daily pastebin goal
67%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 31st, 2011 74 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. ==> Käännetään pakettia: voikko-libreoffice 3.2-1 (to 31.3.2011 13.12.10 +0300)                                                                                            
 2. ==> Tarkastetaan yleisriippuvuuksia...
 3. ==> Tarkastetaan käännönaikaisia riippuvuuksia...
 4. ==> Noudetaan lähdetiedostoja...
 5.   -> Kohde libreoffice-voikko-3.2.tar.gz löytyi
 6. ==> Lähdetiedostojen virheettömyyttä tarkastetaan algoritmilla 'md5sums'...
 7.     libreoffice-voikko-3.2.tar.gz ... Virheetön
 8. ==> Puretaan lähdetiedostoja...
 9.   -> Lähdetiedostoa libreoffice-voikko-3.2.tar.gz puretaan ohjelmalla bsdtar
 10. ==> Poistetaan jo olemessaolevaa pkg/ kansiota...
 11. ==> Aloitetaan osion build() käsittelemistä...
 12.  
 13.  ************************************************************************
 14.  *
 15.  * SDK environment is prepared for Linux
 16.  *
 17.  * SDK = /usr/lib/libreoffice/basis3.3/sdk
 18.  * Office = /usr/lib/libreoffice
 19.  * Office Base = /usr/lib/libreoffice/basis3.3
 20.  * URE = /usr/lib/libreoffice/basis3.3/ure-link
 21.  * Make = /usr/bin
 22.  * Zip = /usr/bin
 23.  * C++ Compiler = /usr/bin
 24.  * Java = /usr/lib/jvm/java-6-openjdk
 25.  * SDK Output directory = /home/jani/openoffice.org3.3_sdk
 26.  * Auto deployment = NO
 27.  *
 28.  ************************************************************************
 29.  
 30. g++ -shared '-Wl,-rpath,$ORIGIN' -Wl,--version-script,/usr/lib/libreoffice/basis3.3/sdk/settings/component.uno.map -O2 -Wl,--no-undefined build/src/registry.o build/src/common.o build/src/PropertyManager.o build/src/VoikkoHandlePool.o build/src/spellchecker/SpellAlternatives.o build/src/spellchecker/SpellChecker.o build/src/hyphenator/Hyphenator.o build/src/hyphenator/HyphenatedWord.o build/src/hyphenator/PossibleHyphens.o build/src/grammar/GrammarChecker.o build/src/settings/SettingsEventHandler.o -o build/oxt/voikko.so -L"/home/jani/openoffice.org3.3_sdk/LINUXexample.out/lib" -L"/usr/lib/libreoffice/basis3.3/sdk/lib" -L"/usr/lib/libreoffice/basis3.3/ure-link/lib" -luno_sal -luno_cppu -luno_cppuhelpergcc3 -lvoikko
 31. build/src/VoikkoHandlePool.o: In function `_ZN4_STL12_String_baseIcNS_9allocatorIcEEED2Ev.clone.110':
 32. VoikkoHandlePool.cxx:(.text+0x118): undefined reference to `_STL::__node_alloc<true, 0>::_M_deallocate(void*, unsigned int)'
 33. build/src/VoikkoHandlePool.o: In function `_ZNK4_STL9allocatorINS_13_Rb_tree_nodeINS_4pairIKNS_12basic_stringIcNS_11char_traitsIcEENS0_IcEEEENS2_IS7_S7_EEEEEEE10deallocateEPSB_j.clone.89.clone.203':
 34. VoikkoHandlePool.cxx:(.text+0x162): undefined reference to `_STL::__node_alloc<true, 0>::_M_deallocate(void*, unsigned int)'
 35. build/src/VoikkoHandlePool.o: In function `voikko::VoikkoHandlePool::getInitializationStatus()':
 36. VoikkoHandlePool.cxx:(.text+0x29f): undefined reference to `_STL::_Rb_global<bool>::_M_increment(_STL::_Rb_tree_node_base*)'
 37. VoikkoHandlePool.cxx:(.text+0x47e): undefined reference to `_STL::_Rb_global<bool>::_M_increment(_STL::_Rb_tree_node_base*)'
 38. build/src/VoikkoHandlePool.o: In function `voikko::VoikkoHandlePool::closeAllHandles()':
 39. VoikkoHandlePool.cxx:(.text+0x62f): undefined reference to `_STL::_Rb_global<bool>::_M_increment(_STL::_Rb_tree_node_base*)'
 40. build/src/VoikkoHandlePool.o: In function `voikko::VoikkoHandlePool::addLocale(com::sun::star::uno::Sequence<com::sun::star::lang::Locale>&, char const*)':
 41. VoikkoHandlePool.cxx:(.text+0x8ec): undefined reference to `_STL::__node_alloc<true, 0>::_M_deallocate(void*, unsigned int)'
 42. VoikkoHandlePool.cxx:(.text+0xaa4): undefined reference to `_STL::_Rb_global<bool>::_M_increment(_STL::_Rb_tree_node_base*)'
 43. build/src/VoikkoHandlePool.o: In function `voikko::VoikkoHandlePool::VoikkoHandlePool()':
 44. VoikkoHandlePool.cxx:(.text+0x1b78): undefined reference to `_STL::__node_alloc<true, 0>::_M_allocate(unsigned int)'
 45. VoikkoHandlePool.cxx:(.text+0x1bad): undefined reference to `_STL::__node_alloc<true, 0>::_M_allocate(unsigned int)'
 46. VoikkoHandlePool.cxx:(.text+0x1be6): undefined reference to `_STL::__node_alloc<true, 0>::_M_allocate(unsigned int)'
 47. VoikkoHandlePool.cxx:(.text+0x1c1f): undefined reference to `_STL::__node_alloc<true, 0>::_M_allocate(unsigned int)'
 48. VoikkoHandlePool.cxx:(.text+0x1c58): undefined reference to `_STL::__node_alloc<true, 0>::_M_allocate(unsigned int)'
 49. VoikkoHandlePool.cxx:(.text+0x1cf8): undefined reference to `_STL::__node_alloc<true, 0>::_M_deallocate(void*, unsigned int)'
 50. VoikkoHandlePool.cxx:(.text+0x1d1c): undefined reference to `_STL::__node_alloc<true, 0>::_M_deallocate(void*, unsigned int)'
 51. VoikkoHandlePool.cxx:(.text+0x1d40): undefined reference to `_STL::__node_alloc<true, 0>::_M_deallocate(void*, unsigned int)'
 52. VoikkoHandlePool.cxx:(.text+0x1d67): undefined reference to `_STL::__node_alloc<true, 0>::_M_deallocate(void*, unsigned int)'
 53. VoikkoHandlePool.cxx:(.text+0x1d91): undefined reference to `_STL::__node_alloc<true, 0>::_M_deallocate(void*, unsigned int)'
 54. build/src/VoikkoHandlePool.o:VoikkoHandlePool.cxx:(.text+0x1dbb): more undefined references to `_STL::__node_alloc<true, 0>::_M_deallocate(void*, unsigned int)' follow
 55. build/src/VoikkoHandlePool.o: In function `voikko::VoikkoHandlePool::openHandleWithVariant(rtl::OString const&, rtl::OString const&)':
 56. VoikkoHandlePool.cxx:(.text+0x23bb): undefined reference to `_STL::_Rb_global<bool>::_M_increment(_STL::_Rb_tree_node_base*)'
 57. VoikkoHandlePool.cxx:(.text+0x23fa): undefined reference to `_STL::_Rb_global<bool>::_M_increment(_STL::_Rb_tree_node_base*)'
 58. build/src/VoikkoHandlePool.o: In function `voikko::VoikkoHandlePool::setGlobalBooleanOption(int, bool)':
 59. VoikkoHandlePool.cxx:(.text+0x2b95): undefined reference to `_STL::_Rb_global<bool>::_M_increment(_STL::_Rb_tree_node_base*)'
 60. build/src/VoikkoHandlePool.o: In function `voikko::VoikkoHandlePool::setGlobalIntegerOption(int, int)':
 61. VoikkoHandlePool.cxx:(.text+0x2d22): undefined reference to `_STL::_Rb_global<bool>::_M_increment(_STL::_Rb_tree_node_base*)'
 62. build/src/VoikkoHandlePool.o: In function `_STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> >::~basic_string()':
 63. VoikkoHandlePool.cxx:(.text._ZN4_STL12basic_stringIcNS_11char_traitsIcEENS_9allocatorIcEEED2Ev[_ZN4_STL12basic_stringIcNS_11char_traitsIcEENS_9allocatorIcEEED5Ev]+0x30): undefined reference to `_STL::__node_alloc<true, 0>::_M_deallocate(void*, unsigned int)'
 64. build/src/VoikkoHandlePool.o: In function `_STL::pair<_STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> >, _STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> > >::~pair()':
 65. VoikkoHandlePool.cxx:(.text._ZN4_STL4pairINS_12basic_stringIcNS_11char_traitsIcEENS_9allocatorIcEEEES6_ED2Ev[_ZN4_STL4pairINS_12basic_stringIcNS_11char_traitsIcEENS_9allocatorIcEEEES6_ED5Ev]+0x36): undefined reference to `_STL::__node_alloc<true, 0>::_M_deallocate(void*, unsigned int)'
 66. VoikkoHandlePool.cxx:(.text._ZN4_STL4pairINS_12basic_stringIcNS_11char_traitsIcEENS_9allocatorIcEEEES6_ED2Ev[_ZN4_STL4pairINS_12basic_stringIcNS_11char_traitsIcEENS_9allocatorIcEEEES6_ED5Ev]+0x55): undefined reference to `_STL::__node_alloc<true, 0>::_M_deallocate(void*, unsigned int)'
 67. build/src/VoikkoHandlePool.o: In function `_STL::pair<_STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> > const, _STL::pair<_STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> >, _STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> > > >::~pair()':
 68. VoikkoHandlePool.cxx:(.text._ZN4_STL4pairIKNS_12basic_stringIcNS_11char_traitsIcEENS_9allocatorIcEEEENS0_IS6_S6_EEED2Ev[_ZN4_STL4pairIKNS_12basic_stringIcNS_11char_traitsIcEENS_9allocatorIcEEEENS0_IS6_S6_EEED5Ev]+0x32): undefined reference to `_STL::__node_alloc<true, 0>::_M_deallocate(void*, unsigned int)'
 69. VoikkoHandlePool.cxx:(.text._ZN4_STL4pairIKNS_12basic_stringIcNS_11char_traitsIcEENS_9allocatorIcEEEENS0_IS6_S6_EEED2Ev[_ZN4_STL4pairIKNS_12basic_stringIcNS_11char_traitsIcEENS_9allocatorIcEEEENS0_IS6_S6_EEED5Ev]+0x52): undefined reference to `_STL::__node_alloc<true, 0>::_M_deallocate(void*, unsigned int)'
 70. build/src/VoikkoHandlePool.o:VoikkoHandlePool.cxx:(.text._ZN4_STL4pairIKNS_12basic_stringIcNS_11char_traitsIcEENS_9allocatorIcEEEENS0_IS6_S6_EEED2Ev[_ZN4_STL4pairIKNS_12basic_stringIcNS_11char_traitsIcEENS_9allocatorIcEEEENS0_IS6_S6_EEED5Ev]+0x71): more undefined references to `_STL::__node_alloc<true, 0>::_M_deallocate(void*, unsigned int)' follow
 71. build/src/VoikkoHandlePool.o: In function `_STL::_String_base<char, _STL::allocator<char> >::_M_allocate_block(unsigned int)':
 72. VoikkoHandlePool.cxx:(.text._ZN4_STL12_String_baseIcNS_9allocatorIcEEE17_M_allocate_blockEj[_STL::_String_base<char, _STL::allocator<char> >::_M_allocate_block(unsigned int)]+0x30): undefined reference to `_STL::__node_alloc<true, 0>::_M_allocate(unsigned int)'
 73. VoikkoHandlePool.cxx:(.text._ZN4_STL12_String_baseIcNS_9allocatorIcEEE17_M_allocate_blockEj[_STL::_String_base<char, _STL::allocator<char> >::_M_allocate_block(unsigned int)]+0x5a): undefined reference to `_STL::__stl_throw_length_error(char const*)'
 74. build/src/VoikkoHandlePool.o: In function `_STL::_Rb_tree<_STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> >, _STL::pair<_STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> > const, _STL::pair<_STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> >, _STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> > > >, _STL::_Select1st<_STL::pair<_STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> > const, _STL::pair<_STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> >, _STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> > > > >, _STL::less<_STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> > >, _STL::allocator<_STL::pair<_STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> > const, _STL::pair<_STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> >, _STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> > > > > >::_M_insert(_STL::_Rb_tree_node_base*, _STL::_Rb_tree_node_base*, _STL::pair<_STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> > const, _STL::pair<_STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> >, _STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> > > > const&, _STL::_Rb_tree_node_base*)':
