Guest User

Dirk - Klacht over studentenregel

a guest
Oct 3rd, 2015
132
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Betreft: klacht over studentenregel
 2.  
 3. Geachte mevrouw, meneer,
 4.  
 5. Dit betreft een klacht over een incident met de aanvullende huisregels van uw supermarkt. Wellicht heeft u al soortgelijke klachten ontvangen van andere klanten. Toch stuur ik u deze brief omdat ik me ernstig zorgen maak over dit incident.
 6.  
 7. https://www.dirk.nl/over-dirk/voorwaarden#Huisregels
 8.  
 9. Het incident vond plaats in de betreffende supermarkt op een dinsdagochtend (29 september). Toen ik uw supermarkt binnenliep werd ik tegengehouden door een van uw medewerkers. Er werd mij verteld dat ik naar buiten moest om in de studentenrij te staan. Ik was al eerder op de hoogte van deze studentenregel, maar ik had niet verwacht dat ik zou worden aangezien en aangesproken als student.
 10. Ik vertelde uw medewerker dat ik geen student was, waarop mij werd gevraagd of ik dit kon bewijzen. Ik vertelde dat het absurd was om een negatief feit te bewijzen (niet student zijn), waarop ik de vraag kreeg wat voor werk ik deed. Ook deze vraag vond ik absurd aangezien werk en studie elkaar niet altijd uitsluiten. Iemand die werkt kan ook studeren en omgekeerd. Iemand kan ook tijdelijk zonder werk en studie zitten. Tenslotte vroeg ik aan uw medewerker waarom hij dacht dat ik student was en in de rij moest staan. Het antwoord was eveneens absurd, namelijk dat ik een rugzak omhad.
 11.  
 12. Aangezien de omstandigheden (drukte, weinig tijd) heb ik besloten om uw supermarkt te verlaten in plaats van in de rij te staan of door te lopen. Dit leek me op dat moment de beste oplossing voor beide partijen. Maar ik benadruk in deze brief dat ik het absoluut niet eens ben met de manier waarop uw medewerker mij benaderde en de argumenten die hij voerde.
 13. Gezien de ligging van de betreffende supermarkt met meerdere scholen in de buurt kan ik wel begrijpen dat er soms sprake is van drukte en overlast. Ook kan ik begrijpen dat de regel bedoeld is om een veilige en prettige winkelomgeving te maken. Deze studentenregel in huidige vorm is niet de juiste aanpak.
 14.  
 15. Ten eerste heeft uw supermarkt geen duidelijke definitie van "student". Ook zal zo'n definitie weinig nut hebben. Zoals ik eerder heb aangegeven is het geen vaste, exclusieve doelgroep die makkelijk te onderscheiden is van anderen.
 16.  
 17. Ten tweede is het onsierlijk om een rij klanten voor de ingang te houden terwijl er geen sprake is van enorme drukte. De regel verplaatst de (geringe) problematiek van overlast van "binnen uw supermarkt" naar "voor de ingang van uw supermarkt".
 18.  
 19. Ten derde is het onduidelijk hoe de regel wordt gehanteerd en in hoeverre deze wordt gehandhaafd. Vanuit het perspectief van een aangesproken klant kan het aanvoelen als een negatieve vorm van discriminatie, terwijl er wellicht alleen maar sprake is van een verkeerde inschatting van een medewerker, zonder kwade bedoelingen.
 20.  
 21. Deze problematische punten leiden tot onaangename situaties en incidenten vergelijkbaar met wat ik die dinsdagochtend heb meegemaakt. Deze zijn niet prettig voor uw medewerker, en vooral niet prettig voor uw klanten die twintigers zijn, net afgestudeerd zijn, er jonger uitzien dan hun leeftijd, enz.
 22.  
 23. Ik hoop dat u inziet dat de huidige studentenregel haast niet te verdedigen valt. Het per direct afschaffen van deze studentenregel en meer rekening houden met de wensen en behoeften van uw verschillende klanten (student of niet) lijkt me een zeer redelijke oplossing.
 24.  
 25. Ik hoor graag een gepaste reactie.
RAW Paste Data