MeehoweCK

Untitled

Mar 1st, 2021
577
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. int main()
 6. {
 7.     int* wskaznik = new int;        // dynamiczna alokacja pamięci
 8.     *wskaznik = 15;
 9.     cout << *wskaznik << endl;
 10.     cout << wskaznik << endl;
 11.     delete wskaznik;                // zwolnienie zaalokowanej pamięci
 12.     cout << *wskaznik << endl;      // tutaj już nic nie ma (wyświetlana jakaś losowa liczba)
 13.     cout << wskaznik << endl;       // adres komórki bez zmian (bo wskaźnik się nie zmienił, tylko wnętrze komórki pamięci)
 14.     return 0;
 15. }
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×