY1874 (OSL-FCO) 23.06.2019 blev desværre forsinket med 4 timer og 40 minutter. Dette var ekstraordinære omstændigheder som ikke kunne have været undgået, selv om alle rimelige tiltag blev iværksat.
 7.  
 8. Skulle du ønske at bruge dette dokument som en bekræftelse på uregelmæssigheden, er der nedenfor en detaljeret årsag på engelsk.
 9.  
 10. ______________________________
 11.  
 12. Flight disruption information
 13.  
 14. Norwegian flight: DY1874 (OSL-FCO) 23.06.2019
 15. Disruption type: Delayed
 16. Delay time: 4 hours and 40 minutes
 17. Reason for disruption: This flight was delayed due to an inspection of the aircraft following a possible technical fault. During inspection, no technical defect was found. The aircraft was then released for operation without the need to replace any components.
 18.  
 19. ______________________________
 20.  
 21. Desværre kan vi ikke imødekomme dit krav om kompensation, da denne afgang blev forsinket som følge af ekstraordinære omstændigheder.
 22. I nogle tilfælde, vil passageren have ret til kompensation når uregelmæssigheden skyldes en teknisk fejl. Dette er i henhold til domsafgørelsen C-257/14 van der Lans, hvor en teknisk fejl som medfører udskiftning af en komponent kan anses for at være indenfor flyselskabets kontrol og dermed give ret til kompensation.
 23. I dette tilfælde, var der ingen teknisk fejl og ingen komponenter blev udskiftet. Van der Lans-afgørelsen er derfor ikke anvendelig og vi kan desværre ikke imødekomme dit krav om kompensation.
 24.  
 25. I dette tilfælde vil vi refundere følgende udgifter der er søgt om:
 26.  
 27. - mad: 418 NOK,
 28.  
 29.  
 30. Desværre kan vi ikke imødekomme anmodningen om refusion af alle omkostninger, idet vi ikke er ansvarlige for disse. For yderligere information, se venligst nedenfor*.
 31.  
 32. For at kunne færdigbehandle dit krav, behøver vi følgende informationer for at foretage en bankoverførsel:
 33.  
 34. • Bankens navn
 35. • Kontoindehaverens navn og adresse
 36. • Kontonummer
 37.  
 38. Disse informationer kan sendes ved at besvare denne e-mail. Hvis du ikke har disse informationer, bedes du venligst kontakte din bank.
 39.  
 40. Sagen vil blive færdigbehandlet, så snart vi har modtaget alle nødvendige informationer.
 41.  
 42. Med venlig hilsen,
 43. Karina
 44. The Customer Relations Team
 45.  
 46. ______________________________________________________
 47.  
 48. * Grundlag for afgørelse
 49.  
 50. Ved en aflysning eller forsinkelse, vil vi altid yde bistand (f.eks indkvartering, måltider, telefonopkald og transport) i henhold til EU-forordning 261/2004. I det tilfælde, hvor en passager pådrager sig sådanne omkostninger, i løbet af en forsinkelse eller aflysning, vil vi refundere inden for rimelige grænser, hvis disse omkostninger blev anset for nødvendige, og specificeret kvittering kan fremvises. Vi kan ikke refundere disse omkostninger, hvis passageren ikke giver os mulighed for at tilbyde denne form for bistand, eller hvis omkostningerne opstod, som en følge af tabt videreforbindelse med Norweigan, i et separat bookingnummer, eller hvis de alternative afgange, som blev tilbudt passageren, ikke var passende. Norwegian billetten vil kun blive refunderet hvis flyet er aflyst eller forsinkelsen er over 5 timer og passageren vælger ikke at rejse. Hvis passageren har ret til refusion af den nye billet (med Norwegian eller med et andet selskab), vil vi kun refundere udgifterne til den nye billet eller prisforskellen mellem den nye billet og billetten med Norwegian, hvis Norwegian billetten er refunderet.
 51.  
 52. Ekstra omkostninger, som ikke er direkte knyttet til servicen, som er reguleret i EU-forordning 261/2004, vil kun blive refunderet, hvis årsagen til forsinkelsen eller aflysningen er inden for vores kontrol. Hvis vi mener, at passageren ikke har gjort nok for at sikre sig, at de forudbestilte arrangementer kan gennemføres (f.eks videreforbindelser, indkvartering, begivenheder osv.), kan vi ikke dække disse omkostninger, selvom forsinkelsen eller aflysningen er inden for vores kontrol. Ligeledes kan vi ikke dække følgeskader, som ikke kan dokumenteres, udgifter som ville være opstået uafhængig af uregelmæssigheden, eller unødvendig juridisk bistand for at afgøre sådanne krav. I henhold til Montreal-konventionen og afgørelse fra det norske Flyklagenemnda i sagsnummer 1222/14F, gælder der samme vilkår for refusion af følgeskader, under forudsætning af at flyselskabet har gjort alt for at undgå de tekniske problemer, som forårsagede forsinkelse eller aflysning af flyvningen. I henhold til EU-forordningen 261/2004 artikel 12 kan ekstra omkostninger, som ikke er direkte knyttet til servicen, som er reguleret i forordningen, blive trukket fra standard kompensation. For mere information om dine rettigheder, besøg www.norwegian.com/rights.
 53.  
 54. Baggrunden for denne afgørelse er baseret på den bekræftede årsag til forsinkelsen/aflysningen af den/de aktuelle flyvning/flyvninger, og kan blive anvendt til en eventuel forsikringssag.
 55.  
 56. Hvis du ikke er tilfreds med udfaldet af din sag med os, kan du sende din sag til Transportklagenemnda senest 1 år efter modtagelsen af dette svar. Vær venligst opmærksom på, at vi ikke er tilmeldt en alternativ tvistbilæggelsesleverandør.
 57.  
 58. Vi er også forpligtet til at oplyse, at en platform for online tvistbilæggelse (ODR) er oprettet af Europa-Kommissionen, der giver adgang til alternativ tvistbilæggelse (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Vi er i øjeblikket ikke tilmeldt ODR-platformen, og eventuelle klager eller krav, der indgives her, kommer ikke til os.
 59.  
 60.  
 61. Date created: 27/06/2019 13:07
 62. Date Last Updated: 11/09/2019 15:03
 63.  
 64. Kind regards, Norwegian
 65.  
 66. Web: norwegian.com
 67. Follow us on Facebook
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement