SHARE
TWEET

Untitled

a guest Aug 25th, 2019 80 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <vector>
 3. #include <cmath>
 4. #include <algorithm>
 5. using namespace std;
 6.  
 7. long long n;
 8. long long pocz = 0;
 9. long long konc = 0; ///ROZNICA MIEDZY POCZATKIEM A KONCEM MOZE BYC MAXYMALNIE N-1 (NIE MOZNA 2 RAZY WZIAC TEGO SAMEGO WEKTORA)
 10. long long akt_x = 0;
 11. long long akt_y = 0;
 12. long long wynik;
 13. long long max_wynik = 0;
 14.  
 15.  
 16. double dlug_pocz;
 17. double dlug_wyni;
 18. double dlug_konc;
 19.  
 20. double cos_pocz_wyn;
 21. double cos_wyn_konc;
 22.  
 23. long long pole;
 24.  
 25. vector<pair<long long, long long> >vec;
 26.  
 27.  
 28. short sektor_a;
 29. short sektor_b;
 30.  
 31. short przypisz_sektor(long long x, long long y)
 32. {
 33.     if(x==0 && y>0)
 34.         return 1;
 35.     if(x>0 && y>0)
 36.         return 2;
 37.     if(x>0 && y==0)
 38.         return 3;
 39.     if(x>0 && y<0)
 40.         return 4;
 41.     if(x==0 && y<0)
 42.         return 5;
 43.     if(x<0 && y<0)
 44.         return 6;
 45.     if(x<0 && y==0)
 46.         return 7;
 47.     if(x<0 && y>0)
 48.         return 8;
 49. }
 50.  
 51.  
 52. long long pole_skierowane(pair<long long, long long> A, pair<long long, long long> B)
 53. {
 54.     return A.first*B.second - A.second*B.first;
 55. }
 56. bool comp(pair<long long, long long> left, pair<long long, long long> right) ///x,y
 57. {
 58.     ///TE PONIZSZE 4 LINIJKI SA NIBY OK, ALE NIE SA OK. NIE WIEM CZEMU. PO PROSTU NIE SĄ (na dużych testach na gen.
 59.     ///pokazuja segfaulta, na innych nie, a niezbyt chciało mi się bawić w ręczne sprawdzanie co jest nie talna testach gdzie n=200k).
 60.     ///A bez tych 4 linijek to sortowanie nawet na malych nie dziala, w 74 i 76 tam zmienilem > na >= co w kilku przypadkach pomaga, ale nie rozwiazuje problemu
 61.  
 62.  /*   if(left.first == 0 && left.second > 0) return 1;
 63.     if(right.first == 0 && right.second > 0) return 0;
 64.  
 65.     if(left.first == 0 && right.first > 0) return 0; ///automatycznie left.second < 0
 66.     if(right.first == 0 && left.first > 0) return 1;*/
 67.  
 68.  
 69.  
 70.     /*cout<<endl;
 71.     cout<<"left.x: "<<left.first<<" left.y: "<<left.second<<endl;
 72.     cout<<"right.x: "<<right.first<<" right.y: "<<right.second<<endl;
 73.  
 74.     if(left.first < 0 && right.first >= 0) {//cout<<"NA BAZIE 1 RETURN 0"<<endl;
 75.     return false;}
 76.     if(left.first >= 0 && right.first < 0) {//cout<<"NA BAZIE 2 RETURN 1"<<endl;
 77.     return true;}
 78.  
 79.  
 80.   // cout<<"NA BAZIE 3 RETURN "<<bool(pole_skierowane(left, right) < 0)<<endl;
 81.     return pole_skierowane(left, right) < 0;*/
 82.  
 83.     ///SPROBUJEMY PODEJSCIA ALTERNATYWNEGO => PODZIAL NA 8 STREF, ĆWIARTKI UKLADU, I GRANICE CWIARTEK
 84.     ///NIGDY NIE MAMY DO CZYNIENIA Z WEKTOREM (0,0) - takie odrzucilem przy wprowadzaniu danych
 85.  
 86.     sektor_a = przypisz_sektor(left.first, left.second);
 87.     sektor_b = przypisz_sektor(right.first, right.second);
 88.  
