Advertisement
idevpas

Čína a Taiwan

Jan 16th, 2022
21
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.29 KB | None | 0 0
  1. Čína a Taiwan
  2. ------
  3. Taiwanská ekonomika rychle prorůstá s ekonomikou pevninské Číny:
  4. http://czech.cri.cn/communication/3888/20220113/728248.html
  5.  
  6. Viď aj:
  7.  
  8. Čínska snaha stať sa svetovým lídrom v oblasti výroby čipov - SK titulky:
  9. https://www.youtube.com/watch?v=h9njPrh1-N8
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement