SHARE
TWEET

Pan Tadeusz

brzuszek191 Sep 15th, 2019 97 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 1. Pan tadeusz chronologia
 2. - - - - - - - - - - - - -
 3. 1. Powrót Pana Tadeusza do Soplicowa
 4. 2. Poznanie dziewczyny z ogrodu
 5. 3. Kolacja na zamku
 6. a. Oczekiwanie na Telimenę
 7. b. Spór Rejenta z Asesorem o harty
 8. 4. Zainteresowanie się zamkiem przez Hrabiego
 9. 5. Opowieści Gerwazego o zamku
 10. 6. Polowanie
 11. a.Zaspanie Tadeusza
 12. b.Gonitwa za zającami
 13. 7. Grzybobranie
 14. a. Kpiny Hrabiego z Telimeny
 15. b. Rozmowa Sędziego z Telimeną o Tadeuszu i jego przyszłości
 16. c. Udanie się do świątyni dumania
 17. 8. Rozmowa w Karczmie
 18. 9. Przerwanie rozmów przez emisariusza ostrzegającego o niedźwiedziu
 19. 10. Polowanie na niedźwiedzia
 20. a. Wyruszenie na łowy
 21. b. Zabicie niedźwiedzia przez księdza Robaka i uratowanie życia Hrabiemu
 22. c. Kłótnia o to kto go zabił
 23. 11. Wprawienie Zosi przez Telimenę
 24. 12. Poznanie się Tadeusza i Zosi.
 25. 13. Wielka pomyłka Tadeusza
 26. 14. Atak mrówek na Telimenę
 27. 15. Kolacja na zamku
 28. a. Spożywanie posiłków
 29. b. Wejście Gerwazego
 30. c. Wielka kłótnia
 31. 16. Narada Gerwazego i Hrabiego
 32. 17. Wytoczenie procesu Sędziemu
 33. 18. Nieudana próba pogodzenia stron przez Robaka
 34. 19. Przyjazd i rozmowa Robaka z sędzią
 35. 20. Rozmowa Tadeusza z sędzią i prośba o pozwolenie na wyjazd
 36. 21. Kłótnia z zazdrosną Telimeną
 37. 22. Niespodziewany napad Hrabiego na Soplicowo
 38. 23. Zniszczenie dworu i pojmanie Sopliców
 39. 24. Przyłączenie się do plądrowania Rosjan
 40. 25. Przyjazd księdza Robaka
 41. 26. Wielkie pijaństwo
 42. 27. Bitwa Sopliców z Horeszkami
 43. 28. Spowiedź umierającego Jacka Soplicy przed Gerwazym
 44. 29. Przebaczenie i śmierć Jacka Soplicy
 45. 30. Wizyta generała Dąbrowskiego
 46. 31. Uczta na zamku połączona z uwłaszczeniem chłopów
 47. 32. Koncert Jankiela
 48. 33. Polonez
 49.  
 50. 2. Dzieje Jacka Soplicy
 51. - - - - - - - - - - - - -
 52. 1.Wyjawienie prawdy na początku spowiedzi.
 53. 2. Częste biesiady u Stolnika.
 54. 3. Fałszywość i dwulicowość Stolnika.
 55. 4. Miłość Soplicy do Ewy.
 56. 5. Niechęć Jacka do Stolnika.
 57. 6. Trwoga mieszczan przed Jackiem.
 58. 7. Próżne próby otwarcia serca przed Ewą.
 59. 8. Podanie Jackowi czarnej polewki.
 60. 9. Myśl Soplicy o opuszczeniu ojczyzny.
 61. 10. Smutek Ewy z powodu planowanego wyjazdu Jacka.
 62. 11. Złośliwa mowa Stolnika na temat wesela córki.
 63. 12. Troska Soplicy o Ewę.
 64. 13. Nieprzemyślane, szybkie małżeństwo z nieznaną kobietą.
 65. 14. Narodziny Tadeusza.
 66. 15. Nałóg Jacka.
 67. 16. Śmierć żony.
 68. 17. Rozgłos o zaręczynach Ewy, niechętnej do poślubienia Wojewody.
 69. 18. Niechęć ludzi do Soplicy.
 70. 19. Wspomnienie Klucznika o dawnej potędze Jacka.
 71. 20. Najazd Moskali na zamek Stolnika.
 72. 21. Mieszane uczucia Jacka.
 73. 22. Żle zrozumiane gesty Stolnika prowadzące do strzału z rąk Soplicy.
 74. 23. Klątwa rzucona przez Jacka.
 75. 24. Okrzyknięcie Soplicy zdrajcą.
 76. 25. Ucieczka z kraju i cierpienia Jacka.
 77. 26. Wywóz Ewy wraz z mężem na Sybir.
 78. 27. Osierocenie Zosi-córki Ewy.
 79. 28. Wstąpienie Soplicy do Zakonu Bernardynów.
 80. 29. Przemiana Jacka Soplicy w Księdza Robaka.
 81. 30. Narodowowyzwoleńcze podróże Księdza.
 82. 31. Powrót Robaka dzięki pomocy Boga.
 83. 32. Przebaczenie Gerwazego.
 84. 33. Wyznanie Klucznika o przebaczeniu i uczynieniu znaku krzyża przez Stolnika w stronę Jacka.
 85. 34. Wieść o wojnie Napoleona z Rosją.
 86. 35. Śmierć Księdza Robaka.
 87.  
