rootuss

Untitled

Mar 30th, 2020
636
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. ljmp start
 2. org 0100h
 3. start:
 4.  
 5.  mov r0, #0xDC      ; losowa wartość załadowana do 8-bitowego rejestru r0
 6.  mov dptr, #0xA100  ; losowy adres XRAM załadowany do 16-bitowego rejestru dptr
 7.                    
 8.  mov a, r0          ; pobranie wartości z rejestru r0 do akumulatora
 9.  mov r1, #3         ; Liczba wykonań pętli (czyli liczba zapisanych liczb do XRAM)
 10.  
 11. loop:               ; Załadowanie do 3 kolejnych komórek pamieć
 12.                     ; 3 kolejnych liczb
 13.  movx @dptr,a       ; @ - tryb adresowania pośredniego
 14.                     ; czyli załadowanie danych pod adres, który jest
 15.                     ; zawarty w rejestrze dptr
 16.  inc a              ; zwiększenie zapisywanej liczby
 17.  inc dptr           ; zwiększenie wartości adresu
 18.  djnz r1, loop
 19.  
 20.  mov dptr, #0xA100  ; Załadowanie danych z XRAM do rejestrów r0-r2
 21.  movx a, @dptr
 22.  mov r0, a
 23.  inc dptr
 24.  movx a, @dptr
 25.  mov r1, a
 26.  inc dptr
 27.  movx a, @dptr
 28.  mov r1, a
 29.  inc dptr
 30.  movx a, @dptr
 31.  mov r2, a
 32.  
 33.  nop
 34.  end start
RAW Paste Data