SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 22nd, 2019 79 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. sửa con 155
 2. Khóa ko cho ASI và EU vào được chung PT với nhau ( để đua top riêng biệt )
 3. xóa toàn bộ nhân vật giữ lại tài khoản
 4. xóa silk tạo nvat
 5. xóa gold tạo nvat
 6. tăng quái LBB ở karakoram hiện tại rất ít
 7. fix lỗi ko DCN được vào DHTD
 8. giới hạn 6 acc 1 ip
 9. add thêm phụ kiện saythan giá 500s vào F10 ( con dơi bay )
 10. giới hạn h xanh 5h xanh 1h cam ( hiện tại ko có quyển sách giới hạn time )
 11. Khởi tạo nhân vật open
 12. LV 1
 13. 20m SP
 14. set D7 SUN +5 3 trí tuệ 3 sức mạnh ( chỉnh đồ D7 SUN LV 1 mặc có tác dụng. hiện tại lv 1 mặc ko đc )
 15. 1000 HP/ MP F10 ko GD được
 16. pet nhặt 3 ngày ko GD được
 17. 1 hòm đồ cá nhân
 18. 10 chân chạy người chơi mới
 19. Khóa sv open e mở
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top