SHARE
TWEET

itn 4

a guest Mar 12th, 2018 14 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #--------------------------------------#
 2. #                205nd                 #
 3. #           Skript Tutorial            #
 4. #               5. díl                 #
 5. #       Potřebný addon: SkRayFall      #
 6. #                                      #
 7. #      Vytvořeno pro itnetwork.cz      #
 8. #--------------------------------------#
 9.  
 10. command /zaslattitle [<text>]:
 11.   trigger:
 12.     if arg-1 is not set: #V případě že argument za příkazem není nastaven (aby nám to nedělalo nepořádek)
 13.       send "&cNastav zprávu!"
 14.     else:
 15.       set {_alert.zprava} to colored arg-1 #Pro nastavení barevnosti hodnoty v argumentu
 16.       send player title "%{_alert.zprava}%" with subtitle "&aTitle vytvořený podle tutoriálu itnetwork.cz" for 10 seconds #Pošleme title s argumentem a subtitlem
 17.  
 18. command /hdcreate [<text>]:
 19.   trigger:
 20.     if arg-1 is not set: #V případě že argument za příkazem není nastaven
 21.       send "&cNastav text hologramu!"
 22.     else:
 23.       set {_hologram.text} to colored arg-1 #Pro nastavení barevnosti hodnoty v argumentu
 24.       create hologram "%{_hologram.text}%" at location of player for 10 seconds #Vytvoříme hologram s textem v příkazu, na místě kde se hráč nachází a na 10 sekund
 25.  
 26. command /baf [<offline player>]:
 27.   trigger:
 28.     if arg-1 is not set: #V případě že argument za příkazem není nastaven
 29.       send "&cSpecifikuj hráče!"
 30.     else:
 31.       if arg-1 is online: #Kontrola jestli hráč, zadaný v argumentu za příkazem, je online
 32.         show 420 "SMOKE_LARGE" particles at location of arg-1 for arg-1 offset by 1, 1, 1 #Zobrazí 120 kouřových particlů v lokaci hráče zvoleného v argumentu vždy 1 blok od hráče do všech směrů. Nezapomínejte uvést ID particlu do uvozovek!
 33.         send "&0&lBAF!!!" to arg-1
 34.         send "&aVykonáno!"
 35.       else:
 36.         send "&cTento hráč není online!"
 37.        
 38. every 20 ticks: #Každou sekundu
 39.   loop all players: #Zacyklíme všechny hráče na serveru
 40.     set tab header to "&aAhoj %loop-player%&a!" and footer to "&6 Online hráči: &c%amount of players%" for loop-player #Nastavíme obsah tablistu pro zacyklené hráče
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top