daily pastebin goal
47%
SHARE
TWEET

Lektion 3: Uppgift 1

CarlBjorklund Oct 6th, 2017 (edited) 25 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. with Ada.Integer_Text_IO; use Ada.Integer_Text_IO;
 2. with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;
 3.  
 4. --Mata in fem heltal och summera dessa. Avänd underprogram och fält.
 5. procedure Upp1 is
 6.    
 7.    type Array_Int is
 8.      array(1..5) of Integer;
 9.  
 10.    procedure Inmatning(A: out Array_Int) is
 11.    begin
 12.       Put("Mata in fem heltal: ");
 13.       for I in 1..5 loop
 14.      Get(A(I));
 15.       end loop;
 16.       Skip_Line;
 17.    end Inmatning;
 18.    
 19.    procedure Summering(A: in Array_Int;Summan: out Integer) is
 20.    begin
 21.       Summan:=0;
 22.       for E in 1..5 loop
 23.      Summan:=A(E)+Summan;
 24.       end loop;
 25.      
 26.    end Summering;
 27.    X: Array_Int;
 28.    Y: Integer;
 29. begin
 30.    
 31.    Inmatning(X);
 32.    Summering(X,Y);
 33.    Put("Suman blev: ");
 34.    Put(Y,0);
 35. end Upp1;
RAW Paste Data
Top