 75. VoikkoHandlePool.cxx:(.text._ZN4_STL8_Rb_treeINS_12basic_stringIcNS_11char_traitsIcEENS_9allocatorIcEEEENS_4pairIKS6_NS7_IS6_S6_EEEENS_10_Select1stISA_EENS_4lessIS6_EENS4_ISA_EEE9_M_insertEPNS_18_Rb_tree_node_baseESI_RKSA_SI_[_STL::_Rb_tree<_STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> >, _STL::pair<_STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> > const, _STL::pair<_STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> >, _STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> > > >, _STL::_Select1st<_STL::pair<_STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> > const, _STL::pair<_STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> >, _STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> > > > >, _STL::less<_STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> > >, _STL::allocator<_STL::pair<_STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> > const, _STL::pair<_STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> >, _STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> > > > > >::_M_insert(_STL::_Rb_tree_node_base*, _STL::_Rb_tree_node_base*, _STL::pair<_STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> > const, _STL::pair<_STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> >, _STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> > > > const&, _STL::_Rb_tree_node_base*)]+0x35): undefined reference to `_STL::__node_alloc<true, 0>::_M_allocate(unsigned int)'
 76. VoikkoHandlePool.cxx:(.text._ZN4_STL8_Rb_treeINS_12basic_stringIcNS_11char_traitsIcEENS_9allocatorIcEEEENS_4pairIKS6_NS7_IS6_S6_EEEENS_10_Select1stISA_EENS_4lessIS6_EENS4_ISA_EEE9_M_insertEPNS_18_Rb_tree_node_baseESI_RKSA_SI_[_STL::_Rb_tree<_STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> >, _STL::pair<_STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> > const, _STL::pair<_STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> >, _STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> > > >, _STL::_Select1st<_STL::pair<_STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> > const, _STL::pair<_STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> >, _STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> > > > >, _STL::less<_STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> > >, _STL::allocator<_STL::pair<_STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> > const, _STL::pair<_STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> >, _STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> > > > > >::_M_insert(_STL::_Rb_tree_node_base*, _STL::_Rb_tree_node_base*, _STL::pair<_STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> > const, _STL::pair<_STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> >, _STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> > > > const&, _STL::_Rb_tree_node_base*)]+0xc0): undefined reference to `_STL::_Rb_global<bool>::_Rebalance(_STL::_Rb_tree_node_base*, _STL::_Rb_tree_node_base*&)'
 77. VoikkoHandlePool.cxx:(.text._ZN4_STL8_Rb_treeINS_12basic_stringIcNS_11char_traitsIcEENS_9allocatorIcEEEENS_4pairIKS6_NS7_IS6_S6_EEEENS_10_Select1stISA_EENS_4lessIS6_EENS4_ISA_EEE9_M_insertEPNS_18_Rb_tree_node_baseESI_RKSA_SI_[_STL::_Rb_tree<_STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> >, _STL::pair<_STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> > const, _STL::pair<_STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> >, _STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> > > >, _STL::_Select1st<_STL::pair<_STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> > const, _STL::pair<_STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> >, _STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> > > > >, _STL::less<_STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> > >, _STL::allocator<_STL::pair<_STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> > const, _STL::pair<_STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> >, _STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> > > > > >::_M_insert(_STL::_Rb_tree_node_base*, _STL::_Rb_tree_node_base*, _STL::pair<_STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> > const, _STL::pair<_STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> >, _STL::basic_string<char, _STL::char_traits<char>, _STL::allocator<char> > > > const&, _STL::_Rb_tree_node_base*)]+0xfb): undefined reference to `_STL::__node_alloc<true, 0>::_M_allocate(unsigned int)'
 78. build/src/VoikkoHandlePool.o: In function `_STL::_Rb_tree<rtl::OString, _STL::pair<rtl::OString const, VoikkoHandle*>, _STL::_Select1st<_STL::pair<rtl::OString const, VoikkoHandle*> >, _STL::less<rtl::OString>, _STL::allocator<_STL::pair<rtl::OString const, VoikkoHandle*> > >::_M_insert(_STL::_Rb_tree_node_base*, _STL::_Rb_tree_node_base*, _STL::pair<rtl::OString const, VoikkoHandle*> const&, _STL::_Rb_tree_node_base*)':
 79. VoikkoHandlePool.cxx:(.text._ZN4_STL8_Rb_treeIN3rtl7OStringENS_4pairIKS2_P12VoikkoHandleEENS_10_Select1stIS7_EENS_4lessIS2_EENS_9allocatorIS7_EEE9_M_insertEPNS_18_Rb_tree_node_baseESG_RKS7_SG_[_STL::_Rb_tree<rtl::OString, _STL::pair<rtl::OString const, VoikkoHandle*>, _STL::_Select1st<_STL::pair<rtl::OString const, VoikkoHandle*> >, _STL::less<rtl::OString>, _STL::allocator<_STL::pair<rtl::OString const, VoikkoHandle*> > >::_M_insert(_STL::_Rb_tree_node_base*, _STL::_Rb_tree_node_base*, _STL::pair<rtl::OString const, VoikkoHandle*> const&, _STL::_Rb_tree_node_base*)]+0x3b): undefined reference to `_STL::__node_alloc<true, 0>::_M_allocate(unsigned int)'
 80. VoikkoHandlePool.cxx:(.text._ZN4_STL8_Rb_treeIN3rtl7OStringENS_4pairIKS2_P12VoikkoHandleEENS_10_Select1stIS7_EENS_4lessIS2_EENS_9allocatorIS7_EEE9_M_insertEPNS_18_Rb_tree_node_baseESG_RKS7_SG_[_STL::_Rb_tree<rtl::OString, _STL::pair<rtl::OString const, VoikkoHandle*>, _STL::_Select1st<_STL::pair<rtl::OString const, VoikkoHandle*> >, _STL::less<rtl::OString>, _STL::allocator<_STL::pair<rtl::OString const, VoikkoHandle*> > >::_M_insert(_STL::_Rb_tree_node_base*, _STL::_Rb_tree_node_base*, _STL::pair<rtl::OString const, VoikkoHandle*> const&, _STL::_Rb_tree_node_base*)]+0x8e): undefined reference to `_STL::_Rb_global<bool>::_Rebalance(_STL::_Rb_tree_node_base*, _STL::_Rb_tree_node_base*&)'