 88. 3. Jacek Soplica charakterystyka
 89. Jacek Soplica jest jednym z głównych bohaterów epopei "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza. Jest bratem Sędziego i ojcem Tadeusza. Nazywa sie go bohaterem dynamicznym, ponieważ w swoim wątku dokonał ogromnej przemiany.
 90.  
 91. Miał powodzenie u kobiet Przydomek "Wąsal" zyskał, ponieważ nosił duże sumiaste wąsy. Cieszył się zaufaniem wśród szlachty, choć sam do niej nie należał. Ubierał sie jak szlachcic. Impulsywność, duma, nieustępliwość i kłótliwość to jego najgorsze cechy.
 92.  
 93. Jednak pod tą tarczą zawadiaki miał czułe serce. Zakochał się w Ewie, córce swojego przyjaciela Horeszki. Stolnik odmówił mu ręki córki. Ten okropny cios dla Jacka spowodował jego upadek moralny. W chwili gniewu Soplica zabił Horeszkę. Ożenił się z matka Tadeusza, której nie kochał. Najpierw ja uszczęśliwił, a potem doprowadził do jej śmierci. Zaczął pic. Bardzo cierpiała z powodu tych złych czynów i bardzo się tego wstydził.
 94.  
 95. Właśnie te zdarzenia doprowadziły do duchowej przemiany Soplicy. W żalu za grzechy stał się człowiekiem do naśladowania, spokojnym, gorliwym, patryiotycznym. Jako ksiądz Robak poświęca życie ojczyźnie, próbuje zjednoczyć szlachtę. Ważne jest to, że próbował naprawić swoje błędy i udaje mu sie to. Pragnie szczęścia dla Zosi i Tadeusza, ponieważ wciąż jeszcze pamięta swoją niespełnioną miłość. Podziw budzi tutaj jego pokora, która pomogła mu odkupić swoje grzechy.
 96.  
 97. 4. Gatunki w panu tadeuszu
 98. Epos
 99. PAN TADEUSZ JAKO EPOPEJA: Dzieło Adama Mickiewicza to epopeja. Jest to utwór dużych rozmiarów, pisany wierszem (trzynastozgłoskowcem), ukazujący losy wybranej grupy bohaterów (są nimi zwykli, przeciętni ludzie, przedstawiciele głównie średniej szlachty, choć pojawia się również arystokracja oraz drobna szlachta zaściankowa) na tle ważnych, przełomowych dla całego narodu wydarzeń. Narrator jest wszechobecny, wszechwiedzący i obiektywny. Pojawiają się liczne opisy, zarówno statyczne, jak i dynamiczne, mające na celu opóźnienie, czyli retardację rozwoju wydarzeń i wzmożenie ciekawości czytelnika.
 100.  
 101. 5. Historia w panu tadeuszu
 102.  
 103. 6. Wydarzenia i postacie historyczne
 104. Jan Henryk Dąbrowski – generał wojsk polskich, twórca polskich legionów we Włoszech. Pojawia się w opowieściach Robaka oraz Bartka Prusaka. O jego bohaterstwie szepczą ludzie na Litwie, wyczekując jego przybycia. W 1812 roku zjawia się w Soplicowie, gdzie stacjonuje jego sztab. Na jego życzenie Wojski przygotowuje polską ucztę.
 105.  
 106. Karol Otto Kniaziewicz – generał, uczestniczył w wojnie polsko – rosyjskiej w roku 1792, dowódca dywizji w armii Księstwa Warszawskiego. Pojawia się w finałowej scenie dzieła na zaręczynowej uczcie w Soplicowie. Jako jedyny jest w stanie udźwignąć osławiony scyzoryk Gerwazego, który zresztą dostaje w podarunku od Klucznika.
 107.  
 108. Napoleon Bonaparte – postać znacząca, choć fizycznie nieobecna. Cesarz Francuzów, w którym Polacy widzą nadzieję na odzyskanie niepodległości i który jest wyczekiwany na Litwie. Bardzo często jego osoba przewija się w rozmowach szlachty. Jego wizerunek widnieje na tabakierce księdza Robaka.
 109.  
 110. 7. Obyczaje
 111. Obyczaje szlacheckie codzienne:
 112. - zamieszkiwanie okazałych dworków i dworów;
 113. - utrzymywanie licznej służby, jednakowo ubranej;
 114. - ugaszczanie szlachty jadącej na sejmiki
 115. - wznoszenie toastów i wiwatów za zdrowie: króla Jegomości, szlachty, Rzeczpospolitej
 116. - przestrzeganie zasad grzeczności w życiu towarzyskim;
 117. - odmawianie pacierza przed posilkiem
 118. - wzywanie domowników i gości na obiad dzwonieniem
 119. - usługiwanie damom przy posiłkach;
 120. - noszenie strojów typowo szlacheckich i wąsów
 121.  
 122. Obyczaje szlacheckie świąteczne:
 123. - urządzanie imienin, przyjmowanie znaczniejszych gości, bale, balety, fajerwerki
 124. - noszenie biżuterii przez mężczyzn
 125. - ozdobne ubieranie koni
 126. - zażywanie tabaki
 127. - przebieranie się w strój ludowy z okazji ważniejszych uroczystości
 128. - przyjmowanie poczęstunkiem włościan na dziedzińcu, tańczenie poloneza
 129. - obowiązek rozmowy przy stole
 130. - zabawy kartami
 131. - odbywanie przechadzek w ustalonym porządku
 132. - grzybobranie, polowanie, gra na rogu na zakończenie polowania
 133. - biesiadowanie po polowaniu
 134. - rozwiązywanie sporów przez pojedynki
 135.  
 136. 8. Prolog i tytuł cały
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top