threatlabz

PrivateLoader loader component strings

Apr 21st, 2022 (edited)
3,216
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 1.88 KB | None | 0 0
 1. 0x4013ee: GetCurrentProcess
 2. 0x401469: CreateThread
 3. 0x4014ba: CreateFileA
 4. 0x401506: Sleep
 5. 0x401572: SetPriorityClass
 6. 0x4015ec: Shell32.dll
 7. 0x401657: SHGetFolderPathA
 8. 0x40183b: null
 9. 0x402078: rb
 10. 0x405350: /base/api/statistics.php
 11. 0x405439: URL:
 12. 0x4054b6: :
 13. 0x4075a8: Winhttp.dll
 14. 0x407616: WinHttpConnect
 15. 0x407682: WinHttpOpenRequest
 16. 0x40771a: WinHttpQueryDataAvailable
 17. 0x4077b2: WinHttpSendRequest
 18. 0x40784a: WinHttpReceiveResponse
 19. 0x4078e2: WinHttpQueryHeaders
 20. 0x407956: WinHttpOpen
 21. 0x4079b5: WinHttpReadData
 22. 0x407a20: WinHttpCloseHandle
 23. 0x408402: http://
 24. 0x4084ab: /
 25. 0x408582: ?
 26. 0x40951a: HEAD
 27. 0x40a1f0: wininet.dll
 28. 0x40a25b: InternetSetOptionA
 29. 0x40a2ef: HttpOpenRequestA
 30. 0x40a38d: InternetConnectA
 31. 0x40a421: InternetOpenUrlA
 32. 0x40a49e: InternetOpenA
 33. 0x40a4f2: HttpQueryInfoA
 34. 0x40a567: InternetQueryOptionA
 35. 0x40a5fb: HttpSendRequestA
 36. 0x40a694: InternetReadFile
 37. 0x40a737: InternetCloseHandle
 38. 0x40a7ad: Kernel32.dll
 39. 0x40a801: HeapAlloc
 40. 0x40a852: HeapFree
 41. 0x40a8a3: GetProcessHeap
 42. 0x40a8f3: CharNextA
 43. 0x40a938: User32.dll
 44. 0x40a994: GetLastError
 45. 0x40a9e5: CreateFileA
 46. 0x40aa36: WriteFile
 47. 0x40aa87: CloseHandle
 48. 0x40257c: http://212.193.30.45/proxies.txt
 49. 0x402795: :1080
 50. 0x402839:
 51.  
 52. 0x402f2d: :1080
 53. 0x402fd1: :
 54. 0x4036ce: .
 55. 0x4038ac: .
 56. 0x403972: .
 57. 0x403a34: .
 58. 0x4042ad: http://45.144.225.57/server.txt
 59. 0x4043c0: HOST:
 60. 0x40446e: :
 61. 0x404760: pastebin.com/raw/A7dSG1te
 62. 0x4048a3: HOST:
 63. 0x404965: HOST:
 64. 0x404b93: http://wfsdragon.ru/api/setStats.php
 65. 0x404dcd: HOST:
 66. 0x404f84: :
 67. 0x4050ae: 2.56.59.42
 68. 0x405a5e: https://
 69. 0x405ad8: .tmp
 70. 0x405bf6: \
 71. 0x407b09: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.63 Safari/537.36
 72. 0x409fa8: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.63 Safari/537.36
 73. 0x4063e9: kernel32.dll
 74. 0x40644a: WINHTTP.dll
 75. 0x4064a5: wininet.dll
 76.  
Add Comment
Please, Sign In to add comment