 81. VoikkoHandlePool.cxx:(.text._ZN4_STL8_Rb_treeIN3rtl7OStringENS_4pairIKS2_P12VoikkoHandleEENS_10_Select1stIS7_EENS_4lessIS2_EENS_9allocatorIS7_EEE9_M_insertEPNS_18_Rb_tree_node_baseESG_RKS7_SG_[_STL::_Rb_tree<rtl::OString, _STL::pair<rtl::OString const, VoikkoHandle*>, _STL::_Select1st<_STL::pair<rtl::OString const, VoikkoHandle*> >, _STL::less<rtl::OString>, _STL::allocator<_STL::pair<rtl::OString const, VoikkoHandle*> > >::_M_insert(_STL::_Rb_tree_node_base*, _STL::_Rb_tree_node_base*, _STL::pair<rtl::OString const, VoikkoHandle*> const&, _STL::_Rb_tree_node_base*)]+0xc7): undefined reference to `_STL::__node_alloc<true, 0>::_M_allocate(unsigned int)'
 82. build/src/VoikkoHandlePool.o: In function `_STL::_Rb_tree<rtl::OString, _STL::pair<rtl::OString const, VoikkoHandle*>, _STL::_Select1st<_STL::pair<rtl::OString const, VoikkoHandle*> >, _STL::less<rtl::OString>, _STL::allocator<_STL::pair<rtl::OString const, VoikkoHandle*> > >::insert_unique(_STL::pair<rtl::OString const, VoikkoHandle*> const&)':
 83. VoikkoHandlePool.cxx:(.text._ZN4_STL8_Rb_treeIN3rtl7OStringENS_4pairIKS2_P12VoikkoHandleEENS_10_Select1stIS7_EENS_4lessIS2_EENS_9allocatorIS7_EEE13insert_uniqueERKS7_[_STL::_Rb_tree<rtl::OString, _STL::pair<rtl::OString const, VoikkoHandle*>, _STL::_Select1st<_STL::pair<rtl::OString const, VoikkoHandle*> >, _STL::less<rtl::OString>, _STL::allocator<_STL::pair<rtl::OString const, VoikkoHandle*> > >::insert_unique(_STL::pair<rtl::OString const, VoikkoHandle*> const&)]+0x7e): undefined reference to `_STL::_Rb_global<bool>::_M_decrement(_STL::_Rb_tree_node_base*)'
 84. build/src/VoikkoHandlePool.o: In function `_STL::_Rb_tree<rtl::OString, _STL::pair<rtl::OString const, VoikkoHandle*>, _STL::_Select1st<_STL::pair<rtl::OString const, VoikkoHandle*> >, _STL::less<rtl::OString>, _STL::allocator<_STL::pair<rtl::OString const, VoikkoHandle*> > >::insert_unique(_STL::_Rb_tree_iterator<_STL::pair<rtl::OString const, VoikkoHandle*>, _STL::_Nonconst_traits<_STL::pair<rtl::OString const, VoikkoHandle*> > >, _STL::pair<rtl::OString const, VoikkoHandle*> const&)':
 85. VoikkoHandlePool.cxx:(.text._ZN4_STL8_Rb_treeIN3rtl7OStringENS_4pairIKS2_P12VoikkoHandleEENS_10_Select1stIS7_EENS_4lessIS2_EENS_9allocatorIS7_EEE13insert_uniqueENS_17_Rb_tree_iteratorIS7_NS_16_Nonconst_traitsIS7_EEEERKS7_[_STL::_Rb_tree<rtl::OString, _STL::pair<rtl::OString const, VoikkoHandle*>, _STL::_Select1st<_STL::pair<rtl::OString const, VoikkoHandle*> >, _STL::less<rtl::OString>, _STL::allocator<_STL::pair<rtl::OString const, VoikkoHandle*> > >::insert_unique(_STL::_Rb_tree_iterator<_STL::pair<rtl::OString const, VoikkoHandle*>, _STL::_Nonconst_traits<_STL::pair<rtl::OString const, VoikkoHandle*> > >, _STL::pair<rtl::OString const, VoikkoHandle*> const&)]+0x36): undefined reference to `_STL::_Rb_global<bool>::_M_decrement(_STL::_Rb_tree_node_base*)'
 86. VoikkoHandlePool.cxx:(.text._ZN4_STL8_Rb_treeIN3rtl7OStringENS_4pairIKS2_P12VoikkoHandleEENS_10_Select1stIS7_EENS_4lessIS2_EENS_9allocatorIS7_EEE13insert_uniqueENS_17_Rb_tree_iteratorIS7_NS_16_Nonconst_traitsIS7_EEEERKS7_[_STL::_Rb_tree<rtl::OString, _STL::pair<rtl::OString const, VoikkoHandle*>, _STL::_Select1st<_STL::pair<rtl::OString const, VoikkoHandle*> >, _STL::less<rtl::OString>, _STL::allocator<_STL::pair<rtl::OString const, VoikkoHandle*> > >::insert_unique(_STL::_Rb_tree_iterator<_STL::pair<rtl::OString const, VoikkoHandle*>, _STL::_Nonconst_traits<_STL::pair<rtl::OString const, VoikkoHandle*> > >, _STL::pair<rtl::OString const, VoikkoHandle*> const&)]+0x71): undefined reference to `_STL::_Rb_global<bool>::_M_increment(_STL::_Rb_tree_node_base*)'
 87. VoikkoHandlePool.cxx:(.text._ZN4_STL8_Rb_treeIN3rtl7OStringENS_4pairIKS2_P12VoikkoHandleEENS_10_Select1stIS7_EENS_4lessIS2_EENS_9allocatorIS7_EEE13insert_uniqueENS_17_Rb_tree_iteratorIS7_NS_16_Nonconst_traitsIS7_EEEERKS7_[_STL::_Rb_tree<rtl::OString, _STL::pair<rtl::OString const, VoikkoHandle*>, _STL::_Select1st<_STL::pair<rtl::OString const, VoikkoHandle*> >, _STL::less<rtl::OString>, _STL::allocator<_STL::pair<rtl::OString const, VoikkoHandle*> > >::insert_unique(_STL::_Rb_tree_iterator<_STL::pair<rtl::OString const, VoikkoHandle*>, _STL::_Nonconst_traits<_STL::pair<rtl::OString const, VoikkoHandle*> > >, _STL::pair<rtl::OString const, VoikkoHandle*> const&)]+0x19e): undefined reference to `_STL::_Rb_global<bool>::_M_increment(_STL::_Rb_tree_node_base*)'
 88. VoikkoHandlePool.cxx:(.text._ZN4_STL8_Rb_treeIN3rtl7OStringENS_4pairIKS2_P12VoikkoHandleEENS_10_Select1stIS7_EENS_4lessIS2_EENS_9allocatorIS7_EEE13insert_uniqueENS_17_Rb_tree_iteratorIS7_NS_16_Nonconst_traitsIS7_EEEERKS7_[_STL::_Rb_tree<rtl::OString, _STL::pair<rtl::OString const, VoikkoHandle*>, _STL::_Select1st<_STL::pair<rtl::OString const, VoikkoHandle*> >, _STL::less<rtl::OString>, _STL::allocator<_STL::pair<rtl::OString const, VoikkoHandle*> > >::insert_unique(_STL::_Rb_tree_iterator<_STL::pair<rtl::OString const, VoikkoHandle*>, _STL::_Nonconst_traits<_STL::pair<rtl::OString const, VoikkoHandle*> > >, _STL::pair<rtl::OString const, VoikkoHandle*> const&)]+0x23b): undefined reference to `_STL::_Rb_global<bool>::_M_increment(_STL::_Rb_tree_node_base*)'
 89. build/src/VoikkoHandlePool.o: In function `_STL::_Rb_tree<rtl::OString, _STL::pair<rtl::OString const, char const*>, _STL::_Select1st<_STL::pair<rtl::OString const, char const*> >, _STL::less<rtl::OString>, _STL::allocator<_STL::pair<rtl::OString const, char const*> > >::_M_insert(_STL::_Rb_tree_node_base*, _STL::_Rb_tree_node_base*, _STL::pair<rtl::OString const, char const*> const&, _STL::_Rb_tree_node_base*)':
