SHARE
TWEET

RSS FEED

a guest Dec 9th, 2012 101 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <?php
 2. /*
 3. Template Name: RSS Feed
 4. */
 5.  
 6. $rss_url = 'http://www.careerjet.sk/search/rss.html?s=Humenn%C3%A9&l=Slovensk%C3%A1%20republika&lid=123983&affid=71fd2a311a86558f5e0e1e7c33382097&psz=50&snl=500&wct=1&wcp=1';
 7. $delka_uryvku = 450;
 8. $zobrazenych_clanku = 50;
 9. ?>
 10. <?php get_header(); ?>
 11.                 <div class="content">
 12.                         <!-- ----- START RSS FEED ----- -->
 13.                         <?php
 14.                         include_once(ABSPATH . WPINC . '/feed.php');
 15.                         $rss = fetch_feed($rss_url);
 16.  
 17.                         if(is_wp_error( $rss )){
 18.                                 // K RSS kanálu jsme se nepřipojili, možná chybná URL...
 19.                                 echo'<p class="color-red">Vzdálený RSS kanál se nepodařilo načíst!</p>';
 20.  
 21.                         }else{
 22.                                 $maxitems = $rss->get_item_quantity($zobrazenych_clanku);
 23.                                 $rss_items = $rss->get_items(0, $maxitems);
 24.  
 25.                                 if ($maxitems == 0){
 26.                                         // K RSS kanálu jsme se sice připojili, ale neobsahuje žádnou položku
 27.                                         echo '<p class="color-red">Ze vzdáleného RSS kanálu se nepodařilo načíst žádnou položku!</p>';
 28.  
 29.                                 }else{
 30.                                         // Procházení jednotlivých příspěvků v RSS kanálu
 31.                                         foreach ( $rss_items as $item ) : ?>
 32.                                                 <!-- TITULEK -->
 33.                                                 <h2 class="title">
 34.                                                         <a href="<?php echo esc_url( $item->get_permalink() ); ?>" title="<?php echo esc_html( $item->get_title() ); ?>"><?php echo esc_html( $item->get_title() ); ?></a>
 35.                                                         <small class="pull-right date"><em><?php echo $item->get_date('j.F Y'); ?></em></small>
 36.                                                 </h2>
 37.  
 38.                                                 <!-- ÚRYVEK -->
 39.                                                 <div class="entry">
 40.                                                         <?php
 41.                                                         // Odstraníme z úryvku HTML tagy a blbosti
 42.                                                         $content = strip_tags(trim($item->get_content()));
 43.  
 44.                                                         // Pokud je úryvek delší než nastavený počet znaků tak jej zkrátíme
 45.                                                         if(mb_strlen($content, "utf-8") > $delka_uryvku){
 46.                                                                 $content = mb_substr($content, 0, $delka_uryvku, 'utf-8');
 47.                                                         }
 48.  
 49.                                                         // A nakonec zobrazíme
 50.                                                         echo $content.'...';
 51.                                                         ?>
 52.                                                 </div>
 53.                                         <?php endforeach; ?>
 54.                                 <?php
 55.                                 }
 56.  
 57.                         } ?>
 58.                         <!-- ----- END RSS FEED ----- -->
 59.                 </div>
 60.                 <?php get_sidebar(); ?>
 61. <?php get_footer();
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top