daily pastebin goal
88%
SHARE
TWEET

Script

a guest Nov 12th, 2012 96 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <cfif #user.bots# is 0>
 2. <font color="red">Je BOT saldo is op. Je kunt geen BOT's meer maken, koop hierboven extra BOT tegoed</font>                                              </cfif>
 3.                                                  <cfif #user.bots# gte 1>
 4. <center><h2><font color="green">Je kunt nog <cfoutput>#user.bots#</cfoutput> BOT's maken!</font></h2></center>
 5.                         <cfif IsDefined('form.submit')>
 6.                         <cfoutput>
 7.                          <cfif #user.bots# gte 1>
 8.                                   <cfquery name = "pay" datasource = "#DSN#">
 9.                                 UPDATE users
 10.                                 SET bots=#user.bots#-1
 11.                                 WHERE id=#user.id#
 12.                           </cfquery>
 13.                           <cfquery name = 'get' datasource = '#DSN#'>
 14.                         INSERT INTO `bots` (`id`, `room_id`, `ai_type`, `name`, `motto`, `look`, `x`, `y`, `z`, `rotation`, `walk_mode`, `min_x`, `min_y`, `max_x`, `max_y`, `effect`, `owner`)
 15.                         VALUES (NULL, '#form.room#', 'generic', '#form.name#', '#form.motto#', '#form.look#', '#form.coordsz#', '#form.coordsy#', '#form.coordsz#', '#form.rotation#', '#form.walk#', '0', '0', '0', '0', '#form.effect#', '#user.id#');
 16.                           </cfquery>
 17.  
 18.                          
 19.                                  <center><img src='/c_images/group_1.gif' /></center><br>
 20.                                                 Geweldig! Je BOT <b>'#form.name#'</b> is succesvol aangemaakt! Gelieve in het hotel het commando ':update_bots' te typen en in je kamer ':unload' te zeggen. Je bot verschijnt dan automatisch in je kamer!
 21.                                                 <br><br>
 22.                                                 <a href='/content/1-Home/botteksten.cfm'>Laat <b>#form.name#</b> spreken</a><br>
 23.                                                 <a href='/content/1-Home/botreacties.cfm'>Laat <b>#form.name#</b> reageren</a><br>
 24.  
 25.                         <br><br>
 26.                                 <a href='bots.cfm'>Terug</a>
 27.                          <cfelse>
 28.                                 <b>Je hebt te weinig credits, sorry!</b><br>
 29.                                 <br><a href='groepen.cfm'>ยป Terug</a>
 30.                          </cfif>
 31.                         </cfoutput>
 32.                         <cfelse>
 33.  
 34.                          <cfform name='form' method='post'>
 35.                         <b>Naam:</b><br>
 36.  
 37. <input type='text' name='name' rows='3' cols='40'></textarea>
 38.                            <br>
 39.                                         <b>Motto:</b><br>
 40.  
 41. <input type='text' name='motto' rows='3' cols='40'></textarea>
 42.                            <br>
 43.                            
 44.                                         <b>Kleding van de bot:</b><br>
 45. <cfoutput>
 46. <input type='text' name=look' rows='3' cols='40' value='#user.look#' disabled='true'></textinput>
 47. <input type='hidden' value='#user.look#' name='look'>
 48. </cfoutput><br>
 49. <i>De kleding die je bot aan zal hebben is dezelfde kleding als jij, kleed je om en herlaad deze pagina om de kleding te veranderen.
 50. </i>
 51. <br><br>
 52. <b>Rotatie:</b><br>
 53. <select name="rotation"><option value="3">Frontaal (3)</option><option value="7">Achter(7)</option><option value="1">Rechts (1)</option><option value="2">Schuin rechts (2)</option><option value="8">Achter rechts (8)</option><option value="5">Links (5)</option><option selected="selected" value="4">Schuin links (4)</option><option value="6">Achter links (6)</option></select>
 54. <br><br>
 55.                 <b>Kamer van de BOT:</b><br>
 56. <cfquery name = "Rooms" datasource = "#DSN#">
 57.                 SELECT caption, description, users_now, score, state, id
 58.                 FROM rooms
 59.                 WHERE owner = '#user.username#'
 60.                 ORDER BY users_now DESC
 61.                
 62.                
 63.         </cfquery>
 64.  
 65.        
 66.  
 67.  
 68.  
 69.                 <select name="room">
 70.                  <cfoutput query = "Rooms">
 71. <option value="#id#">#caption#</option>
 72.         </cfoutput>    
 73.         </select>
 74.  
 75. <br>
 76.  
 77.                            <br>
 78.                            <b>Effect:</b><br>
 79.                            <select name="effect">
 80. <option value="0">Geen effect</option>
 81. <optgroup label="Beschikbare effecten">
 82. <option value="1">Spotlight</option>
 83. <option value="111">Gouden medaille</option>
 84. </optgroup>
 85. </select>
 86.  
 87.  
 88.                            <br>
 89.                            <b>Coordinaten:</b><br>
 90.                            X : <input style="width:50px;" name="coordsx" type="text"> &nbsp; &nbsp; Y : <input style="width:50px;" name="coordsy" type="text"> &nbsp; &nbsp; Z : <input style="width:50px;" name="coordsz" type="text">
 91.         <br><i>Dit is iets ingewikkelder, dit bepaald waar je BOT staat in je kamer. Ga naar de plek waar je hem wilt in je kamer, typ :coords, en dan krijg je een alertje waarin staat X: (bijv: 1). Y: (bijv: 1). Z: (bijv: 1). Vul deze gegevens hierboven in.</i><br>
 92.         <br><b>Plaats:</b><br>
 93.         <select name="walk" style="">
 94.         <option value="freeroam" selected>Vrij lopend</option>
 95.         <option value="stand">Voor altijd stilstaand</option>
 96.         </select>
 97.  
 98.                                                                            
 99.  
 100.                                                   <center><cfinput type='image' src='http://linehotel.org/c_images/bot_buy.png' name='submit' value='Koop deze badge nu'></center>
 101.  
 102.          </cfform>
 103.                         </cfif></cfif>
RAW Paste Data
Top