 90. VoikkoHandlePool.cxx:(.text._ZN4_STL8_Rb_treeIN3rtl7OStringENS_4pairIKS2_PKcEENS_10_Select1stIS7_EENS_4lessIS2_EENS_9allocatorIS7_EEE9_M_insertEPNS_18_Rb_tree_node_baseESG_RKS7_SG_[_STL::_Rb_tree<rtl::OString, _STL::pair<rtl::OString const, char const*>, _STL::_Select1st<_STL::pair<rtl::OString const, char const*> >, _STL::less<rtl::OString>, _STL::allocator<_STL::pair<rtl::OString const, char const*> > >::_M_insert(_STL::_Rb_tree_node_base*, _STL::_Rb_tree_node_base*, _STL::pair<rtl::OString const, char const*> const&, _STL::_Rb_tree_node_base*)]+0x3b): undefined reference to `_STL::__node_alloc<true, 0>::_M_allocate(unsigned int)'
 91. VoikkoHandlePool.cxx:(.text._ZN4_STL8_Rb_treeIN3rtl7OStringENS_4pairIKS2_PKcEENS_10_Select1stIS7_EENS_4lessIS2_EENS_9allocatorIS7_EEE9_M_insertEPNS_18_Rb_tree_node_baseESG_RKS7_SG_[_STL::_Rb_tree<rtl::OString, _STL::pair<rtl::OString const, char const*>, _STL::_Select1st<_STL::pair<rtl::OString const, char const*> >, _STL::less<rtl::OString>, _STL::allocator<_STL::pair<rtl::OString const, char const*> > >::_M_insert(_STL::_Rb_tree_node_base*, _STL::_Rb_tree_node_base*, _STL::pair<rtl::OString const, char const*> const&, _STL::_Rb_tree_node_base*)]+0x8e): undefined reference to `_STL::_Rb_global<bool>::_Rebalance(_STL::_Rb_tree_node_base*, _STL::_Rb_tree_node_base*&)'
 92. VoikkoHandlePool.cxx:(.text._ZN4_STL8_Rb_treeIN3rtl7OStringENS_4pairIKS2_PKcEENS_10_Select1stIS7_EENS_4lessIS2_EENS_9allocatorIS7_EEE9_M_insertEPNS_18_Rb_tree_node_baseESG_RKS7_SG_[_STL::_Rb_tree<rtl::OString, _STL::pair<rtl::OString const, char const*>, _STL::_Select1st<_STL::pair<rtl::OString const, char const*> >, _STL::less<rtl::OString>, _STL::allocator<_STL::pair<rtl::OString const, char const*> > >::_M_insert(_STL::_Rb_tree_node_base*, _STL::_Rb_tree_node_base*, _STL::pair<rtl::OString const, char const*> const&, _STL::_Rb_tree_node_base*)]+0xc7): undefined reference to `_STL::__node_alloc<true, 0>::_M_allocate(unsigned int)'
 93. build/src/VoikkoHandlePool.o: In function `_STL::_Rb_tree<rtl::OString, _STL::pair<rtl::OString const, char const*>, _STL::_Select1st<_STL::pair<rtl::OString const, char const*> >, _STL::less<rtl::OString>, _STL::allocator<_STL::pair<rtl::OString const, char const*> > >::insert_unique(_STL::pair<rtl::OString const, char const*> const&)':
 94. VoikkoHandlePool.cxx:(.text._ZN4_STL8_Rb_treeIN3rtl7OStringENS_4pairIKS2_PKcEENS_10_Select1stIS7_EENS_4lessIS2_EENS_9allocatorIS7_EEE13insert_uniqueERKS7_[_STL::_Rb_tree<rtl::OString, _STL::pair<rtl::OString const, char const*>, _STL::_Select1st<_STL::pair<rtl::OString const, char const*> >, _STL::less<rtl::OString>, _STL::allocator<_STL::pair<rtl::OString const, char const*> > >::insert_unique(_STL::pair<rtl::OString const, char const*> const&)]+0x7e): undefined reference to `_STL::_Rb_global<bool>::_M_decrement(_STL::_Rb_tree_node_base*)'
 95. build/src/VoikkoHandlePool.o: In function `_STL::_Rb_tree<rtl::OString, _STL::pair<rtl::OString const, char const*>, _STL::_Select1st<_STL::pair<rtl::OString const, char const*> >, _STL::less<rtl::OString>, _STL::allocator<_STL::pair<rtl::OString const, char const*> > >::insert_unique(_STL::_Rb_tree_iterator<_STL::pair<rtl::OString const, char const*>, _STL::_Nonconst_traits<_STL::pair<rtl::OString const, char const*> > >, _STL::pair<rtl::OString const, char const*> const&)':
 96. VoikkoHandlePool.cxx:(.text._ZN4_STL8_Rb_treeIN3rtl7OStringENS_4pairIKS2_PKcEENS_10_Select1stIS7_EENS_4lessIS2_EENS_9allocatorIS7_EEE13insert_uniqueENS_17_Rb_tree_iteratorIS7_NS_16_Nonconst_traitsIS7_EEEERKS7_[_STL::_Rb_tree<rtl::OString, _STL::pair<rtl::OString const, char const*>, _STL::_Select1st<_STL::pair<rtl::OString const, char const*> >, _STL::less<rtl::OString>, _STL::allocator<_STL::pair<rtl::OString const, char const*> > >::insert_unique(_STL::_Rb_tree_iterator<_STL::pair<rtl::OString const, char const*>, _STL::_Nonconst_traits<_STL::pair<rtl::OString const, char const*> > >, _STL::pair<rtl::OString const, char const*> const&)]+0x36): undefined reference to `_STL::_Rb_global<bool>::_M_decrement(_STL::_Rb_tree_node_base*)'
 97. VoikkoHandlePool.cxx:(.text._ZN4_STL8_Rb_treeIN3rtl7OStringENS_4pairIKS2_PKcEENS_10_Select1stIS7_EENS_4lessIS2_EENS_9allocatorIS7_EEE13insert_uniqueENS_17_Rb_tree_iteratorIS7_NS_16_Nonconst_traitsIS7_EEEERKS7_[_STL::_Rb_tree<rtl::OString, _STL::pair<rtl::OString const, char const*>, _STL::_Select1st<_STL::pair<rtl::OString const, char const*> >, _STL::less<rtl::OString>, _STL::allocator<_STL::pair<rtl::OString const, char const*> > >::insert_unique(_STL::_Rb_tree_iterator<_STL::pair<rtl::OString const, char const*>, _STL::_Nonconst_traits<_STL::pair<rtl::OString const, char const*> > >, _STL::pair<rtl::OString const, char const*> const&)]+0x71): undefined reference to `_STL::_Rb_global<bool>::_M_increment(_STL::_Rb_tree_node_base*)'
 98. VoikkoHandlePool.cxx:(.text._ZN4_STL8_Rb_treeIN3rtl7OStringENS_4pairIKS2_PKcEENS_10_Select1stIS7_EENS_4lessIS2_EENS_9allocatorIS7_EEE13insert_uniqueENS_17_Rb_tree_iteratorIS7_NS_16_Nonconst_traitsIS7_EEEERKS7_[_STL::_Rb_tree<rtl::OString, _STL::pair<rtl::OString const, char const*>, _STL::_Select1st<_STL::pair<rtl::OString const, char const*> >, _STL::less<rtl::OString>, _STL::allocator<_STL::pair<rtl::OString const, char const*> > >::insert_unique(_STL::_Rb_tree_iterator<_STL::pair<rtl::OString const, char const*>, _STL::_Nonconst_traits<_STL::pair<rtl::OString const, char const*> > >, _STL::pair<rtl::OString const, char const*> const&)]+0x19e): undefined reference to `_STL::_Rb_global<bool>::_M_increment(_STL::_Rb_tree_node_base*)'
