MSzopa

C++ 03.12.2021

Dec 3rd, 2021
700
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. // biblioteka z obsługą plików
 3. #include <fstream>
 4. // bilbioteka ze stringami, np. getline()
 5. #include <string>
 6. using namespace std;
 7. int main()
 8. {
 9.     int a,b;
 10.     // ifstream - tylko otwieranie
 11.     // ofstream - tylko pisanie do pliku
 12.     // fstream - obie opcje
 13.     ifstream plik;
 14.     ofstream plik2;
 15.     // otwieranie pliku
 16.         // ("sciezka", tryb otwarcia pliku*)
 17.             // ios:in - tylko czytanie
 18.             // ios:out - tylko zapisywanie
 19.             // ios:app - ustawienie wskaźnika na końcu pliku (by nie nadpisywać danych które są już w pliku)
 20.     plik.open("dane.txt");
 21.     // by nie nadpisywało, tylko dopisywało
 22.     plik2.open("dane2.txt", ios::app);
 23.     // czy plik jest otwarty
 24.     if (plik.is_open()) {
 25.         // odczytywanie, tak jak cin
 26.         plik >> a >> b;
 27.         // zapisywanie, tak jak cout
 28.         plik2 << a + b << endl;
 29.         // pobranie 5 pierwszych linijek
 30.         for (int i = 0; i < 5; i++) {
 31.             string linia;
 32.             // pobieranie lini z [plik] do zmiennej [linia]
 33.             getline(plik, linia);
 34.             cout << linia;
 35.         }
 36.         // zamykanie
 37.         plik.close();
 38.         plik2.close();
 39.     }
 40.     else {
 41.         cout << "Nie udało się otworzyć pliku";
 42.     }
 43.     return 0;
 44. }
 45.  
RAW Paste Data