SHARE
TWEET

PA.c Platform Dutch strings

a guest Apr 22nd, 2011 78 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. [PortableApps.comLocaleDetails]
 2. Name=Dutch
 3. LocalizedName=Nederlands
 4. Version=2.0
 5. ContibutedBy=the0chef, Martijn, Jelle Kuin, RockyTDR, MediQ, Marlon Groenendijk
 6. LocaleID=1043
 7. LocaleWinName=LANG_DUTCH
 8. LocaleCode2=nl
 9. LocaleCode3=nld
 10. LanguageCode=nl
 11. Localeglibc=nl
 12. Codepage=1252
 13.  
 14. [GENERAL]
 15. BUTTON_OK=&Ok
 16. BUTTON_CANCEL=&Annuleren
 17. BUTTON_REVERT=&Terug
 18. BUTTON_YES=&Ja
 19. BUTTON_NO=&Nee
 20. BUTTON_REMIND=Mij later herinneren
 21. COLOR_PINK=Roze
 22. COLOR_RED=Rood
 23. COLOR_ORANGE=Oranje
 24. COLOR_YELLOW=Geel
 25. COLOR_GREEN=Groen
 26. COLOR_BLUE=Blauw
 27. COLOR_PURPLE=Paars
 28. COLOR_VIOLET=Violet
 29. COLOR_BLACK=Zwart
 30. COLOR_WHITE=Wit
 31. COLOR_GRAY=Grijs
 32. COLOR_SILVER=Zilver
 33. COLOR_BRONZE=Brons
 34. COLOR_GOLD=Goud
 35. COLOR_BROWN=Bruin
 36.  
 37. [FORM_MAIN]
 38. APP_MENU_RUN=Uitvoeren
 39. APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=Uitvoeren als beheerder
 40. APP_MENU_RENAME=Naam wijzigen
 41. APP_MENU_HIDE=Verbergen
 42. APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Naar voorgrond
 43. APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=Naar achtergrond
 44. APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Verborgen iconen weergeven
 45. APP_MENU_REFRESH=Vernieuwen
 46. APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=Automatisch opstarten
 47. APP_MENU_EXPLORE_HERE=Hier verkennen
 48. APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Altijd alle programma's weergeven
 49. APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Categoriën bij alle programma's weergeven
 50. APP_MENU_ALL_APPS=Alle Portable Apps
 51. APP_MENU_BACK=Terug
 52. APP_MENU_CATEGORY=Categorie
 53. APP_MENU_CATEGORY_ADD=Categorie toevoegen
 54. APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Toegankelijkheid
 55. APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Ontwikkeling
 56. APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Onderwijs
 57. APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Spellen
 58. APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Afbeeldingen en foto's
 59. APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Internet
 60. APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Muziek en video's
 61. APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Kantoor
 62. APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Besturingssystemen
 63. APP_MENU_CATEGORY_SECURITY=Beveiliging
 64. APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Hulpprogramma's
 65. APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Overige
 66. DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE vrij van $DRIVETOTAL
 67. ICON_DOCUMENTS=&Documenten
 68. ICON_MUSIC=&Muziek
 69. ICON_PICTURES=&Afbeeldingen
 70. ICON_VIDEOS=V&ideo's
 71. ICON_EXPLORE=Ver&kennen
 72. ICON_BACKUP=&Back-up
 73. ICON_MANAGE_APPS=Programma's beheren
 74. ICON_OPTIONS=&Opties
 75. ICON_HELP=&Help
 76. ICON_SEARCH=&Zoeken
 77. ICON_MENU_CHANGE_PATH=Pad aanpassen
 78. ICON_MENU_CHANGE_ICON=Icoon aanpassen
 79. ICON_MENU_CHANGE_DOCUMENT_ROOT=Locatie van documentenmap aanpassen
 80. ICON_MENU_RESET=Terug naar standaardinstellingen
 81. MENU_MANAGE_APPS_CHECK_FOR_UPDATES=Op updates controleren
 82. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS=Meer programma's verkrijgen
 83. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_BY_CATEGORY=Op categorie
 84. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_BY_TITLE=Op titel
 85. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_NEW_APPS=Nieuwe programma's
 86. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_RECENTLY_UPDATED=Recent bijgewerkte apps
 87. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_MOST_POPULAR=Meest populair