 99. VoikkoHandlePool.cxx:(.text._ZN4_STL8_Rb_treeIN3rtl7OStringENS_4pairIKS2_PKcEENS_10_Select1stIS7_EENS_4lessIS2_EENS_9allocatorIS7_EEE13insert_uniqueENS_17_Rb_tree_iteratorIS7_NS_16_Nonconst_traitsIS7_EEEERKS7_[_STL::_Rb_tree<rtl::OString, _STL::pair<rtl::OString const, char const*>, _STL::_Select1st<_STL::pair<rtl::OString const, char const*> >, _STL::less<rtl::OString>, _STL::allocator<_STL::pair<rtl::OString const, char const*> > >::insert_unique(_STL::_Rb_tree_iterator<_STL::pair<rtl::OString const, char const*>, _STL::_Nonconst_traits<_STL::pair<rtl::OString const, char const*> > >, _STL::pair<rtl::OString const, char const*> const&)]+0x23b): undefined reference to `_STL::_Rb_global<bool>::_M_increment(_STL::_Rb_tree_node_base*)'
 100. build/src/VoikkoHandlePool.o: In function `_STL::_Rb_tree<int, _STL::pair<int const, bool>, _STL::_Select1st<_STL::pair<int const, bool> >, _STL::less<int>, _STL::allocator<_STL::pair<int const, bool> > >::_M_insert(_STL::_Rb_tree_node_base*, _STL::_Rb_tree_node_base*, _STL::pair<int const, bool> const&, _STL::_Rb_tree_node_base*)':
 101. VoikkoHandlePool.cxx:(.text._ZN4_STL8_Rb_treeIiNS_4pairIKibEENS_10_Select1stIS3_EENS_4lessIiEENS_9allocatorIS3_EEE9_M_insertEPNS_18_Rb_tree_node_baseESC_RKS3_SC_[_STL::_Rb_tree<int, _STL::pair<int const, bool>, _STL::_Select1st<_STL::pair<int const, bool> >, _STL::less<int>, _STL::allocator<_STL::pair<int const, bool> > >::_M_insert(_STL::_Rb_tree_node_base*, _STL::_Rb_tree_node_base*, _STL::pair<int const, bool> const&, _STL::_Rb_tree_node_base*)]+0x3d): undefined reference to `_STL::__node_alloc<true, 0>::_M_allocate(unsigned int)'
 102. VoikkoHandlePool.cxx:(.text._ZN4_STL8_Rb_treeIiNS_4pairIKibEENS_10_Select1stIS3_EENS_4lessIiEENS_9allocatorIS3_EEE9_M_insertEPNS_18_Rb_tree_node_baseESC_RKS3_SC_[_STL::_Rb_tree<int, _STL::pair<int const, bool>, _STL::_Select1st<_STL::pair<int const, bool> >, _STL::less<int>, _STL::allocator<_STL::pair<int const, bool> > >::_M_insert(_STL::_Rb_tree_node_base*, _STL::_Rb_tree_node_base*, _STL::pair<int const, bool> const&, _STL::_Rb_tree_node_base*)]+0x80): undefined reference to `_STL::_Rb_global<bool>::_Rebalance(_STL::_Rb_tree_node_base*, _STL::_Rb_tree_node_base*&)'
 103. VoikkoHandlePool.cxx:(.text._ZN4_STL8_Rb_treeIiNS_4pairIKibEENS_10_Select1stIS3_EENS_4lessIiEENS_9allocatorIS3_EEE9_M_insertEPNS_18_Rb_tree_node_baseESC_RKS3_SC_[_STL::_Rb_tree<int, _STL::pair<int const, bool>, _STL::_Select1st<_STL::pair<int const, bool> >, _STL::less<int>, _STL::allocator<_STL::pair<int const, bool> > >::_M_insert(_STL::_Rb_tree_node_base*, _STL::_Rb_tree_node_base*, _STL::pair<int const, bool> const&, _STL::_Rb_tree_node_base*)]+0xc2): undefined reference to `_STL::__node_alloc<true, 0>::_M_allocate(unsigned int)'
 104. build/src/VoikkoHandlePool.o: In function `_STL::_Rb_tree<int, _STL::pair<int const, bool>, _STL::_Select1st<_STL::pair<int const, bool> >, _STL::less<int>, _STL::allocator<_STL::pair<int const, bool> > >::insert_unique(_STL::pair<int const, bool> const&)':
 105. VoikkoHandlePool.cxx:(.text._ZN4_STL8_Rb_treeIiNS_4pairIKibEENS_10_Select1stIS3_EENS_4lessIiEENS_9allocatorIS3_EEE13insert_uniqueERKS3_[_STL::_Rb_tree<int, _STL::pair<int const, bool>, _STL::_Select1st<_STL::pair<int const, bool> >, _STL::less<int>, _STL::allocator<_STL::pair<int const, bool> > >::insert_unique(_STL::pair<int const, bool> const&)]+0x7c): undefined reference to `_STL::_Rb_global<bool>::_M_decrement(_STL::_Rb_tree_node_base*)'
 106. build/src/VoikkoHandlePool.o: In function `_STL::_Rb_tree<int, _STL::pair<int const, bool>, _STL::_Select1st<_STL::pair<int const, bool> >, _STL::less<int>, _STL::allocator<_STL::pair<int const, bool> > >::insert_unique(_STL::_Rb_tree_iterator<_STL::pair<int const, bool>, _STL::_Nonconst_traits<_STL::pair<int const, bool> > >, _STL::pair<int const, bool> const&)':
 107. VoikkoHandlePool.cxx:(.text._ZN4_STL8_Rb_treeIiNS_4pairIKibEENS_10_Select1stIS3_EENS_4lessIiEENS_9allocatorIS3_EEE13insert_uniqueENS_17_Rb_tree_iteratorIS3_NS_16_Nonconst_traitsIS3_EEEERKS3_[_STL::_Rb_tree<int, _STL::pair<int const, bool>, _STL::_Select1st<_STL::pair<int const, bool> >, _STL::less<int>, _STL::allocator<_STL::pair<int const, bool> > >::insert_unique(_STL::_Rb_tree_iterator<_STL::pair<int const, bool>, _STL::_Nonconst_traits<_STL::pair<int const, bool> > >, _STL::pair<int const, bool> const&)]+0x3f): undefined reference to `_STL::_Rb_global<bool>::_M_decrement(_STL::_Rb_tree_node_base*)'
 108. VoikkoHandlePool.cxx:(.text._ZN4_STL8_Rb_treeIiNS_4pairIKibEENS_10_Select1stIS3_EENS_4lessIiEENS_9allocatorIS3_EEE13insert_uniqueENS_17_Rb_tree_iteratorIS3_NS_16_Nonconst_traitsIS3_EEEERKS3_[_STL::_Rb_tree<int, _STL::pair<int const, bool>, _STL::_Select1st<_STL::pair<int const, bool> >, _STL::less<int>, _STL::allocator<_STL::pair<int const, bool> > >::insert_unique(_STL::_Rb_tree_iterator<_STL::pair<int const, bool>, _STL::_Nonconst_traits<_STL::pair<int const, bool> > >, _STL::pair<int const, bool> const&)]+0xa4): undefined reference to `_STL::_Rb_global<bool>::_M_increment(_STL::_Rb_tree_node_base*)'
 109. VoikkoHandlePool.cxx:(.text._ZN4_STL8_Rb_treeIiNS_4pairIKibEENS_10_Select1stIS3_EENS_4lessIiEENS_9allocatorIS3_EEE13insert_uniqueENS_17_Rb_tree_iteratorIS3_NS_16_Nonconst_traitsIS3_EEEERKS3_[_STL::_Rb_tree<int, _STL::pair<int const, bool>, _STL::_Select1st<_STL::pair<int const, bool> >, _STL::less<int>, _STL::allocator<_STL::pair<int const, bool> > >::insert_unique(_STL::_Rb_tree_iterator<_STL::pair<int const, bool>, _STL::_Nonconst_traits<_STL::pair<int const, bool> > >, _STL::pair<int const, bool> const&)]+0x12c): undefined reference to `_STL::_Rb_global<bool>::_M_increment(_STL::_Rb_tree_node_base*)'
