lzse

Zadanie FIRMA

Nov 29th, 2020 (edited)
455
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 1.-------------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. -- Napisz kwerendę wypisującą listę imion i nazwisk wszystkich pracowników
 4.  
 5. SELECT
 6.     `imie`, `nazwisko`
 7. FROM
 8.     `osoba` o
 9.         INNER JOIN
 10.     `pracownicy` p
 11. WHERE
 12.     p.id_osoby = o.id_osoby;
 13.  
 14. 2.-------------------------------------------------------------------------------
 15. Napisać kwerendę wypisującą pracowników od A do Z i posortować po nazwisku
 16.  
 17. SELECT
 18.     o.imie, o.nazwisko
 19. FROM
 20.     osoba o
 21.         INNER JOIN
 22.     pracownicy p
 23. WHERE
 24.     p.id_osoby = o.id_osoby
 25. ORDER BY o.nazwisko;
 26.  
 27. 3.-------------------------------------------------------------------------------
 28. Napisać kwerendę wypisującą pracowników pogrupowanych po nazwie firmy
 29.  
 30.  
 31.  
 32. SELECT
 33.     o.nazwisko 'nazwisko pracownika', f.nazwa
 34. FROM
 35.     osoba o
 36.         INNER JOIN
 37.     pracownicy p ON p.id_osoby = o.id_osoby
 38.         INNER JOIN
 39.     firma f ON f.id_firmy = p.id_firmy
 40. ORDER BY 2 , 1;
 41.    
 42.  
 43.  
 44. 4.-------------------------------------------------------------------------------
 45. Napisać kwerendę wypisującą liczbę firm w bazie
 46.     SELECT
 47.     COUNT(*) 'liczba firm'
 48. FROM
 49.     firma;
 50.  
 51. 5.--------------------------------------------------------------------------------
 52. Napisać kwerendę wyświetlającą liczbę pracowników w  danej firmie.
 53. SELECT
 54.     f.nazwa, COUNT(id_pracownika) liczba_pracowników
 55. FROM
 56.     pracownicy p
 57.         INNER JOIN
 58.     firma f ON p.id_firmy = f.id_firmy
 59. GROUP BY p.id_firmy
 60. ORDER BY 1;
 61.  
 62. 6.--------------------------------------------------------------------------------
 63. Napisz kwerendę podającą top 10 miast z których pochodzi najwięcej klientów
 64. SELECT
 65.     m.nazwa, COUNT(*) występowanie
 66. FROM
 67.     osoba o
 68.         INNER JOIN
 69.     miasto m ON o.id_miasta = m.id_miasta
 70. GROUP BY o.id_miasta
 71. ORDER BY występowanie DESC
 72. LIMIT 10;
 73.  
 74. 7.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 75. Napisz kwerendę podającą średnie wynagrodzenie pracowników per firma per departament
 76. SELECT
 77.     f.nazwa, d.nazwa, AVG(wynagrodzenie) średnie_wynagrodzenie
 78. FROM
 79.     `pracownicy` p
 80.         INNER JOIN
 81.     firma f ON p.id_firmy = f.id_firmy
 82.         INNER JOIN
 83.     departament d ON d.id_departamentu = p.id_departamentu
 84. GROUP BY p.id_firmy , p.id_departamentu
 85. ORDER BY f.nazwa , d.nazwa;
 86.  
 87.  
 88.  
 89. ------------------------------------------------------------------------------------------------
 90. /*
 91. H) napisz kwerendę podającą listę sumą liczby klientów per firma
 92.  
 93. */
 94.  
 95.  
 96.  
 97. SELECT
 98.     pracownicy.id_firmy, firma.nazwa, COUNT(klient.id_klienta) 'liczba_klientów per fima'
 99. FROM
 100.     klient
 101.         INNER JOIN
 102.     pracownicy ON klient.id_osoby = pracownicy.id_osoby
 103.         INNER JOIN
 104.     firma ON pracownicy.id_firmy = firma.id_firmy
 105. GROUP BY id_firmy
 106. ORDER BY 3 DESC;
 107.  
 108.  
 109.  
 110. ---------------------------------------------------------------------------------------
 111.  
 112.  I) napisz kwerendę podającą max wynagrodzenie pracowników per firma per departament posortowanych po nazwisku alfabetycznie
 113.  
 114.  
 115. SELECT
 116.     osoba.nazwisko,
 117.     osoba.imie,
 118.     firma.nazwa 'nazwa firmy',
 119.     departament.nazwa 'nazwa departamentu',
 120.     Max (pracownicy.wynagrodzenie) 'max wynagrodzenie'
 121. FROM
 122.     klient
 123.         INNER JOIN
 124.     pracownicy ON klient.id_osoby = pracownicy.id_osoby
 125.         INNER JOIN
 126.     firma ON pracownicy.id_firmy = firma.id_firmy
 127.         INNER JOIN
 128.     osoba ON osoba.id_osoby = pracownicy.id_osoby
 129.         INNER JOIN
 130.     departament ON departament.id_departamentu = pracownicy.id_departamentu
 131. GROUP BY pracownicy.id_firmy , departament.id_departamentu
 132.  
 133.  
 134. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 135. -- J(1)) Napisać kwerendę wyświetlającą średnią ilość produktów kupionych przez klienta w danej firmie
 136.  
 137.  
 138.  
 139.  
 140.  
 141.  
 142.  
 143.  
 144.  
 145.  
 146. -- J(2)) Napisać kwerendę wyświetlającą ilość produktów kupionych przez klientów w danej firmie
 147.  
 148. SELECT
 149.     firma.nazwa,
 150.     COUNT(`klient-produkt`.id_produkt) 'ilość produktów'
 151. FROM
 152.     `klient-produkt`
 153.         INNER JOIN
 154.     produkt ON produkt.id_produktu = `klient-produkt`.id_produkt
 155.         INNER JOIN
 156.     firma ON produkt.id_firmy = firma.id_firmy
 157. GROUP BY firma.id_firmy
 158. ;
 159.  
 160. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161. K)  Napisz kwerendę podającą średnią liczbę kupionych produktów przez klientów pogrupowanych per firma posortowanych w kolejności od najmniejszej do największej firmy oraz ograniczonych do pierwszych pięciu rekordów
RAW Paste Data