 88. MENU_MANAGE_APPS_INSTALL_AN_APP=Programma manueel installeren
 89. MENU_BACKUP=Back-up maken
 90. MENU_RESTORE=Back-up herstellen
 91. MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=Klein lettertype
 92. MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=Groot lettertype
 93. MENU_OPTIONS_UPDATE=Op &updates controleren
 94. MENU_OPTIONS_ADD_APP=Nieuw programma installeren
 95. MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=Programma verwijderen
 96. MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=Programma-iconen vernieuwen
 97. MENU_OPTIONS_GET_APPS=Meer programma's downloaden...
 98. MENU_OPTIONS_LANGUAGE=&Taal
 99. MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=PortableApps.com-icoon weergeven
 100. MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=Bureaubladpictogrammen verbergen
 101. MENU_OPTIONS_THEME=T&hema
 102. MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=Nieuw thema toevoegen
 103. MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=PortableApps.com standaardthema
 104. MENU_OPTIONS_TRANSPARENCY=Transparantie
 105. MENU_HELP_ABOUT=Over
 106. MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Controleren op updates
 107. MENU_SEARCH_DRIVE=Zoeken op deze schijf
 108. MENU_SEARCH_COMPUTER=Zoeken op deze computer
 109. MENU_SEARCH_WEB=Zoeken op het internet
 110. MENU_TRAY_EJECT=&Loskoppelen
 111. MENU_TRAY_EXIT=A&fsluiten
 112. DIALOG_EJECT_FAIL=De volgende Portable Apps zijn nog actief:%RUNNINGAPPS%Sluit alle Portable Apps af voor u het apparaat loskoppelt.
 113. INVALID_INSTALLER=Het PortableApps.com-formaat lijkt niet te worden ondersteund door dit installatiebestand. Mogelijk is het bestand gewijzigd of ondersteunt het geen Portable installatie. Het wordt aangeraden om de afkomst van het bestand te controleren. Wilt u verder gaan met de installatie?
 114. CHECK_DRIVE=Schijf controleren op fouten
 115. CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=%DRIVE% controleren op fouten...
 116. AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Waarschuwing: Automatisch afspelen gewijzigd
 117. AUTORUN_CHANGE_WARNING=Het PortableApps.com Platform heeft gedetecteerd dat de instelling van automatisch afspelen gewijzigd is. Deze wijziging kan veroorzaakt worden door een virus, spyware of gewijzigd autorun.inf bestand. Als u de wijziging niet zelf hebt gemaakt wordt het aangeraden om de schijf meteen te controleren op virussen en/of spyware.
 118. APP_MENU_FAVORITE=Favoriet
 119.  
 120. [PORTABLEAPPS.COM_ICON]
 121. SHOW_PLATFORM=PortableApps.com Platform weergeven
 122. ALWAYS_ON_TOP=Altijd op de voorgrond
 123. HIDE_ICON=Dit icoon verbergen
 124.  
 125. [FORM_RENAME_MENU_ITEM]
 126. CAPTION=Naam wijzigen
 127. LABEL_ORIGINAL=Originele naam
 128. LABEL_CUSTOM=Aangepaste naam
 129.  
 130. [FORM_UNINSTALL_DIALOG]
 131. TITLE=%APPNAME% verwijderen?
 132. MESSAGE=PAS OP: Naast het programma zelf zullen ook alle voorkeuren worden verwijderd (instellingen, favorieten, etc).  Documenten of andere bestanden in uw documentenmap of andere mappen zullen niet worden aangepast, maar alle bestanden in de deze map worden verwijderd:
 133. QUESTION=Weet u zeker dat u %APPNAME% wil verwijderen?
 134. FAILMESSAGE=Verwijderen van %APPNAME% is mislukt.
 135.  
 136. [FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
 137. TITLE=Bezig met verwijderen van %APPNAME%
 138. MESSAGE=Bezig met verwijderen van %APPNAME%. Een ogenblik geduld...
 139.  
 140. [FORM_UPDATE]
 141. LABEL_UPDATE=Updates
 142. LABEL_CHECK_INQUIRY=Controleren op updates voor het PortableApps.com Platform?
 143. LABEL_CHECKING=Controleren op updates...
 144. LABEL_UP_TO_DATE=U heeft de meest recente versie al!
 145. LABEL_DOWNLOADING=Update downloaden...
 146. LABEL_UPDATED=Het PortableApps.com Platform is succesvol bijgewerkt.
 147.  
 148. [FORM_OPTIONS]
 149. FORM_NAME=Opties
 150. TAB_GENERAL=Algemeen
 151. TAB_THEMES=Thema's
 152. TAB_FILE_ASSOCIATIONS=Bestandsassociaties
 153. TAB_FONTS=Lettertypes
 154. TAB_ADVANCED=Geavanceerd
 155. GENERAL_DISLAY_OPTIONS=Weergave-opties
 156. GENERAL_USE_LARGE_FONTS=Grote lettertypes gebruiken
 157. GENERAL_MENU_TRANSPARENCY=Menu-transparantie
 158. GENERAL_MENU_TRANSPARENCY_OFF=Uit (100% ondoorzichtigheid)
 159. GENERAL_LANGUAGE=Taal
 160. GENERAL_LANGUAGE_USE_FOR_ALL=Deze taal voor alle portable apps gebruiken
 161. GENERAL_APP_LIST_ORGANIZATION=Programmalijst-organisatie
 162. GENERAL_SMART_WITH_CATEGORIES=Slim met categorieën - favorieten en recente programma's op het eerste scherm. Alle programma's op categorie op het tweede scherm.
 163. GENERAL_SMART_ALPHA=Slim alfabetisch - Favorieten en recente programma's op het eerste scherm. Alle programma's alfabetisch op het tweede.
 164. GENERAL_SHOW_ALL_CATEGORIES=Alles met categorieën weergeven - Favorieten eerst, alle andere programma's gegroepeerd op categorie.