 110. VoikkoHandlePool.cxx:(.text._ZN4_STL8_Rb_treeIiNS_4pairIKibEENS_10_Select1stIS3_EENS_4lessIiEENS_9allocatorIS3_EEE13insert_uniqueENS_17_Rb_tree_iteratorIS3_NS_16_Nonconst_traitsIS3_EEEERKS3_[_STL::_Rb_tree<int, _STL::pair<int const, bool>, _STL::_Select1st<_STL::pair<int const, bool> >, _STL::less<int>, _STL::allocator<_STL::pair<int const, bool> > >::insert_unique(_STL::_Rb_tree_iterator<_STL::pair<int const, bool>, _STL::_Nonconst_traits<_STL::pair<int const, bool> > >, _STL::pair<int const, bool> const&)]+0x19c): undefined reference to `_STL::_Rb_global<bool>::_M_increment(_STL::_Rb_tree_node_base*)'
 111. build/src/VoikkoHandlePool.o: In function `_STL::_Rb_tree<int, _STL::pair<int const, int>, _STL::_Select1st<_STL::pair<int const, int> >, _STL::less<int>, _STL::allocator<_STL::pair<int const, int> > >::_M_insert(_STL::_Rb_tree_node_base*, _STL::_Rb_tree_node_base*, _STL::pair<int const, int> const&, _STL::_Rb_tree_node_base*)':
 112. VoikkoHandlePool.cxx:(.text._ZN4_STL8_Rb_treeIiNS_4pairIKiiEENS_10_Select1stIS3_EENS_4lessIiEENS_9allocatorIS3_EEE9_M_insertEPNS_18_Rb_tree_node_baseESC_RKS3_SC_[_STL::_Rb_tree<int, _STL::pair<int const, int>, _STL::_Select1st<_STL::pair<int const, int> >, _STL::less<int>, _STL::allocator<_STL::pair<int const, int> > >::_M_insert(_STL::_Rb_tree_node_base*, _STL::_Rb_tree_node_base*, _STL::pair<int const, int> const&, _STL::_Rb_tree_node_base*)]+0x3d): undefined reference to `_STL::__node_alloc<true, 0>::_M_allocate(unsigned int)'
 113. VoikkoHandlePool.cxx:(.text._ZN4_STL8_Rb_treeIiNS_4pairIKiiEENS_10_Select1stIS3_EENS_4lessIiEENS_9allocatorIS3_EEE9_M_insertEPNS_18_Rb_tree_node_baseESC_RKS3_SC_[_STL::_Rb_tree<int, _STL::pair<int const, int>, _STL::_Select1st<_STL::pair<int const, int> >, _STL::less<int>, _STL::allocator<_STL::pair<int const, int> > >::_M_insert(_STL::_Rb_tree_node_base*, _STL::_Rb_tree_node_base*, _STL::pair<int const, int> const&, _STL::_Rb_tree_node_base*)]+0x7f): undefined reference to `_STL::_Rb_global<bool>::_Rebalance(_STL::_Rb_tree_node_base*, _STL::_Rb_tree_node_base*&)'
 114. VoikkoHandlePool.cxx:(.text._ZN4_STL8_Rb_treeIiNS_4pairIKiiEENS_10_Select1stIS3_EENS_4lessIiEENS_9allocatorIS3_EEE9_M_insertEPNS_18_Rb_tree_node_baseESC_RKS3_SC_[_STL::_Rb_tree<int, _STL::pair<int const, int>, _STL::_Select1st<_STL::pair<int const, int> >, _STL::less<int>, _STL::allocator<_STL::pair<int const, int> > >::_M_insert(_STL::_Rb_tree_node_base*, _STL::_Rb_tree_node_base*, _STL::pair<int const, int> const&, _STL::_Rb_tree_node_base*)]+0xba): undefined reference to `_STL::__node_alloc<true, 0>::_M_allocate(unsigned int)'
 115. build/src/VoikkoHandlePool.o: In function `_STL::_Rb_tree<int, _STL::pair<int const, int>, _STL::_Select1st<_STL::pair<int const, int> >, _STL::less<int>, _STL::allocator<_STL::pair<int const, int> > >::insert_unique(_STL::pair<int const, int> const&)':
 116. VoikkoHandlePool.cxx:(.text._ZN4_STL8_Rb_treeIiNS_4pairIKiiEENS_10_Select1stIS3_EENS_4lessIiEENS_9allocatorIS3_EEE13insert_uniqueERKS3_[_STL::_Rb_tree<int, _STL::pair<int const, int>, _STL::_Select1st<_STL::pair<int const, int> >, _STL::less<int>, _STL::allocator<_STL::pair<int const, int> > >::insert_unique(_STL::pair<int const, int> const&)]+0x7c): undefined reference to `_STL::_Rb_global<bool>::_M_decrement(_STL::_Rb_tree_node_base*)'
 117. build/src/VoikkoHandlePool.o: In function `_STL::_Rb_tree<int, _STL::pair<int const, int>, _STL::_Select1st<_STL::pair<int const, int> >, _STL::less<int>, _STL::allocator<_STL::pair<int const, int> > >::insert_unique(_STL::_Rb_tree_iterator<_STL::pair<int const, int>, _STL::_Nonconst_traits<_STL::pair<int const, int> > >, _STL::pair<int const, int> const&)':
 118. VoikkoHandlePool.cxx:(.text._ZN4_STL8_Rb_treeIiNS_4pairIKiiEENS_10_Select1stIS3_EENS_4lessIiEENS_9allocatorIS3_EEE13insert_uniqueENS_17_Rb_tree_iteratorIS3_NS_16_Nonconst_traitsIS3_EEEERKS3_[_STL::_Rb_tree<int, _STL::pair<int const, int>, _STL::_Select1st<_STL::pair<int const, int> >, _STL::less<int>, _STL::allocator<_STL::pair<int const, int> > >::insert_unique(_STL::_Rb_tree_iterator<_STL::pair<int const, int>, _STL::_Nonconst_traits<_STL::pair<int const, int> > >, _STL::pair<int const, int> const&)]+0x3f): undefined reference to `_STL::_Rb_global<bool>::_M_decrement(_STL::_Rb_tree_node_base*)'
 119. VoikkoHandlePool.cxx:(.text._ZN4_STL8_Rb_treeIiNS_4pairIKiiEENS_10_Select1stIS3_EENS_4lessIiEENS_9allocatorIS3_EEE13insert_uniqueENS_17_Rb_tree_iteratorIS3_NS_16_Nonconst_traitsIS3_EEEERKS3_[_STL::_Rb_tree<int, _STL::pair<int const, int>, _STL::_Select1st<_STL::pair<int const, int> >, _STL::less<int>, _STL::allocator<_STL::pair<int const, int> > >::insert_unique(_STL::_Rb_tree_iterator<_STL::pair<int const, int>, _STL::_Nonconst_traits<_STL::pair<int const, int> > >, _STL::pair<int const, int> const&)]+0xa4): undefined reference to `_STL::_Rb_global<bool>::_M_increment(_STL::_Rb_tree_node_base*)'
 120. VoikkoHandlePool.cxx:(.text._ZN4_STL8_Rb_treeIiNS_4pairIKiiEENS_10_Select1stIS3_EENS_4lessIiEENS_9allocatorIS3_EEE13insert_uniqueENS_17_Rb_tree_iteratorIS3_NS_16_Nonconst_traitsIS3_EEEERKS3_[_STL::_Rb_tree<int, _STL::pair<int const, int>, _STL::_Select1st<_STL::pair<int const, int> >, _STL::less<int>, _STL::allocator<_STL::pair<int const, int> > >::insert_unique(_STL::_Rb_tree_iterator<_STL::pair<int const, int>, _STL::_Nonconst_traits<_STL::pair<int const, int> > >, _STL::pair<int const, int> const&)]+0x12c): undefined reference to `_STL::_Rb_global<bool>::_M_increment(_STL::_Rb_tree_node_base*)'
