martaczaska

16QAM

Oct 22nd, 2020 (edited)
1,132
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. % 22.10.2020 r.
 2. % 171632 Marta Trzaska
 3. % Zad.1 Modulator/demodulator sygnału 16QAM
 4.  
 5. beta=1;
 6.  
 7.  
 8. % 1. Generowanie wektora wejściowego:
 9.     %Dane wejściowe
 10.     N = 40;
 11.     M = 100;
 12.     %Wektor wejściowy
 13.     wejsciowy=randi([0,1],[1,N]);
 14.    
 15. % 2. Rozdzielenie wektora wejściowego na sekcje 4-bitowe
 16.     wejsciowy4bit=reshape(wejsciowy,[4,10]);
 17.  
 18. % 3. Podział na I oraz Q
 19.     I=zeros(1,10);
 20.     Q=zeros(1,10);
 21.     for i=1:10
 22.         if(wejsciowy4bit(1,i)==0 && wejsciowy4bit(2,i)==0)
 23.             I(i)=-3;
 24.         end
 25.         if(wejsciowy4bit(1,i)==0 && wejsciowy4bit(2,i)==1)
 26.             I(i)=-1;
 27.         end
 28.         if(wejsciowy4bit(1,i)==1 && wejsciowy4bit(2,i)==1)
 29.             I(i)=1;
 30.         end
 31.         if(wejsciowy4bit(1,i)==1 && wejsciowy4bit(2,i)==0)
 32.             I(i)=3;
 33.         end
 34.        
 35.         if(wejsciowy4bit(3,i)==1 && wejsciowy4bit(4,i)==0)
 36.             Q(i)=-3;
 37.         end
 38.         if(wejsciowy4bit(3,i)==1 && wejsciowy4bit(4,i)==1)
 39.             Q(i)=-1;
 40.         end
 41.         if(wejsciowy4bit(3,i)==0 && wejsciowy4bit(4,i)==1)
 42.             Q(i)=1;
 43.         end
 44.         if(wejsciowy4bit(3,i)==0 && wejsciowy4bit(4,i)==0)
 45.             Q(i)=3;
 46.         end
 47.     end
 48.    
 49. % 4. Nadpróbkowanie M-krotne
 50.     wejsciowe_I=zeros(1,1000); % ls*M=10*1000
 51.     wejsciowe_Q=zeros(1,1000); % ls*M=10*1000
 52.    
 53.     for i=1:10
 54.         for k=1:M
 55.             wejsciowe_I(1,i*M-M+k)=I(i);
 56.         end
 57.     end
 58.    
 59. % 5. Odpowiedź impulsowa filtru typu podniesiony cosinus
 60.         T=100; %czas trwania symbolu
 61.         t=-100;
 62.         for i=1:201 %odp impuls. filtru obejmuje 2 symbole (200 próbek)
 63.             if((t==(T/(2*beta))) || (t==(-T/(2*beta))))
 64.                 h(i)=(pi/(4*T))*sinc(1/(2*beta));
 65.             else
 66.                 h(i)=(1/T)*sinc(t/T)*cos(pi*beta*t/T)/(1-(2*beta*t/T)^2);
 67.             end
 68.             t=t+1;
 69.         end
 70.    
 71. % Modulator: 6. Filtracja (przy użyciu splotu)
 72.     wyjsciowe_I=conv(wejsciowe_I,h);
 73.     wyjsciowe_Q=conv(wejsciowe_Q,h);
 74.  
 75. % Modulator: 7. Modulacja
 76.     time=[0:100/1200:100-100/1200];
 77.     sinus=sin(2*pi*time);
 78.     cosinus=cos(2*pi*time);
 79.    
 80.     mod_I=wyjsciowe_I.*sinus;
 81.     mod_Q=wyjsciowe_Q.*cosinus;
 82.    
 83.     mod_16QAM=mod_I+mod_Q;
 84.    