 165. GENERAL_SHOW_ALL_ALPHABETICALLY=Alles alfabetisch weergeven - Favorieten eerst, daarna alle andere programma's alfabetisch.
 166. THEMES_THEME_PREVIEW=Thema-voorbeeld
 167. THEMES_ADD_THEME=Thema toevoegen
 168. THEMES_GET_THEMES=Thema's verkrijgen
 169. THEMES_USE_THEME=Thema gebruiken
 170. THEMES_REMOVE_THEME=Thema verwijderen
 171. THEMES_CUSTOM_COLOR=Aangepaste kleur
 172. THEMES_CUSTOM_COLOR_PREVIEW=Voorbeeld met aangepaste kleur
 173. THEMES_BEVELED=Schuin
 174. THEMES_FLAT=Plat
 175. THEMES_LIGHT=Licht
 176. THEMES_DARK=Donker
 177. FILE_ASSOCIATIONS_EXTENSION=Bestandstype
 178. FILE_ASSOCIATIONS_OPEN_WITH=Openen met
 179. FILE_ASSOCIATIONS_ICON=Icoon
 180. FILE_ASSOCIATIONS_ADD=Bestandstype toevoegen
 181. FILE_ASSOCIATIONS_EDIT=Bestandstype wijzigen
 182. FILE_ASSOCIATIONS_DELETE=Bestandstype verwijderen
 183. FILE_ASSOCIATIONS_DISABLE=Bestandsassociaties uitschakelen
 184. FONTS_NAME=Lettertype-naam
 185. FONTS_FILE=Bestandsnaam
 186. FONTS_ADD=Lettertype toevoegen
 187. FONTS_REMOVE=Lettertype verwijderen
 188. FONTS_DISABLE=Portable lettertypes uitschakelen
 189. ADVANCED_UPDATER=Updater-instellingen
 190. ADVANCED_UPDATER_FREQUENCY=Op updates controleren...
 191. ADVANCED_UPDATER_STARTUP=Bij opstarten van het platform
 192. ADVANCED_UPDATER_DAILY=Elke dag
 193. ADVANCED_UPDATER_HOURLY=Elk uur
 194. ADVANCED_UPDATER_MANUAL=Handmatig
 195. ADVANCED_REMAIN_VISIBLE=Menu niet verbergen als het focus verliest
 196. ADVANCED_START_MINIMIZED=Menu geminimaliseerd starten
 197. ADVANCED_FADE_MENU=Menu in- en uitfaden
 198. ADVANCED_HIDE_DESKTOP_ICONS=Bureaubladpictogrammen verbergen bij uitvoeren van het menu
 199. ADVANCED_SHOW_SINGLE_APP_ICON=Slechts één icoon weergeven voor apps met meerdere iconen
 200.  
 201. [UPDATER]
 202. COLUMN_APP=Portable App
 203. COLUMN_DOWNLOAD_SIZE=Downloaden
 204. COLUMN_INSTALL_SIZE=Installeren
 205. COLUMN_DESCRIPTION=Beschrijving
 206. COLUMN_APP_TYPE=App type
 207. COLUMN_CATEGORY=Categorie
 208. COLUMN_SUBCATEGORY=Subcategorie
 209. COLUMN_RELEASE_DATE=Vrijgegeven op
 210. COLUMN_UPDATED_DATE=Bijgewerkt op
 211. COLUMN_ABBREVIATION_MEGABYTE=MB
 212. INTRO_WAIT=PortableApps.com controleren op updates...
 213. INTRO_UPTODATE=Alle Portable Apps zijn up-to-date.
 214. SELECTION_HEADING_NEW=Nieuwe Portable Apps downloaden
 215. SELECTION_SUBHEADING_NEW=Selecteer de Portable Apps die u wilt installeren en klik op %NEXT%
 216. SELECTION_HEADING_UPDATE=Portable Apps bijwerken
 217. SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Er zijn updates beschikbaar voor de volgende Portable Apps
 218. DOWNLOAD_HEADING=Downloaden en installeren
 219. DOWNLOAD_SUBHEADING=Een ogenblik geduld, de Portable Apps worden gedownload en geïnstalleerd
 220. FINISH_HEADING_NEW=Portable Apps toegevoegd
 221. FINISH_TEXT_NEW=De nieuwe Portable Apps zijn geïnstalleerd en beschikbaar in het PortableApps.com Menu.
 222. FINISH_HEADING_UPDATE=Update voltooid
 223. FINISH_TEXT_UPDATE=Portable apps zijn bijgewerkt en beschikbaar in het PortableApps.com Menu.
 224. FINISH_HEADING_FAIL=Fout
 225. FINISH_TEXT_FAIL=De PortableApps.com updater is niet succesvol voltooid! Probeer het later opnieuw.
 226. ERROR_NOCONNECTION=Kan geen verbinding maken met PortableApps.com voor het verkrijgen van Portable Apps. Probeer het later nogmaals.
 227. FIRSTRUN=Wilt u dat het PortableApps.com Platform automatisch controleert op updates bij het opstarten?
RAW Paste Data
Top