daily pastebin goal
22%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 21st, 2018 60 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Pass = 10 sek
 2. INTRODUKSJON    30 sek
 3. Hei!
 4. E hete bjarte og e skal si nokken ord om det e har lært underveis i ditte emnet.
 5.  
 6. FØRSTEINNTRYKK AV EMNET--------8-----8----8---8--888----8--8                               1 min
 7.  
 8. ---e fikk en  liten tankevekker allerede i en av dei første videoene i dette emnet. Ken Robinson sine idea om personalisert læring var veldig interessante.  Det gjor at e begynte å reflektere over korsen man kan bruke ikt i å tilpasse og personalisere læring til hver enkelt elev. Etter hvert som e har arbeidet med emnet ser e potensialet av at ikt kan være en viktig komponent i fremtidas personaliserte læring.
 9.  
 10. IKT OG GODT PEDAGOGISK UTBYTTE--------8-----8----8---8--888----8--8            1 min
 11.  
 12. Det som kan være ei utfordring med å bruke ikt i skole, e korsen man kan få best mulig pedagogisk utbytte. I åra som kommer blir det garantert mer ikt i skole, og for dei som undervise kan det være vanskelig å følge med på utviklinga og dei mulighetane som fins. Derfor har det vært veldig interessant med ditte emnet å se ka pedagogisk gode og kreative eksempel om finst. For min egen del har det å  lese tilbakemeldingane til andre som jobber med emnet også vært veldig lærerikt.
 13. E tror at en del som jobba i skole, me sjøl inkludert, kan bli litt overvelda av dei mulighetane som fins i forhold til ikt i skole. I tillegg e det utfordringane i forhold til å lage gode, pedaogiske opplegg basert på disse mulighetane. Her har emnet vært spesielt lærerikt for min del, ved at dei konkrete mulighetene i et LMS-system blir belyst, og korsen man best kan sette dem i verk.
 14.  
 15.  
 16. MULIGHETENE I ET LMS-SYSTEM--------8-----8----8---8--888----8--8             1 min
 17. E har også lært mye om dei mulighetene som fins i en læringsplattform. E tenke da først og fremst på korsen man kan aktivisere og motivere elever. Her var mange gode eksempel på korsen man kan lage digitale tester, spørreundersøkelser og skape interaktivitet. E e heilt sikker på at å bruke varierte tilnærmeringa i en læringsplattform vil føre til større grad av individualisering, som igjen gjør at flere eleva får godt læringsutbytte.
 18.  
 19. LÆRINGSUTBYTTE OG PRAKTISK BRUK--------8-----8----8---8--888----8--8       1 min
 20. I mi ega undervisning ønska e å ta i bruk skjermopptak i undervisninga. Disse vil e bruke i omvendt undervisning. I tillegg ser e også at det e effektivt og tidsbesparende å lage en «database» av videoer man kan bruke senere, i andre klasser.
 21.  
 22. I selve utforminga av undervisningsopplegg i ikt, så kommer e til å være veldig bevisst på prinsippa i MAKVIS. Det å hele tiden spørre seg sjøl underveis om man «motiverer», «aktiverer», «varierer» - tror e vil være til god hjelp når men er på ukjent grunn i utforming av undervisningsopplegg i ikt.
 23.  
 24. E kommer også til å bruke ikt-basert formativ vurdering. Å bruke underveisvurdering i en læringsplattform er på mange måter mer effektivt og nyttig enn den tradisjonelle klassromstestinga. Mer effektivt fordi lærer slippe masse rettearbeid --- og nyttigere fordi både lærer og eleva får øyeblikkelig svar på «kor landet ligge» i faglig forstand.
 25.  
 26. Dette va dei tankene og refleksjonane e hadde om emnet. Takk for meg! 10 sekunder
 27.  
 28.  
 29.  
 30.  
 31.  
 32.  
 33. -Lage skjermopptak i undervisning.
 34. -MAKVIS som «veileder» i utformingen av opplegg.
 35. -Bevisst bruk av summativ og formativ vurdering (FORM. Åpner for mange muligheter digitalt)
 36. -
 37.  
 38. -summen av alle disse gjør meg bedre rustet til å ta i
 39.  
 40. læringsutbytte – omsetting i praksis. lage webcam-videoer: ganske enkelt og garantert nyttig for meg i framtida. E ser absolutt det tidsbesparende ved å lage en «database» av videoer man kan bruke senere. bevisst på bruken av summativ og formativ vurdering. Vurdering av læring, vurdering for læring. Makvis.
 41.  
 42.  
 43. Det va dei tankene jeg hadde om IFUD501. Takk for meg! 10 sekunder
 44.  
 45. Teknisk kompetanse
 46. Peagogisk kompetanse
 47.  
 48.  
 49.  
 50. Personalisert læring
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top