 85. % Demodulator: 8. Rozdzielenie na tory I i Q
 86.     odebrany_I = mod_16QAM.*sinus;
 87.     odebrany_Q = mod_16QAM.*cosinus;
 88.    
 89.    
 90. % Demodulator: 9. Całkowanie
 91.     suma_zdemod_I = zeros(1,10);
 92.     suma_zdemod_Q = zeros(1,10);
 93.     for i=1:10
 94.         for j=1:100
 95.             suma_zdemod_I(1,i)=suma_zdemod_I(1,i) + odebrany_I(1,(i-1)*100 +j+100);
 96.             suma_zdemod_Q(1,i)=suma_zdemod_Q(1,i) + odebrany_Q(1,(i-1)*100 +j+100);
 97.         end
 98.     end
 99.    
 100. % Demodulator: 10. Decyzja - progi
 101.     I_det=zeros(1,10);
 102.     Q_det=zeros(1,10);
 103.    
 104.     for i=1:10
 105.         if suma_zdemod_I(i) >= 0
 106.             if suma_zdemod_I(1, i) < 50      I_det(1,i) = 1;
 107.             else                               I_det(1,i) = 3;
 108.             end
 109.         elseif suma_zdemod_I(1,i) < 0    
 110.             if suma_zdemod_I(1, i) < -50      I_det(1,i) = -3;
 111.             else                               I_det(1,i) = -1;
 112.             end
 113.         end
 114.        
 115.         if suma_zdemod_Q(i) >= 0
 116.             if suma_zdemod_Q(1, i) < 50      Q_det(1,i) = 1;
 117.             else                               Q_det(1,i) = 3;
 118.             end
 119.         elseif suma_zdemod_Q(1,i) < 0    
 120.             if suma_zdemod_Q(1, i) < -50      Q_det(1,i) = -3;
 121.             else                               Q_det(1,i) = -1;
 122.             end
 123.         end
 124.     end
 125.  
 126. % Demodulator: 11. Dane wyjściowe
 127.     wyjscie=zeros(1,N);
 128.     wyjscie4=zeros(4,10);
 129.    
 130.     for i=1:10
 131.         if(I_det(1,i)==-3)
 132.             wyjscie4(1,i) = 0;
 133.             wyjscie4(2,i) = 0;
 134.         elseif(I_det(1,i)==-1)
 135.             wyjscie4(1,i) = 0;
 136.             wyjscie4(2,i) = 1;
 137.         elseif(I_det(1,i)==1)
 138.             wyjscie4(1,i) = 1;
 139.             wyjscie4(2,i) = 1;
 140.         elseif(I_det(1,i)==3)
 141.             wyjscie4(1,i) = 1;
 142.             wyjscie4(2,i) = 0;
 143.         end
 144.        
 145.         if(Q_det(1,i)==-3)
 146.             wyjscie4(3,i) = 1;
 147.             wyjscie4(4,i) = 0;
 148.         elseif(Q_det(1,i)==-1)
 149.             wyjscie4(3,i) = 1;
 150.             wyjscie4(4,i) = 1;
 151.         elseif(Q_det(1,i)==1)
 152.             wyjscie4(3,i) = 0;
 153.             wyjscie4(4,i) = 1;
 154.         elseif(Q_det(1,i)==3)
 155.             wyjscie4(3,i) = 0;
 156.             wyjscie4(4,i) = 0;
 157.         end  
 158.     end
 159.    
 160.     wyjscie=reshape(wyjscie4,[1 40]);
 161.  
 162. %wyświetlanie wykresów
 163.  
 164. hold on;
 165. x=[1:40];
 166. grid on;
 167.  
 168. plot(x, wejsciowy,'ko'); %sekwencja bitów przed modulacją
 169.  
 170. plot(x, wejsciowy,'ko'); %sygnał zmodulowany
 171.  
 172. plot(x, wejsciowy,'ko'); %sekwencja bitów po demodulacji
 173.    
 174. mod_16QAM
RAW Paste Data