rootuss

furier1

Oct 28th, 2019
207
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. %-----------widmo amplitudowe sygnału w zakresie 0 do fp-----------
 2.  
 3. clear; %czyszcenie pamieci programu
 4.  
 5. %------------------------------------------
 6. %parametry osi czasu, generowanie osi czasu
 7. %------------------------------------------
 8. N=200; %200 próbek %200 jest,ale tam niżej 1024 bo tak woli algorytm
 9. fp=1000; %częstotliwośc próbkowania
 10. t=0  :  1/fp : (N-1)/fp;
 11.  
 12. %--------------------
 13. %suma sinusów i szumu
 14. %--------------------
 15. x=6*sin(2*pi*250*t)+ 2*sin(2*pi*350*t)+ 0*randn(1,N);
 16.                     %ostatnie to szum biały z A=0, jak damy duzo (np. 10) to na dolnym wykresie to
 17.                     %zniknac moze drugi nizszy prazek
 18.  
 19. subplot(211);       %dzieli okno na macierz (2 wiersze, 1 kolumna, sygnał wyświetli się w 1 miejscu)
 20. plot(t,x);  
 21. xlabel ('czas [s]');
 22. ylabel ('sygnal');
 23.  
 24. %-----
 25. %widmo
 26. %-----
 27. Nf=1024;                        %widmo zespolone
 28.                                 %Nf to dług. transformaty (1024 jest
 29.                                 %dlatego, ponieważ dla algorytmu RADIX 2
 30.                                 %musi być to potęgą liczby 2 (200<1024 zatem ok)
 31.                                  
 32. v=fft (x,Nf);                   %widmo amplitudowe
 33.                                 %Forurier Fast Transformate
 34.                                 % x-sygnał,
 35.                                 % Nf-dlugość transformaty Fouriera
 36.  
 37. w=abs(v);                       %moduł transfromaty Fouriera
 38. %w=unwrap(angle(v));            %angle liczy kąt od tyłu a unwrap to
 39.                                 % naprawia i podaje właściwy kąt
 40. %w=real(v);                      %zwraca cz. rzeczywistą l. zesp z transformaty
 41. %w=img(v);                       %zwraca cz. zespoloną l. zesp z transformaty
 42.                                
 43. f=linspace(0,fp*(Nf-1)/Nf,Nf);  %generowanie osi częstotliwości
 44.                                    %linspace(a,b,c)
 45.                                 %generujemy sygnał od a do b (na osi Y) z c
 46.                                 %liczb na osi X
 47.  
 48. subplot(212);                   %dzieli okno na macierz (2 wiersze, 1 kolumna, sygnał wyświetli się w 2 miejscu)
 49.  
 50. plot(f,w)
 51. xlabel('czestotliwosc [HZ]');
 52. xlabel('modul widma');
RAW Paste Data