 89.     if(sektor_a != sektor_b)
 90.         return sektor_a < sektor_b;
 91.  
 92.     return pole_skierowane(left, right) < 0;
 93.  
 94.  
 95.  
 96. }
 97. void add_to_sum(long long ind)
 98. {
 99.     akt_x += vec[ind].first;
 100.     akt_y += vec[ind].second;
 101. }
 102.  
 103. void remove_from_sum(long long ind)
 104. {
 105.     akt_x -= vec[ind].first;
 106.     akt_y -= vec[ind].second;
 107. }
 108.  
 109. void calc_wynik()
 110. {
 111.     wynik = pow(akt_x, 2) + pow(akt_y, 2);
 112. }
 113.  
 114. void calc_max_wynik()
 115. {
 116.     max_wynik = max(max_wynik, wynik);
 117. }
 118.  
 119.  
 120. int main()
 121. {
 122.     ios_base::sync_with_stdio(0);
 123.     cin.tie(0);
 124.  
 125.     long long tmp1;
 126.     long long tmp2;
 127.  
 128.     ///WPROWADZENIE DANYCH
 129.     cin>>n;
 130.  
 131.  
 132.     for(long long i=0; i<n; i++)
 133.     {
 134.         cin>>tmp1;
 135.         cin>>tmp2;
 136.  
 137.         if(tmp1 || tmp2)
 138.             vec.push_back(make_pair(tmp1, tmp2));
 139.         else
 140.             {n--; i--;}
 141.     }
 142.  
 143.     if(n==0)
 144.         {cout<<0; return 0;}
 145.  
 146.     ///SORTOWANIE KATOWE
 147.     sort(vec.begin(), vec.end(), comp);
 148.  
 149.     ///BEZ TEGO POJAWIAL SIE CZASEM PROBLEM DLA DANYCH, GDZIE BYLY 2/więcej WEKTORY W TYM SAMYM KIERUNKU,
 150.     ///KONKRETNIE JAK PRZYCHODZILO DO TEGO ZE GASIENNICA PRZECHODZILA 2 RAZ NA POCZATEK, DLA NIEKTORYCH DANYCH WYSZŁY BŁĘDY
 151.     vector <pair<long long, long long> > temp;
 152.     temp.push_back(vec[0]);
 153.  
 154.     long long a_x;
 155.     long long a_y;
 156.     long long b_x;
 157.     long long b_y;
 158.  
 159.     ///VEKTORY MAJA TAKI SAM KIERUNEK GDY: a_x/a_y = b_x/b_y => dla a_y=/=0 && b_y =/= 0 => a_x*b_y = b_x*a_y
 160.     ///DLA a_y = 0 oraz b_y = 0, gdy a_x oraz b_x maja takie same znaki
 161.  
 162.  
 163.     for(long long i=1; i<vec.size(); i++)
 164.     {
 165.         a_x = vec[i].first;
 166.         a_y = vec[i].second;
 167.         b_x = temp[temp.size()-1].first;
 168.         b_y = temp[temp.size()-1].second;
 169.  
 170.        // cout<<"a_x: "<<a_x<<" a_y: "<<a_y<<" b_x: "<<b_x<<" b_y: "<<b_y<<endl;
 171.  
 172.         ///MUSIALEM UZYC ATAN2, CHOCIAZ CHCIALEM SIE BEZ NIEGO OBEJSC JAK W KOMENTARZU NIZEJ (175, 198)
 173.         ///ALE a)TO JEST ZA WOLNE, b - ważniejsze)NIE DZIAŁA
 174.  
 175.         ///STWIERDZILEM ZE AKURAT TU, W PRZECIWIENSTWIE O TO CO CIE PYTALEM UZYCIE ATAN2 JEST SPOKO,
 176.         ///BO NIE MUSIMY MARTWIC SIE O DOKLADNOSC, BO MA WYKRYC TYLKO I WYLACZNIE ROWNE KATY,
 177.         ///NIC NIE DODAJEMY ITP, NA ZADNYM TESCIE Z GENERATORKI NIE BYLO Z TYM ZADNEGO PROBLEMU
 178.         /*if(a_y && b_y)
 179.         {
 180.             if(a_x*b_y == b_x*a_y)
 181.             {
 182.                 temp[temp.size()-1].first += a_x;
 183.                 temp[temp.size()-1].second += a_y;
 184.             }
 185.  