 121. VoikkoHandlePool.cxx:(.text._ZN4_STL8_Rb_treeIiNS_4pairIKiiEENS_10_Select1stIS3_EENS_4lessIiEENS_9allocatorIS3_EEE13insert_uniqueENS_17_Rb_tree_iteratorIS3_NS_16_Nonconst_traitsIS3_EEEERKS3_[_STL::_Rb_tree<int, _STL::pair<int const, int>, _STL::_Select1st<_STL::pair<int const, int> >, _STL::less<int>, _STL::allocator<_STL::pair<int const, int> > >::insert_unique(_STL::_Rb_tree_iterator<_STL::pair<int const, int>, _STL::_Nonconst_traits<_STL::pair<int const, int> > >, _STL::pair<int const, int> const&)]+0x19c): undefined reference to `_STL::_Rb_global<bool>::_M_increment(_STL::_Rb_tree_node_base*)'
 122. build/src/grammar/GrammarChecker.o: In function `voikko::GrammarChecker::GrammarChecker(com::sun::star::uno::Reference<com::sun::star::uno::XComponentContext> const&)':
 123. GrammarChecker.cxx:(.text+0x322e): undefined reference to `_STL::__node_alloc<true, 0>::_M_allocate(unsigned int)'
 124. build/src/grammar/GrammarChecker.o: In function `_STL::_Rb_tree_base<rtl::OUString, _STL::allocator<rtl::OUString> >::~_Rb_tree_base()':
 125. GrammarChecker.cxx:(.text._ZN4_STL13_Rb_tree_baseIN3rtl8OUStringENS_9allocatorIS2_EEED2Ev[_ZN4_STL13_Rb_tree_baseIN3rtl8OUStringENS_9allocatorIS2_EEED5Ev]+0x27): undefined reference to `_STL::__node_alloc<true, 0>::_M_deallocate(void*, unsigned int)'
 126. build/src/grammar/GrammarChecker.o: In function `_STL::_Rb_tree<rtl::OUString, rtl::OUString, _STL::_Identity<rtl::OUString>, _STL::less<rtl::OUString>, _STL::allocator<rtl::OUString> >::_M_erase(_STL::_Rb_tree_node<rtl::OUString>*)':
 127. GrammarChecker.cxx:(.text._ZN4_STL8_Rb_treeIN3rtl8OUStringES2_NS_9_IdentityIS2_EENS_4lessIS2_EENS_9allocatorIS2_EEE8_M_eraseEPNS_13_Rb_tree_nodeIS2_EE[_STL::_Rb_tree<rtl::OUString, rtl::OUString, _STL::_Identity<rtl::OUString>, _STL::less<rtl::OUString>, _STL::allocator<rtl::OUString> >::_M_erase(_STL::_Rb_tree_node<rtl::OUString>*)]+0x4c): undefined reference to `_STL::__node_alloc<true, 0>::_M_deallocate(void*, unsigned int)'
 128. build/src/grammar/GrammarChecker.o: In function `voikko::GrammarChecker::~GrammarChecker()':
 129. GrammarChecker.cxx:(.text._ZN6voikko14GrammarCheckerD2Ev[_ZN6voikko14GrammarCheckerD5Ev]+0x71): undefined reference to `_STL::__node_alloc<true, 0>::_M_deallocate(void*, unsigned int)'
 130. build/src/grammar/GrammarChecker.o: In function `_STL::_Rb_tree<rtl::OUString, rtl::OUString, _STL::_Identity<rtl::OUString>, _STL::less<rtl::OUString>, _STL::allocator<rtl::OUString> >::~_Rb_tree()':
 131. GrammarChecker.cxx:(.text._ZN4_STL8_Rb_treeIN3rtl8OUStringES2_NS_9_IdentityIS2_EENS_4lessIS2_EENS_9allocatorIS2_EEED2Ev[_ZN4_STL8_Rb_treeIN3rtl8OUStringES2_NS_9_IdentityIS2_EENS_4lessIS2_EENS_9allocatorIS2_EEED5Ev]+0x33): undefined reference to `_STL::__node_alloc<true, 0>::_M_deallocate(void*, unsigned int)'
 132. build/src/grammar/GrammarChecker.o: In function `voikko::GrammarChecker::~GrammarChecker()':
 133. GrammarChecker.cxx:(.text._ZN6voikko14GrammarCheckerD0Ev[_ZN6voikko14GrammarCheckerD5Ev]+0x75): undefined reference to `_STL::__node_alloc<true, 0>::_M_deallocate(void*, unsigned int)'
 134. build/src/grammar/GrammarChecker.o: In function `_STL::_Rb_tree<rtl::OUString, rtl::OUString, _STL::_Identity<rtl::OUString>, _STL::less<rtl::OUString>, _STL::allocator<rtl::OUString> >::_M_insert(_STL::_Rb_tree_node_base*, _STL::_Rb_tree_node_base*, rtl::OUString const&, _STL::_Rb_tree_node_base*)':
 135. GrammarChecker.cxx:(.text._ZN4_STL8_Rb_treeIN3rtl8OUStringES2_NS_9_IdentityIS2_EENS_4lessIS2_EENS_9allocatorIS2_EEE9_M_insertEPNS_18_Rb_tree_node_baseESB_RKS2_SB_[_STL::_Rb_tree<rtl::OUString, rtl::OUString, _STL::_Identity<rtl::OUString>, _STL::less<rtl::OUString>, _STL::allocator<rtl::OUString> >::_M_insert(_STL::_Rb_tree_node_base*, _STL::_Rb_tree_node_base*, rtl::OUString const&, _STL::_Rb_tree_node_base*)]+0x3b): undefined reference to `_STL::__node_alloc<true, 0>::_M_allocate(unsigned int)'
 136. GrammarChecker.cxx:(.text._ZN4_STL8_Rb_treeIN3rtl8OUStringES2_NS_9_IdentityIS2_EENS_4lessIS2_EENS_9allocatorIS2_EEE9_M_insertEPNS_18_Rb_tree_node_baseESB_RKS2_SB_[_STL::_Rb_tree<rtl::OUString, rtl::OUString, _STL::_Identity<rtl::OUString>, _STL::less<rtl::OUString>, _STL::allocator<rtl::OUString> >::_M_insert(_STL::_Rb_tree_node_base*, _STL::_Rb_tree_node_base*, rtl::OUString const&, _STL::_Rb_tree_node_base*)]+0x85): undefined reference to `_STL::_Rb_global<bool>::_Rebalance(_STL::_Rb_tree_node_base*, _STL::_Rb_tree_node_base*&)'
 137. GrammarChecker.cxx:(.text._ZN4_STL8_Rb_treeIN3rtl8OUStringES2_NS_9_IdentityIS2_EENS_4lessIS2_EENS_9allocatorIS2_EEE9_M_insertEPNS_18_Rb_tree_node_baseESB_RKS2_SB_[_STL::_Rb_tree<rtl::OUString, rtl::OUString, _STL::_Identity<rtl::OUString>, _STL::less<rtl::OUString>, _STL::allocator<rtl::OUString> >::_M_insert(_STL::_Rb_tree_node_base*, _STL::_Rb_tree_node_base*, rtl::OUString const&, _STL::_Rb_tree_node_base*)]+0xbf): undefined reference to `_STL::__node_alloc<true, 0>::_M_allocate(unsigned int)'
 138. build/src/grammar/GrammarChecker.o: In function `_STL::_Rb_tree<rtl::OUString, rtl::OUString, _STL::_Identity<rtl::OUString>, _STL::less<rtl::OUString>, _STL::allocator<rtl::OUString> >::insert_unique(rtl::OUString const&)':
 139. GrammarChecker.cxx:(.text._ZN4_STL8_Rb_treeIN3rtl8OUStringES2_NS_9_IdentityIS2_EENS_4lessIS2_EENS_9allocatorIS2_EEE13insert_uniqueERKS2_[_STL::_Rb_tree<rtl::OUString, rtl::OUString, _STL::_Identity<rtl::OUString>, _STL::less<rtl::OUString>, _STL::allocator<rtl::OUString> >::insert_unique(rtl::OUString const&)]+0x7e): undefined reference to `_STL::_Rb_global<bool>::_M_decrement(_STL::_Rb_tree_node_base*)'
 140. collect2: ld:n paluuarvo oli 1
 141. make: *** [build/oxt/voikko.so] Virhe 1
 142. ==> VIRHE: Virhe tapahtui kohdassa build().
 143.     Peruutetaan...
RAW Paste Data
Top