SHARE
TWEET

Kaedah senget Wahhabi

ak47suk1 Apr 25th, 2016 (edited) 83 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Kaedah senget Wahhabi
 2.  
 3. 1. Kalau ASWJ guna kaedah "tiada dalil yang melarang" sepertimana difahami pada ayat ;
 4.  
 5. وما نهاكم عنه فانتهوا
 6.  
 7. "Dan apa yang telah menegah oleh Nabi kepada kalian daripadanya maka hendaklah kamu jauhi"
 8.  
 9. Wahhabi akan memperlecehkan kaedah ini.
 10.  
 11. Tetapi time Wahhabi nak pertahankan budaya hindu yang mereka buat maka kaedah yang sama digunapakai. Ia ibarat meludah ke langit dan jatuh ke muka.
 12.  
 13. 2. Begitu juga dengan kaedah الترك bukan kaedah di dalam menentukan sesuatu hukum haram kerana الترك Nabi boleh membawa kepada hukum harus atau makruh.
 14.  
 15. 3. Justeru untuk memahami bid'ah samada ia dholalah (sesat) atau hasanah (baik) waimma urusan ibadah mahupun dunia ia tidak terlepas daripada prinsip hukum syara' di dalam pengajian usul fiqh. Inilah formula yang paling tepat kerana ia bersifat jaami' dan maani'.
 16.  
 17. 4. Kecuaian Wahhabi daripada menguasai kaedah istinbath dan istidlal para ulama mazhab menjadikan mereka keliru dan bersalahan di antara satu hukum dan hukum yang lain. Kerana neraca timbangannya senget. Sekali mereka kata boleh sekali mereka kata syirik dan haram di dalam perkara yang mempunyai 'illah yang sama.
 18.  
 19. 5. Kembalilah kepada disiplin ilmu yang sebenar. Pengajian Al-Quran dan Al-Hadith yang tidak menelusuri neraca kaedah ijtihad para ulama mujtahidin akan membawa kehancuran kepada syariat Islam. Sedikit demi sedikit menghapuskan amalan sunnah dengan alasan tidak ada dalil hakikatnya wahhabi tidak memahami dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah.
 20.  
 21. Yang Benar,
 22. Ustaz Mohd Al-Amin Bin Daud Al-Azhari
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top