 186.             else
 187.                 temp.push_back(vec[i]);
 188.         }
 189.         else if(!a_y && !b_y)///vec[i].second=0 oraz temp[i-1].second=0
 190.             {
 191.                 if((a_x > 0 && b_x > 0)
 192.                 || (a_x < 0 && b_x < 0) )
 193.                 {
 194.                     temp[temp.size()-1].first += a_x;
 195.                     temp[temp.size()-1].second += a_y;
 196.                 }
 197.                 else
 198.                     temp.push_back(vec[i]);
 199.             }
 200.         else
 201.             temp.push_back(vec[i]);*/
 202.  
 203.         if(atan2(a_x, a_y) == atan2(b_x, b_y))
 204.         {
 205.             temp[temp.size()-1].first += a_x;
 206.             temp[temp.size()-1].second += a_y;
 207.         }
 208.  
 209.         else
 210.             temp.push_back(vec[i]);
 211.  
 212.     }
 213.  
 214.     vec = temp;
 215.     n = vec.size();
 216.  
 217.  
 218.  
 219.     ///"ZDWOJENIE" VECTORA
 220.     for(long long i=0; i<n; i++)
 221.         vec.push_back(vec[i]);
 222.  
 223. //    for(long long i=0; i<2*n; i++)
 224.   //    cout<<"i: "<<i<<" x: "<<vec[i].first<<" y: "<<vec[i].second<<endl;
 225.  
 226.     pocz = 0;
 227.     konc = 0;
 228.  
 229.     akt_x = vec[pocz].first;
 230.     akt_y = vec[pocz].second;
 231.     calc_wynik();
 232.     calc_max_wynik();
 233.  
 234.     vec.push_back(make_pair(0,0));
 235.     vec.push_back(make_pair(0,0));
 236.     vec.push_back(make_pair(0,0));
 237.     vec.push_back(make_pair(0,0)); ///DLA BEZPIECZENSTWA - JESLI ODWOLA SIE DO INDEKSU LEKKO POZA ZAKRESEM, TO NIC SIE NIE STANIE
 238. //return 0;
 239.     while(konc <= 2*n)
 240.     {
 241.         ///ZWIEKSZ KONIEC
 242.        // cout<<endl;
 243.         //cout<<"ZWIEKSZAM KONIEC: "<<konc+1<<endl;
 244.  
 245.         konc++;
 246.         add_to_sum(konc);
 247.  
 248.         if(pocz>n&& konc>n) ///CZASEM JEST W STANIE UCIAC CZAS O PRAWIE 50%
 249.             {cout<<max_wynik; return 0;}
 250.  
 251.  
 252.         if(konc-pocz>=n) ///JAK KOM. LINIJKA 9
 253.         {
 254.            // cout<<"USUWAM POCZ, NOWY: "<<pocz+1<<endl;
 255.             remove_from_sum(pocz);
 256.             pocz++;
 257.             remove_from_sum(konc);
 258.             konc--;
 259.             calc_wynik();
 260.             calc_max_wynik();
 261.         }
 262.  
 263.         else{
 264.             ///USUWAJ POCZATEK TAK DLUGO JAK TRZEBA
 265.             while((pole_skierowane(vec[pocz], vec[konc]) > 0 && pocz!=konc)) ///POLE MOZE BYC ROWNE 0, ALE TYLKO W WYPADKU,
 266.             {
 267.                 remove_from_sum(pocz);
 268.             // cout<<"USUWAM POCZATEK, NOWY:"<<pocz+1<<endl;
 269.                 pocz++;
 270.                 remove_from_sum(konc);
 271.                 konc--;
 272.                 calc_wynik();
 273.                 calc_max_wynik();
 274.                 //cout<<"WYNIK: "<<wynik<<endl;
 275.             }
 276.  
 277.             //  cout<<"akt_x: "<<akt_x<<" akt_y: "<<akt_y<<endl;
 278.             calc_wynik();
 279.             calc_max_wynik();
 280.         }
 281.  
 282.  
 283.     }
 284.  
 285.     cout<<max_wynik;
 286.  
 287.     return 0;
 288. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top